tele.me: trang nhất của Telegram cộng đồng

Hồ sơ trò chuyện

BLACK_283
9:50:50

Xả gần xong rùi, jo long tong xả

TomTom
9:51:32

CZ và nhiều người khác mới bỏ mắt chiếu lazer Giờ mới biết phong trào mắt chiếu lazer đỏ làm cả tuần qua là báo hiệu mắt người chơi sắp rực đỏ.

CZ và nhiều người khác mới bỏ mắt chiếu lazer
Giờ mới biết phong trào mắt chiếu lazer đỏ làm cả tuần qua là báo hiệ...
BLACK_283
9:52:40

Bác thật âm mưu

GENERAL TRINH
9:52:46

😂

TomTom
9:53:44

Sau anh em cẩn thận, túi nó đổ hình gì đỏ vàng, chớp nháy là lo tháo hàng ngay

BLACK_283
9:54:11

6p nữa

Hau Lee
9:56:11

bọn này vlin thật, bảo để khi nào 100k

Hau Lee
9:56:16

cá mập nó xả hàng

Hau Lee
9:56:26

thị trường này éo tin ai dc đâu

Hau Lee
9:56:29

thấy đủ thì té

Hau Lee
9:56:33

đừng nghe lời tụi cá

Nhôm Vũ
9:56:45

Nó dụ đấy

Nhôm Vũ
9:56:47
🤣
Nhôm Vũ
9:56:50

Ae tỉnh táo lên

PSN: akgamelbls
9:56:54

Bảo 100k hay là 10k 😂

BLACK_283
9:57:23

Thui bit ăn shit rùi

Quang Vinh Nguyen
9:57:48

1k $

Quang Vinh Nguyen
9:58:4

-1k $

BLACK_283
9:58:18

Cố lên bit ơi

BLACK_283
9:58:45

Cứ duy trì thế mà lên 60k

TomTom
9:58:50

chuẩn bị round 2 thôi

Nhôm Vũ
9:58:57

Cho cây gậy như ý tối hôm qua quá

Nhôm Vũ
9:58:59
🛫
TomTom
9:59:0

hit sâu thở mạnh, tắt app đi ngủ

Sơn Phạm Nteam 05 -
9:59:24

Không biết còn sập nữa không nhỉ

BLACK_283
9:59:28

Long btc 48k1-48k2

Môi trường Zai
9:59:50

B đag nói e đấy 😢

Thao Le
9:59:50
😥
Môi trường Zai
9:59:54
😢
HÒA ĐẠI NHÂN
10:0:8

các bác ơi cho e xin 3trx với

HÒA ĐẠI NHÂN
10:0:14

e đan cần gấp làm phí

HÒA ĐẠI NHÂN
10:0:29

ai cho e xin 3trx với

BLACK_283
10:0:51

Bit sống rùi

TomTom
10:1:42
Dang Cuong
10:2:7

chia 2 tài khảo cmnr...ai giống tôi khog?

Gia Huy
10:2:9

BTC đã sống chưa

Dang Cuong
10:2:19

😰

Ngan Nguyen
10:2:23

sống lại hay là hốt thêm cá con =)))

Tran Phuong
10:3:4

Cá hồi tiếp kìa

Tran Phuong
10:3:9

=]] ăn nhanh

Thao Le
10:3:19
Ngan Nguyen
10:3:37

có khi là trap đó bác, cá con vào fomo hồi xong cá voi đớp tiếp thì sao =)))

Chốt lãi không sai - Lệnh chỉ lãi khi chốt lời
10:3:53

nến đẹp vl

Chốt lãi không sai - Lệnh chỉ lãi khi chốt lời
10:3:57

chả nhẽ lại lừa :))

TomTom
10:4:10

bác nào còn USDT nhiều thừ cứ ăn 1/2

TomTom
10:4:17

chờ về 38-42k ăn tiếp

Môi trường Zai
10:5:1
Cuong Phan
10:5:12

k có tiền để vào :(

Đường Tank
10:5:56

nhìn những cột nến màu đỏ tôi cảm giác nó muốn chọc thủng bàn của tôi cmnr =)))

Ngọc Quý
10:6:21
ảnh