tele.me: trang nhất của Telegram cộng đồng

Trực tiếp

Trực tiếp

Chúng ta sắp thấy sự thay đổi mạnh về giá của BTC🚀🚀

Chúng ta sắp thấy sự thay đổi mạnh về giá của BTC🚀🚀

Khi nào hardfork vậy bác

Múc mạnh sắp hardfork

h mỗi con bay +50% là ít r

nó ra tin mấy hôm trc r

bao gio co' coin vote ban nhi

sáng cúp điện sao soạn ama síp

Anh chú ý ở kênh tele này, facebook page của Binance Vietnam sẽ luôn cập nhật

coin vote cũng ok mà bác, vừa ra tin hốt xong lên bnb bán, cũng như ieo

Trong form có chi tiết hướng dẫn. Em đặt bằng tiếng Việt thì dùng Google translate. Đọc form nhé

ae cho hoi thang nay binance k co IEO ah :(

Bch buy 265 Stl h4 dưới 264 Tg 285 300

Bch buy 265
Stl h4 dưới 264
Tg 285 300

Có khả năng cao sẽ rút chân nến tuần

Mk thích cái câu hỏi ama của ng việt