tele.me: trang nhất của Telegram cộng đồng

#Binance

...Hơn

Bài viết

"Các#BinanceAngels#Vietnam!
Tham gia đội ngũ tình nguyện viên đầy đam mê khắp các nơi trên thế giới và trở thành Binance Angel của chúng tôi!

🕵️‍♀️Chi tiết thêm về chương trình#BinanceAngels.youtube.com/watch?v=S-hxcq
👉Đăng ký ngaygoo.gl/forms/8U8ZcJBC…"

"Các #Binance Angels #Vietnam!

Tham gia đội ngũ tình nguyện viên đầy đam mê khắp các nơi trên thế giới và trở thàn...

KAVA - dự án mới nhất trên Binance Launchpad sẽ có buổi AMA Hỏi & Đáp với cộng đồng Binance Việt Nam vào lúc 9:00 ngày 22/10/2019 tạihttps://t.me/BinanceVietnameseHãy đặt câu hỏi cho đội ngũ KAVA để tham gia buổi AMA và nhận phần thưởng trị giá lên tới 1000$.
1. Đặt câu hỏi cho team KAVA tại đây:http://bit.ly/AMAKava2. Chia sẻ sự kiện này trên bất cứ nền tảng mạng xã hội, ứng dụng chat nào.3. Tham gia Binance Vietnam:https://t.me/BinanceVietnamesevà KAVA: hhttp://bit.ly/BinanceVietnamKAVAChú ý: Đây là chương trình dành riêng cho người dùng Binance Vietnam. Chỉ người Việt Nam với tài khoản Binance mới được tham gia chương trình này. Các bạn phải thực hiện đủ các bước trên để đủ điều kiện tham gia AMA.Note: This is for Vietnamese Binance user and all the awards will be distributed to Vietnamese users only.Binance - Exchange The World#Binance#BinanceVietnam#ExchangeTheWorldCảm ơn sự ủng hộ của các bạn!Đội ngũ Binance

KAVA - dự án mới nhất trên Binance Launchpad sẽ có buổi AMA Hỏi & Đáp với cộng đồng Binance Việt Nam vào lúc 9:00 ngày 22/10/2019 tạihttps://t.me/BinanceVietnameseHãy đặt câu hỏi cho đội ngũ KAVA để tham gia buổi AMA và nhận phần thưởng trị giá lên tới 1000$.
1. Đặt câu hỏi cho team KAVA tại đây:http://bit.ly/AMAKava2. Chia sẻ sự kiện này trên bất cứ nền tảng mạng xã hội, ứng dụng chat nào.3. Tham gia Binance Vietnam:https://t.me/BinanceVietnamesevà KAVA: hhttp://bit.ly/BinanceVietnamKAVAChú ý: Đây là chương trình dành riêng cho người dùng Binance Vietnam. Chỉ người Việt Nam với tài khoản Binance mới được tham gia chương trình này. Các bạn phải thực hiện đủ các bước trên để đủ điều kiện tham gia AMA.Note: This is for Vietnamese Binance user and all the awards will be distributed to Vietnamese users only.Binance - Exchange The World#Binance#BinanceVietnam#ExchangeTheWorldCảm ơn sự ủng hộ của các bạn!Đội ngũ Binance

KAVA - dự án mới nhất trên Binance Launchpad sẽ có buổi AMA Hỏi & Đáp với cộng đồng Binance Việt Nam vào lúc 9:00 n...

KAVA - dự án mới nhất trên Binance Launchpad sẽ có buổi AMA Hỏi & Đáp với cộng đồng Binance Việt Nam vào lúc 9:00 ngày 22/10/2019 tạihttps://t.me/BinanceVietnameseHãy đặt câu hỏi cho đội ngũ KAVA để tham gia buổi AMA và nhận phần thưởng trị giá lên tới 1000$.
1. Đặt câu hỏi cho team KAVA tại đây:http://bit.ly/AMAKava2. Chia sẻ sự kiện này trên bất cứ nền tảng mạng xã hội, ứng dụng chat nào.3. Tham gia Binance Vietnam:https://t.me/BinanceVietnamesevà KAVA: hhttp://bit.ly/BinanceVietnamKAVAChú ý: Đây là chương trình dành riêng cho người dùng Binance Vietnam. Chỉ người Việt Nam với tài khoản Binance mới được tham gia chương trình này. Các bạn phải thực hiện đủ các bước trên để đủ điều kiện tham gia AMA.Note: This is for Vietnamese Binance user and all the awards will be distributed to Vietnamese users only.Binance - Exchange The World#Binance#BinanceVietnam#ExchangeTheWorldCảm ơn sự ủng hộ của các bạn!Đội ngũ Binance

KAVA - dự án mới nhất trên Binance Launchpad sẽ có buổi AMA Hỏi & Đáp với cộng đồng Binance Việt Nam vào lúc 9:00 n...

