tele.me: trang nhất của Telegram cộng đồng

Hồ sơ trò chuyện

PSN: akgamelbls
12:57:8

Kèo nhân phẩm

👉 👈
12:57:17

Vc

👉 👈
12:57:19
Tran Phuong
12:57:20

Xong nhảy giếng luôn

Tran Phuong
12:57:24

😂

Tắc Kè Hoa
12:57:27

của bác à

Tắc Kè Hoa
12:57:30

thơm vậy

👉 👈
12:57:56

Giàu sụ

👉 👈
12:57:56
🤣
Maru Nguyen | CryptoFamily ☘️
12:58:10

Bi...

Môi trường Zai
12:58:20
😢
Bún Đậu
12:58:41

Bác kia gần 48bit :v

Quang Huy
12:58:50

Ae crypto đua nhau đi ăn xin cả rồi

Môi trường Zai
12:58:55

Vkl 48 btc

Trang Trần
12:58:56

a siêu nhân cho em xin ít

JP Morgan|CF🐳 (never pm you first)
12:58:58

Ghê

JP Morgan|CF🐳 (never pm you first)
12:59:2

Múc kinh đấy

Nguyễn Vinh
12:59:12

Vậy mình hold nó luôn hả sếp

Lam M. An
12:59:12

ad short chuẩn quá

👉 👈
12:59:19

Ghê thật

Bún Đậu
12:59:19

Gần 45 :v

Pikar Yang Hồ 🍋
12:59:20

Ae có lệnh nào ko

👉 👈
12:59:20
Lam M. An
12:59:20

ăn đậm

Pikar Yang Hồ 🍋
12:59:23

Phím r với

Pikar Yang Hồ 🍋
12:59:25
Pikar Yang Hồ 🍋
12:59:34

Ấm thía

Lam M. An
12:59:35

đã lên tàu nwc

♡๖ۣۜ^ᗩᒪE᙭ᗩᑎᗪEᖇ ᑭᕼᑌᑕ^♡๖ۣۜ | Crypto Family
12:59:36
😓
Lam M. An
12:59:41

ngon rồi sếp ơi

Lam M. An
12:59:44
🤢
Môi trường Zai
13:0:12

Ae lắm xiền vltn

Môi trường Zai
13:0:17
😆
Chị Cả
13:0:17

:))

Quang Huy
13:0:19

Đúng là danh hài elon musk và con chó điên đoge :))

Đúng là danh hài elon musk và con chó điên đoge :))
Chị Cả
13:0:31

V

chốt hơi sớm

👉 👈
13:0:41

Bựa vc

👉 👈
13:0:42
Môi trường Zai
13:1:9

Nó tuýt vài cái nữa khéo btc về 40k

No Name
13:1:11

Ad ơi

Chị Cả
13:1:19

V lật

👉 👈
13:1:20
Chị Cả
13:1:23

Éo hiểu kiểu j

Chị Cả
13:1:25
😕
Trang Trần
13:1:26

nó nói sự thật mà

Julia
13:1:32

Great!

Chị Cả
13:1:35

Lật còn nhanh hơn bánh tráng

No Name
13:1:44

Tình hình btc sao rồi cả nhà

👉 👈
13:1:49

Thảo nào thi nhau xả