tele.me: trang nhất của Telegram cộng đồng

#Kardiachain

...Hơn

Bài viết

Tiếp nối chương trình AMA Blue Sea cùng các dự án đang được chú ý trong năm 2020 là Kardiachain đã niêm yết trên nhiều sàn giao dịch nhưGate.io, Vite, Hotbit, Bilaxy, Hoo.✅Khách mời của AMA lần này không ai khác chính là Anh Trí Phạm CEO/ CO-FOUNDER của dự án Kardiachain.
👉 Phần 1: Giới thiệu về cơ bản về dự án và khách mời
👉 Phần 2: Anh Trí Phạm sẽ trả lời các câu hỏi từ cộng đồng. Mọi người có thể gửi câu hỏi (tại đây).👉 Phần 3: Tất cả các thành viên có thể trực tiếp hỏi Anh Trí Phạm bất cứ điều gì về Kardiachain.#Kardiachainlà một nền tảng blockchain công cộng tập trung vào Khả năng tương tác và cung cấp giải pháp cơ sở hạ tầng cho các doanh nghiệp, chính phủ tại Việt Nam cũng như các quốc gia khác ở Đông Nam Á. Và còn rất nhiều điều thú vị khác về dự án đang chờ mọi người khám phá tại buổi AMA lần này, diễn ra vào lúc 19:30 (UTC+7) ngày 08/06/2020.
Tham gia ngay cộng đồng Kardiachain chi tiết tại:Kardiachain GlobalKardiachain Việt NamKardiachain Channel

Tiếp nối chương trình AMA Blue Sea cùng các dự án đang được chú ý trong năm 2020 là Kardiachain đã niêm yết trên nh...

Tiếp nối chương trình AMA Blue Sea cùng các dự án đang được chú ý trong năm 2020 là Kardiachain đã niêm yết trên nhiều sàn giao dịch nhưGate.io, Vite, Hotbit, Bilaxy, Hoo.✅Khách mời của AMA lần này không ai khác chính là Anh Trí Phạm CEO/ CO-FOUNDER của dự án Kardiachain.
👉 Phần 1: Giới thiệu về cơ bản về dự án và khách mời
👉 Phần 2: Anh Trí Phạm sẽ trả lời các câu hỏi từ cộng đồng. Mọi người có thể gửi câu hỏi (tại đây).👉 Phần 3: Tất cả các thành viên có thể trực tiếp hỏi Anh Trí Phạm bất cứ điều gì về Kardiachain.#Kardiachainlà một nền tảng blockchain công cộng tập trung vào Khả năng tương tác và cung cấp giải pháp cơ sở hạ tầng cho các doanh nghiệp, chính phủ tại Việt Nam cũng như các quốc gia khác ở Đông Nam Á. Và còn rất nhiều điều thú vị khác về dự án đang chờ mọi người khám phá tại buổi AMA lần này, diễn ra vào lúc 19:30 (UTC+7) ngày 08/06/2020.
Tham gia ngay cộng đồng Kardiachain chi tiết tại:Kardiachain GlobalKardiachain Việt NamKardiachain Channel

Tiếp nối chương trình AMA Blue Sea cùng các dự án đang được chú ý trong năm 2020 là Kardiachain đã niêm yết trên nh...

Tiếp nối chương trình AMA Blue Sea cùng các dự án đang được chú ý trong năm 2020 là Kardiachain đã niêm yết trên nhiều sàn giao dịch nhưGate.io, Vite, Hotbit, Bilaxy, Hoo.✅Khách mời của AMA lần này không ai khác chính là Anh Trí Phạm CEO/ CO-FOUNDER của dự án Kardiachain.
👉 Phần 1: Giới thiệu về cơ bản về dự án và khách mời
👉 Phần 2: Anh Trí Phạm sẽ trả lời các câu hỏi từ cộng đồng. Mọi người có thể gửi câu hỏi (tại đây).👉 Phần 3: Tất cả các thành viên có thể trực tiếp hỏi Anh Trí Phạm bất cứ điều gì về Kardiachain.#Kardiachainlà một nền tảng blockchain công cộng tập trung vào Khả năng tương tác và cung cấp giải pháp cơ sở hạ tầng cho các doanh nghiệp, chính phủ tại Việt Nam cũng như các quốc gia khác ở Đông Nam Á. Và còn rất nhiều điều thú vị khác về dự án đang chờ mọi người khám phá tại buổi AMA lần này, diễn ra vào lúc 19:30 (UTC+7) ngày 08/06/2020.
Tham gia ngay cộng đồng Kardiachain để được cập nhật thêm nhiều thông tin chi tiết tại:Kardiachain GlobalKardiachain Việt NamKardiachain Channel

Tiếp nối chương trình AMA Blue Sea cùng các dự án đang được chú ý trong năm 2020 là Kardiachain đã niêm yết trên nh...