KAVA - dự án mới nhất trên Binance Launchpad sẽ có buổi AMA Hỏi & Đáp với cộng đồng Binance Việt Nam vào lúc 9:00 ngày 22/10/2019 tạihttps://t.me/BinanceVietnameseHãy đặt câu hỏi cho đội ngũ KAVA để tham gia buổi AMA và nhận phần thưởng trị giá lên tới 1000$.
1. Đặt câu hỏi cho team KAVA tại đây:http://bit.ly/AMAKava2. Chia sẻ sự kiện này trên bất cứ nền tảng mạng xã hội, ứng dụng chat nào.3. Tham gia Binance Vietnam:https://t.me/BinanceVietnamesevà KAVA: hhttp://bit.ly/BinanceVietnamKAVAChú ý: Đây là chương trình dành riêng cho người dùng Binance Vietnam. Chỉ người Việt Nam với tài khoản Binance mới được tham gia chương trình này. Các bạn phải thực hiện đủ các bước trên để đủ điều kiện tham gia AMA.Note: This is for Vietnamese Binance user and all the awards will be distributed to Vietnamese users only.Binance - Exchange The World#Binance#BinanceVietnam#ExchangeTheWorldCảm ơn sự ủng hộ của các bạn!Đội ngũ Binance

KAVA - dự án mới nhất trên Binance Launchpad sẽ có buổi AMA Hỏi & Đáp với cộng đồng Binance Việt Nam vào lúc 9:00 n...

KAVA - dự án mới nhất trên Binance Launchpad sẽ có buổi AMA Hỏi & Đáp với cộng đồng Binance Việt Nam vào lúc 9:00 ngày 22/10/2019 tạihttps://t.me/BinanceVietnameseHãy đặt câu hỏi cho đội ngũ KAVA để tham gia buổi AMA và nhận phần thưởng trị giá lên tới 1000$.
1. Đặt câu hỏi cho team KAVA tại đây:http://bit.ly/AMAKava2. Chia sẻ sự kiện này trên bất cứ nền tảng mạng xã hội, ứng dụng chat nào.3. Tham gia Binance Vietnam:https://t.me/BinanceVietnamesevà KAVA: hhttp://bit.ly/BinanceVietnamKAVAChú ý: Đây là chương trình dành riêng cho người dùng Binance Vietnam. Chỉ người Việt Nam với tài khoản Binance mới được tham gia chương trình này. Các bạn phải thực hiện đủ các bước trên để đủ điều kiện tham gia AMA.Note: This is for Vietnamese Binance user and all the awards will be distributed to Vietnamese users only.Binance - Exchange The World#Binance#BinanceVietnam#ExchangeTheWorldCảm ơn sự ủng hộ của các bạn!Đội ngũ Binance

KAVA - dự án mới nhất trên Binance Launchpad sẽ có buổi AMA Hỏi & Đáp với cộng đồng Binance Việt Nam vào lúc 9:00 n...

Binance Futures tăng tối đa đòn bẩy lên 125x và ra mắt tính năng điều chỉnh đòn bẩy
Chi tiết:https://buff.ly/2J1HLYfBinance - Exchange The World#Binance#BinanceVietnam#ExchangeTheWorldCảm ơn sự ủng hộ của các bạn!Đội ngũ Binance

Kết nối với chúng tôi:
Facebook:https://buff.ly/2TIQthvTelegram:https://buff.ly/2TNxCSvTwitter:https://buff.ly/2LczB2zhttp://bit.ly/BinanceVietnamTwitter

Binance Futures tăng tối đa đòn bẩy lên 125x và ra mắt tính năng điều chỉnh đòn bẩy

Chi tiết:
https://buff.ly/2J1H...

Binance - Exchange The World#Binance#BinanceVietnam#ExchangeTheWorldCảm ơn sự ủng hộ của các bạn!Đội ngũ Binance

Kết nối với chúng tôi:
Facebook:http://bit.ly/BinanceVietnamFBTelegram:http://bit.ly/BinanceVNTGTwitter:http://bit.ly/BinanceTwitterVNhttp://bit.ly/BinanceVietnamTwitter

Binance - Exchange The World 
#Binance #BinanceVietnam #ExchangeTheWorld 

Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn!
Đội ngũ Bi...

