tele.me: trang nhất của Telegram cộng đồng

Hồ sơ trò chuyện

Tiến Đạt
9:47:2

bay xuống kk

PSN: akgamelbls
9:47:12

Bọn tây lông sắp dậy nó chuẩn bị xả khiếp nữa 😂

Giang Nguyễn
9:47:37

/pjuld

Tuan Hoang Anh
9:47:53

Về ma100 tính tiếp

Giang Nguyễn
9:47:57

tây lông dậy là sốc

Giang Tran
9:48:15

Ah xong lại bay lên bác ạ 😂

PSN: akgamelbls
9:48:24

Sốc thì mới cắt lỗ 😁

Dang Cuong
9:48:41

Tây lông giậy thấy rẻ quá nó mua 😂

Tuan Hoang Anh
9:48:46

Con này hôm trước ×2,4 giờ về entry

Binance Trader
9:48:49

tầm này phải có tin từ tổ chức nào mua gom may ra ổn định

Binance Trader
9:48:53

nhỏ lẻ cứ xả nhau thôi

PSN: akgamelbls
9:49:11

Ko nhớ 20h hôm qua ah

Trần Vũ
9:49:26

Bn bay bao nhiêu rồi

Tinh Linh
9:49:51

Giờ nên mua chưa ạ :(

Binance Trader
9:50:45

con nào cũng về hỗ trợ hết rồi kìa

BLACK_283
9:50:50

Xả gần xong rùi, jo long tong xả

TomTom
9:51:32

CZ và nhiều người khác mới bỏ mắt chiếu lazer Giờ mới biết phong trào mắt chiếu lazer đỏ làm cả tuần qua là báo hiệu mắt người chơi sắp rực đỏ.

CZ và nhiều người khác mới bỏ mắt chiếu lazer
Giờ mới biết phong trào mắt chiếu lazer đỏ làm cả tuần qua là báo hiệ...
BLACK_283
9:52:40

Bác thật âm mưu

GENERAL TRINH
9:52:46

😂

TomTom
9:53:44

Sau anh em cẩn thận, túi nó đổ hình gì đỏ vàng, chớp nháy là lo tháo hàng ngay

BLACK_283
9:54:11

6p nữa

Hau Lee
9:56:11

bọn này vlin thật, bảo để khi nào 100k

Hau Lee
9:56:16

cá mập nó xả hàng

Hau Lee
9:56:26

thị trường này éo tin ai dc đâu

Hau Lee
9:56:29

thấy đủ thì té

Hau Lee
9:56:33

đừng nghe lời tụi cá

Nhôm Vũ
9:56:45

Nó dụ đấy

Nhôm Vũ
9:56:47
🤣
Nhôm Vũ
9:56:50

Ae tỉnh táo lên

PSN: akgamelbls
9:56:54

Bảo 100k hay là 10k 😂

BLACK_283
9:57:23

Thui bit ăn shit rùi

Quang Vinh Nguyen
9:57:48

1k $

Quang Vinh Nguyen
9:58:4

-1k $

BLACK_283
9:58:18

Cố lên bit ơi

BLACK_283
9:58:45

Cứ duy trì thế mà lên 60k

TomTom
9:58:50

chuẩn bị round 2 thôi

Nhôm Vũ
9:58:57

Cho cây gậy như ý tối hôm qua quá

Nhôm Vũ
9:58:59
🛫
TomTom
9:59:0

hit sâu thở mạnh, tắt app đi ngủ

Sơn Phạm Nteam 05 -
9:59:24

Không biết còn sập nữa không nhỉ

BLACK_283
9:59:28

Long btc 48k1-48k2

Môi trường Zai
9:59:50

B đag nói e đấy 😢

Thao Le
9:59:50
😥
Môi trường Zai
9:59:54
😢
HÒA ĐẠI NHÂN
10:0:8

các bác ơi cho e xin 3trx với

HÒA ĐẠI NHÂN
10:0:14

e đan cần gấp làm phí

HÒA ĐẠI NHÂN
10:0:29

ai cho e xin 3trx với

BLACK_283
10:0:51

Bit sống rùi

TomTom
10:1:42
Dang Cuong
10:2:7

chia 2 tài khảo cmnr...ai giống tôi khog?