tele.me: trang nhất của Telegram cộng đồng

Hồ sơ trò chuyện

Thánh Bợ đáy ^^
9:21:0

Giết là đúng

Cửu Dương Thần Công - Có Lời Không Chốt
9:21:0

đù má thằng nào Shor ăn 1 triệu

Duy Phạm
9:21:5

10%

Andrew Fitter
9:21:30

chia hight

Thánh Bợ đáy ^^
9:21:34

Yeah..45k đã ngừng và hồi rồi

Thánh Bợ đáy ^^
9:21:41

Ko nghĩ xuống nữa

Linh chi
9:22:19

Hồi đi ae còn vui tý

Hoàng Phương
9:22:23

Mình mua eth 1921 , bnb 230 , ada 0.98 , dodo 5.6 , reef 0.035 , alpha 1.5 , sfp 2.4 , sol 14 , crv 2u ... Giờ bốc hơi 45% tk😰

Manh Huynh
9:22:34

Chia 2 ad oi

Lam M. An
9:23:12

lỗ mất 100

Lam M. An
9:23:15
😜
Hoàng Phương
9:23:32

Thốn vãi

Huynh Tran
9:23:32

Hẹn 3 năm sau gặp lại bạn

Lam M. An
9:23:37

mua ngay down

Lam M. An
9:23:49

con nào cũng bay màu

Thánh Bợ đáy ^^
9:23:50

😂😂😂

Thọ
9:23:51

vl luôn

Lam M. An
9:23:52

chờ sóng hồi thôi

PSN: akgamelbls
9:23:53

Còn xuống 42-43 hắn bắt vào sớm làm ji 5h-8h lại xả tiếp

Hoàng Phương
9:24:2

Vừa mua bnb xong cái nó tụt luôn

Huynh Tran
9:24:6

Mua down hợp lý đấy.

Tuan Hoang Anh
9:24:14

×2 xạo đó

Lam M. An
9:24:21

mua down đáy mới ngon

Lam M. An
9:24:37

mai lại sóng hồi thôi

Tuan Hoang Anh
9:24:50

Khi nào mới thấy đáy

Huynh Tran
9:24:52

T mua btc down từ 1.6

Gia Huy
9:24:53

ad cho xin tình hình hiện tài. btc hồi lâu quá

Huynh Tran
9:24:59

Đang chia 20

Hoàng Phương
9:25:1

Thực ra vẫn là tiền của market mình bào được

Phạm Hà
9:25:9

30%

Hoàng Phương
9:25:17

Nhưng mà cũng thấy xót xa vãi lìn

Giang Nguyễn
9:25:30

/pjuld

Lam M. An
9:25:36

sếp lại dính đáy rồi

Lam M. An
9:25:42
😍
Nam Nguyen
9:25:46

Tk giảm 1k

Nam Nguyen
9:25:48
😩
Lam M. An
9:25:53

sóng hồi tới

Lam M. An
9:25:56

đỡ ko kịp

Hau Lee
9:27:6

có con sol là đẹp

Hau Lee
9:27:27

sol và srm là đẹp

Hoàng Phương
9:28:7

Cứ bình quân 1 con eth lõm 400$ ... Hãi vãi lìn 😬

Tomas Tomy
9:28:23
BLACK_283
9:28:27

Binance tạm ngừng rút

Thánh Bợ đáy ^^
9:28:29

Múc 100 eth hả

Huynh Tran
9:28:48
ảnh
Huynh Tran
9:28:57

Còn xa mới về bờ

BLACK_283
9:29:46

Hy vọng lên 60k

Hoàng Phương
9:29:57

Múc tùm lum con... Bnb vừa mua 230 xong cái nó đạp phát xuống 198$ko muốn nhìn luôn

Nguyễn Vinh
9:30:2

Mất 500$

Hoàng Phương
9:30:32

🙏🙏🙏🙏Cầu nguyện đi ae 😂🙏🙏🙏🙏