🔥 🔥 🔥 🔥 2,061,888#BNB(36,736,265 USD) burned at#Binance

🔥 🔥 🔥 🔥 2,061,888#BNB(36,736,265 USD) burned at#BinanceTx:https://t.co/ABxV8LOa1V

Binance ra mắt giai đoạn 9 cho các sản phẩm Binance Lending. Chuẩn bị bắt đầu 19h tối nay.
Chi tiết:https://buff.ly/2oJH0ftBinance - Exchange The World#Binance#BinanceVietnam#ExchangeTheWorldCảm ơn sự ủng hộ của các bạn!Đội ngũ Binance

Kết nối với chúng tôi:
Facebook:https://buff.ly/2TIQthvTelegram:https://buff.ly/2TNxCSvTwitter:https://buff.ly/2LczB2zhttp://bit.ly/BinanceVietnamTwitter

Binance ra mắt giai đoạn 9 cho các sản phẩm Binance Lending. Chuẩn bị bắt đầu 19h tối nay. 

Chi tiết:
https://buff...

Giới thiệu sự kiện chào bán Kava (KAVA) trên Binance Launchpad
Chi tiết:https://www.binance.com/en/support/articles/360034864652Binance - Exchange The World#Binance#BinanceVietnam#ExchangeTheWorldCảm ơn sự ủng hộ của các bạn!Đội ngũ Binance

Kết nối với chúng tôi:
Facebook:http://bit.ly/BinanceVietnamFBTelegram:http://bit.ly/BinanceVNTGTwitter:http://bit.ly/BinanceTwitterVNhttp://bit.ly/BinanceVietnamTwitter

Giới thiệu sự kiện chào bán Kava (KAVA) trên Binance Launchpad

Chi tiết:
https://www.binance.com/en/support/articl...

Giới thiệu sự kiện chào bán Kava (KAVA) trên Binance Launchpad
Chi tiết:https://www.binance.com/en/support/articles/360034864652Binance - Exchange The World#Binance#BinanceVietnam#ExchangeTheWorldCảm ơn sự ủng hộ của các bạn!Đội ngũ Binance

Kết nối với chúng tôi:
Facebook:http://bit.ly/BinanceVietnamFBTelegram:http://bit.ly/BinanceVNTGTwitter:http://bit.ly/BinanceTwitterVNhttp://bit.ly/BinanceVietnamTwitter

Giới thiệu sự kiện chào bán Kava (KAVA) trên Binance Launchpad

Chi tiết:
https://www.binance.com/en/support/articl...

Giới thiệu sự kiện chào bán Kava (KAVA) trên Binance Launchpad
Chi tiết:https://www.binance.com/en/support/articles/360034864652Binance - Exchange The World#Binance#BinanceVietnam#ExchangeTheWorldCảm ơn sự ủng hộ của các bạn!Đội ngũ Binance

Kết nối với chúng tôi:
Facebook:http://bit.ly/BinanceVietnamFBTelegram:http://bit.ly/BinanceVNTGTwitter:http://bit.ly/BinanceTwitterVNhttp://bit.ly/BinanceVietnamTwitter

Giới thiệu sự kiện chào bán Kava (KAVA) trên Binance Launchpad

Chi tiết:
https://www.binance.com/en/support/articl...

Binance sẽ hỗ trợ chương trình Staking Harmony (ONE)Chi tiết:https://www.binance.com/vn/support/articles/360034814172Binance - Exchange The World#Binance#BinanceVietnam#ExchangeTheWorldCảm ơn sự ủng hộ của các bạn!Đội ngũ Binance

Kết nối với chúng tôi:
Facebook:http://bit.ly/BinanceVietnamFBTelegram:http://bit.ly/BinanceVNTGTwitter:http://bit.ly/BinanceTwitterVNhttp://bit.ly/BinanceVietnamTwitter

Binance sẽ hỗ trợ chương trình Staking Harmony (ONE)

Chi tiết:
https://www.binance.com/vn/support/articles/3600348...

Binance sẽ hỗ trợ chương trình Staking Harmony (ONE)Chi tiết:https://www.binance.com/vn/support/articles/360034814172Binance - Exchange The World#Binance#BinanceVietnam#ExchangeTheWorldCảm ơn sự ủng hộ của các bạn!Đội ngũ Binance

Kết nối với chúng tôi:
Facebook:http://bit.ly/BinanceVietnamFBTelegram:http://bit.ly/BinanceVNTGTwitter:http://bit.ly/BinanceTwitterVNhttp://bit.ly/BinanceVietnamTwitter

Binance sẽ hỗ trợ chương trình Staking Harmony (ONE)

Chi tiết:
https://www.binance.com/vn/support/articles/3600348...

