tele.me: trang nhất của Telegram cộng đồng

#OKEx

...Hơn

Bài viết

OKEx AMA Series: PAXFULPAXFUL– Cổng Buy Crypto trên OKEx sẽ có buổi AMA Hỏi & Đáp với cộng đồng OKEx Việt Nam vào lúc 20:00 giờ Việt Nam ngày 27/07/2020 tạihttps://t.me/OKExPromotionGroupHãy đặt câu hỏi cho đội ngũ PAXFUL để tham gia buổi AMA và nhận phần thưởng trị giá 10 USDT cho mỗi câu hỏi được chọn.Lưu ý thời gian đặt câu hỏi trước 12:00 ngày 26/07/2020!

1. Đặt câu hỏi cho team PAXFUL tại đây:https://forms.gle/wspy4L8xKeAu3dac72. Chia sẻ sự kiện này trên bất cứ nền tảng mạng xã hội, ứng dụng chat nào3. Tham gia OKEx Official Vietnamese Group:https://t.me/OKExPromotionGroupvà PAXFULChú ý: Đây là chương trình dành riêng cho người dùng OKEx Việt Nam. Chỉ người Việt Nam với tài khoản OKEx mới được tham gia chương trình này.Note: This is for Vietnamese OKEx users and all the awards will be distributed to Vietnamese users only.OKEx - It's time to be Daring#OKEx#OKExVietnam#TimeToBeDaringCảm ơn sự ủng hộ của các bạn!Đội ngũ OKEx

OKEx AMA Series: PAXFUL
PAXFUL – Cổng Buy Crypto trên OKEx sẽ có buổi AMA Hỏi & Đáp với cộng đồng OKEx Việt Nam vào...

OKEx AMA Series: PAXFULPAXFUL– Cổng Buy Crypto trên OKEx sẽ có buổi AMA Hỏi & Đáp với cộng đồng OKEx Việt Nam vào lúc 20:00 giờ Việt Nam ngày 27/07/2020 tạihttps://t.me/OKExPromotionGroupHãy đặt câu hỏi cho đội ngũ PAXFUL để tham gia buổi AMA và nhận phần thưởng trị giá 10 USDT cho mỗi câu hỏi được chọn.Lưu ý thời gian đặt câu hỏi trước 12:00 ngày 26/07/2020!

1. Đặt câu hỏi cho team PAXFUL tại đây:https://forms.gle/wspy4L8xKeAu3dac72. Chia sẻ sự kiện này trên bất cứ nền tảng mạng xã hội, ứng dụng chat nào3. Tham gia OKEx Official Vietnamese Group:https://t.me/OKExPromotionGroupvà PAXFULChú ý: Đây là chương trình dành riêng cho người dùng OKEx Việt Nam. Chỉ người Việt Nam với tài khoản OKEx mới được tham gia chương trình này.Note: This is for Vietnamese OKEx users and all the awards will be distributed to Vietnamese users only.OKEx - It's time to be Daring#OKEx#OKExVietnam#TimeToBeDaringCảm ơn sự ủng hộ của các bạn!Đội ngũ OKEx

OKEx AMA Series: PAXFUL
PAXFUL – Cổng Buy Crypto trên OKEx sẽ có buổi AMA Hỏi & Đáp với cộng đồng OKEx Việt Nam vào...

#OKExMùa siêu thưởng mùa hè với#Bytomhttps://twitter.com/Bytom_Official/status/1271392905890893825Làm thế nào để tham gia:1, Giao dịch BTM và chia sẻ phần thưởng trị giá hơn 200.000 đô la. Thêm chi tiết:https://okex.com/promotion/tcOkP32, 1.500 BTM give away, gặp gỡ trong nhóm Bytomhttps://t.me/BytomInternationallúc 17:00 tối (UTC + 7) vào ngày 16 tháng 6 năm 2020.

#OKExMùa siêu thưởng mùa hè với#Bytomhttps://twitter.com/Bytom_Official/status/1271392905890893825Làm thế nào để tham gia:1, Giao dịch BTM và chia sẻ phần thưởng trị giá hơn 200.000 đô la. Thêm chi tiết:https://okex.com/promotion/tcOkP32, 1.500 BTM give away, gặp gỡ trong nhóm Bytomhttps://t.me/BytomInternationallúc 17:00 tối (UTC + 7) vào ngày 16 tháng 6 năm 2020.

📢 AMA ALERT!
Tham gia#OntologyAMAvới#OKExlúc 17:00 ngày 22 tháng 5 (UTC+7). 🎉
Thảo luận về giao dịch$ONTvới Alysa Xu, CSO của OKEx và Andy Ji, đồng sáng lập của chúng tôi và chia sẻ$600 PHẦN THƯỞNGHãy sẵn sàng ngay bây giờ:https://t.me/OntologyNetwork$ONT

📢 AMA ALERT!

Tham gia #OntologyAMA với #OKEx lúc 17:00 ngày 22 tháng 5 (UTC+7). 🎉

Thảo luận về giao dịch $ONT với...