tele.me: trang nhất của Telegram cộng đồng

#BTC

...Hơn

Bài viết

Binance - USDT Market#BTC- Unusual buying activity37.6M USDT in 14 minutes (11%)
B: 9343.49000000 ❇ (1.37%)
A: 9344.95000000 ❇ (1.38%)
24H Vol: 378M USDT

Bidesk Fiat-to-Crypto chuẩn bị ra mắt! Chúng tôi rất vui mừng thông báo cho tất cả người dùng Bidesk sẽ sớm có thể mua#BTC,#BCH,#ETH,#LTC#XRPbằng thẻ tín dụng.

Bidesk Fiat-to-Crypto chuẩn bị ra mắt! Chúng tôi rất vui mừng thông báo cho tất cả người dùng Bidesk sẽ sớm có thể ...

1,976#BTC(17,985,721 USD) transferred from unknown wallet to#Poloniex

2,100#BTC(20,335,712 USD) transferred from unknown wallet to#Binance

🚨 🚨 🚨 🚨 🚨 🚨 🚨 🚨 🚨 🚨 20,000#BTC(194,318,184 USD) transferred from unknown wallet to unknown wallet
Tx:whale-alert.io/transaction/bi

#BTCDump Alert🔥🚨🚨
Join for alert@EutopeDaiilyalerts

#BTCDump Alert🔥🚨🚨
Join for alert@EutopeDaiilyalerts

🚨 15,000#BTC(13,636,686 USD) transferred from unknown wallet to#Binance

Whale Alert Official, [11.05.20 20:16]🚨 🚨 2,500#BTC(22,170,603 USD) transferred from unknown wallet to#BinanceDetails