Binance sẽ hỗ trợ chương trình Staking Harmony (ONE)Chi tiết:https://www.binance.com/vn/support/articles/360034814172Binance - Exchange The World#Binance#BinanceVietnam#ExchangeTheWorldCảm ơn sự ủng hộ của các bạn!Đội ngũ Binance

Kết nối với chúng tôi:
Facebook:http://bit.ly/BinanceVietnamFBTelegram:http://bit.ly/BinanceVNTGTwitter:http://bit.ly/BinanceTwitterVNhttp://bit.ly/BinanceVietnamTwitter

Binance sẽ hỗ trợ chương trình Staking Harmony (ONE)

Chi tiết:
https://www.binance.com/vn/support/articles/3600348...

Binance API giờ đã hỗ trợ Nạp và Rút cho các token tương tácChi tiết:https://www.binance.com/vn/support/articles/360035185151Binance - Exchange The World#Binance#BinanceVietnam#ExchangeTheWorldCảm ơn sự ủng hộ của các bạn!Đội ngũ Binance

Kết nối với chúng tôi:
Facebook:http://bit.ly/BinanceVietnamFBTelegram:http://bit.ly/BinanceVNTGTwitter:http://bit.ly/BinanceTwitterVNhttp://bit.ly/BinanceVietnamTwitter

Binance API giờ đã hỗ trợ Nạp và Rút cho các token tương tác

Chi tiết:
https://www.binance.com/vn/support/articles...

Xin chào các Binancians,
Binance đã phát hành Binance USD (BUSD), một stablecoin gắn với USD và được sự chấp nhận từ Sở Quản Lý Tài Chính New York (NYDFS). BUSD sẽ có thể được giao dịch mua bán trực tiếp và hoàn trả với tỉ giá là 1 BUSD = 1 USD.

Người dùng Binance tại Việt Nam giờ đây đã có thể mua bán Binance USD (BUSD) trực tiếp bằng VND thông qua sàn giao dịch Sàn giao dịchBitmoon.netvới phí 0%.http://bit.ly/BinanceBUSDBitmoonBinance vui mừng thông báo chúng tôi sẽ gửi tới người dùng chương trình miễn phí phí Maker áp dụng cho tất cả cặp giao dịch BUSD đang có và trong tương lai kể từ 7:00 ngày 11/10/2019 đến 01/01/2020.
Chương trình sẽ áp dụng cho tất cả các cặp giao dịch BUSD đang và sẽ niêm yết trênBinance.com. Các cặp giao dịch hiện tại: BTC/BUSD, BNB/BUSD, BUSD/USDT.Binance - Exchange The World#Binance#BinanceVietnam#ExchangeTheWorldCảm ơn sự ủng hộ của các bạn!Đội ngũ Binance

Xin chào các Binancians, 

Binance đã phát hành Binance USD (BUSD), một stablecoin gắn với USD và được sự chấp nhận...

101,100#BNB(1,853,794 USD) transferred from unknown wallet to#BinanceDetails

World First:@AmunAGand#BinanceLaunch first $BNB ETP on Swiss Stock Exchange (Ticker: $ABNB)

Cuộc thi giao dịch DOCK với giải thưởng lên tới 35 BTC!
Chi tiết:https://buff.ly/2OQ2IcjBinance - Exchange The World#Binance#BinanceVietnam#ExchangeTheWorldCảm ơn sự ủng hộ của các bạn!Đội ngũ Binance

Kết nối với chúng tôi:
Facebook:https://buff.ly/2TIQthvTelegram:https://buff.ly/2TNxCSvTwitter:https://buff.ly/2LczB2zhttp://bit.ly/BinanceVietnamTwitter

Cuộc thi giao dịch DOCK với giải thưởng lên tới 35 BTC!

Chi tiết:
https://buff.ly/2OQ2Icj

Binance - Exchange The ...

Xin chào các Binancians,
Binance đã phát hành Binance USD (BUSD), một stablecoin gắn với USD và được sự chấp nhận từ Sở Quản Lý Tài Chính New York (NYDFS). BUSD sẽ có thể được giao dịch mua bán trực tiếp và hoàn trả với tỉ giá là 1 BUSD = 1 USD.

Người dùng Binance tại Việt Nam giờ đây đã có thể mua bán Binance USD (BUSD) trực tiếp bằng VND thông qua sàn giao dịch Aliniex và để chào mừng sự kiện này Aliniex sẽ miễn phí giao dịch từ hôm nay đến hết tháng 10.

Chi tiết:http://bit.ly/BinanceAliniexBUSDBinance vui mừng thông báo chúng tôi sẽ gửi tới người dùng chương trình miễn phí phí Maker áp dụng cho tất cả cặp giao dịch BUSD đang có và trong tương lai kể từ 7:00 ngày 11/10/2019 đến 01/01/2020.
Chương trình sẽ áp dụng cho tất cả các cặp giao dịch BUSD đang và sẽ niêm yết trênBinance.com. Các cặp giao dịch hiện tại: BTC/BUSD, BNB/BUSD, BUSD/USDT.
Binance - Exchange The World#Binance#BinanceVietnam#ExchangeTheWorldCảm ơn sự ủng hộ của các bạn!Đội ngũ Binance

Xin chào các Binancians, 

Binance đã phát hành Binance USD (BUSD), một stablecoin gắn với USD và được sự chấp nhận...

Xin chào các Binancians,
Binance đã phát hành Binance USD (BUSD), một stablecoin gắn với USD và được sự chấp nhận từ Sở Quản Lý Tài Chính New York (NYDFS). BUSD sẽ có thể được giao dịch mua bán trực tiếp và hoàn trả với tỉ giá là 1 BUSD = 1 USD.

Người dùng Binance tại Việt Nam giờ đây đã có thể mua bán Binance USD (BUSD) trực tiếp bằng VND thông qua sàn giao dịch Aliniex và để chào mừng sự kiện này Aliniex sẽ miễn phí giao dịch từ hôm nay đến hết tháng 10.

Chi tiết:http://bit.ly/BinanceAliniexBUSDBinance - Exchange The World#Binance#BinanceVietnam#ExchangeTheWorldCảm ơn sự ủng hộ của các bạn!Đội ngũ Binance

Kết nối với chúng tôi:
Facebook:http://bit.ly/BinanceVietnamFBTelegram:http://bit.ly/BinanceVNTGTwitter:http://bit.ly/BinanceTwitterVNhttp://bit.ly/BinanceVietnamTwitter

Xin chào các Binancians, 

Binance đã phát hành Binance USD (BUSD), một stablecoin gắn với USD và được sự chấp nhận...

Binance sẽ niêm yết NKN - dự án chiến thắng Bình Chọn Coin Cộng Đồng và phân phối giải thưởng
Chi tiết:https://www.binance.com/en/support/articles/360034707252Binance - Exchange The World#Binance#BinanceVietnam#ExchangeTheWorldCảm ơn sự ủng hộ của các bạn!Đội ngũ Binance

Kết nối với chúng tôi:
Facebook:http://bit.ly/BinanceVietnamFBTelegram:http://bit.ly/BinanceVNTGTwitter:http://bit.ly/BinanceTwitterVNhttp://bit.ly/BinanceVietnamTwitter

Binance sẽ niêm yết NKN - dự án chiến thắng Bình Chọn Coin Cộng Đồng và phân phối giải thưởng

Chi tiết:
https://ww...

4,877,759#USDT(4,909,460 USD) transferred from unknown wallet to#BinanceDetails

Tặng thưởng người dùng mới đăng ký - Giao dịch và nhận ngay BNB
Chi tiết:https://www.binance.com/vn/support/articles/360034608332Binance - Exchange The World#Binance#BinanceVietnam#ExchangeTheWorldCảm ơn sự ủng hộ của các bạn!Đội ngũ Binance

Kết nối với chúng tôi:
Facebook:http://bit.ly/BinanceVietnamFBTelegram:http://bit.ly/BinanceVNTGTwitter:http://bit.ly/BinanceTwitterVNhttp://bit.ly/BinanceVietnamTwitter

Tặng thưởng người dùng mới đăng ký - Giao dịch và nhận ngay BNB

Chi tiết:
https://www.binance.com/vn/support/artic...

Tiếp tục tạo thuận lợi cho người dùng Việt Nam mua bán, giao dịch, lưu trữ BNB để tham gia Binance Launchpad, Lending, Futures …Binance Vietnam chính thức giới thiệu thêm một cách giao dịch$BNBbằng$VNDvớiCoinhe.ioĐể chào mừng sự kiện này, Coinhe miễn phí giao dịch miễn phí giao dịch cho người dùng Binance trong 3 ngày đầu tiên và giảm 50% phí giao dịch trong 2 tuần.
Chi tiết:http://bit.ly/BinanceCoinheBNBBinance - Exchange The World#Binance#BinanceVietnam#ExchangeTheWorldCảm ơn sự ủng hộ của các bạn!Đội ngũ Binance

Kết nối với chúng tôi:
Facebook:http://bit.ly/BinanceVietnamFBTelegram:http://bit.ly/BinanceVNTGTwitter:http://bit.ly/BinanceTwitterVNhttp://bit.ly/BinanceVietnamTwitter

Tiếp tục tạo thuận lợi cho người dùng Việt Nam mua bán, giao dịch, lưu trữ BNB để tham gia Binance Launchpad, Lendi...

Tiếp tục tạo thuận lợi cho người dùng Việt Nam mua bán, giao dịch, lưu trữ BNB để tham gia Binance Launchpad, Lending, Futures …Binance Vietnam chính thức giới thiệu thêm một cách giao dịch$BNBbằng$VNDvớiCoinhe.ioĐể chào mừng sự kiện này, Coinhe miễn phí giao dịch miễn phí giao dịch cho người dùng Binance trong 3 ngày đầu tiên và giảm 50% phí giao dịch trong 2 tuần.
Chi tiết:http://bit.ly/BinanceCoinheBNBBinance - Exchange The World#Binance#BinanceVietnam#ExchangeTheWorldCảm ơn sự ủng hộ của các bạn!Đội ngũ Binance

Kết nối với chúng tôi:
Facebook:http://bit.ly/BinanceVietnamFBTelegram:http://bit.ly/BinanceVNTGTwitter:http://bit.ly/BinanceTwitterVNhttp://bit.ly/BinanceVietnamTwitter

Tiếp tục tạo thuận lợi cho người dùng Việt Nam mua bán, giao dịch, lưu trữ BNB để tham gia Binance Launchpad, Lendi...

Tiếp tục tạo thuận lợi cho người dùng Việt Nam mua bán, giao dịch, lưu trữ BNB để tham gia Binance Launchpad, Lending, Futures …Binance Vietnam chính thức giới thiệu thêm một cách giao dịch$BNBbằng$VNDvớiCoinhe.ioĐể chào mừng sự kiện này, Coinhe miễn phí giao dịch miễn phí giao dịch cho người dùng Binance trong 3 ngày đầu tiên và giảm 50% phí giao dịch trong 2 tuần.
Chi tiết:http://bit.ly/BinanceCoinheBNBBinance - Exchange The World#Binance#BinanceVietnam#ExchangeTheWorldCảm ơn sự ủng hộ của các bạn!Đội ngũ Binance

Kết nối với chúng tôi:
Facebook:http://bit.ly/BinanceVietnamFBTelegram:http://bit.ly/BinanceVNTGTwitter:http://bit.ly/BinanceTwitterVNhttp://bit.ly/BinanceVietnamTwitter

Tiếp tục tạo thuận lợi cho người dùng Việt Nam mua bán, giao dịch, lưu trữ BNB để tham gia Binance Launchpad, Lendi...

Bình chọn Coin Cộng Đồng Binance đã bắt đầu - NKN vs VIDY
Chi tiết:https://www.binance.com/vn/support/articles/360035022911Binance - Exchange The World#Binance#BinanceVietnam#ExchangeTheWorldCảm ơn sự ủng hộ của các bạn!Đội ngũ Binance

Kết nối với chúng tôi:
Facebook:http://bit.ly/BinanceVietnamFBTelegram:http://bit.ly/BinanceVNTGTwitter:http://bit.ly/BinanceTwitterVNhttp://bit.ly/BinanceVietnamTwitter

Bình chọn Coin Cộng Đồng Binance đã bắt đầu - NKN vs VIDY

Chi tiết:
https://www.binance.com/vn/support/articles/36...

Bình chọn Coin Cộng Đồng Binance đã bắt đầu - NKN vs VIDY
Chi tiết:https://www.binance.com/vn/support/articles/360035022911Binance - Exchange The World#Binance#BinanceVietnam#ExchangeTheWorldCảm ơn sự ủng hộ của các bạn!Đội ngũ Binance

Kết nối với chúng tôi:
Facebook:http://bit.ly/BinanceVietnamFBTelegram:http://bit.ly/BinanceVNTGTwitter:http://bit.ly/BinanceTwitterVNhttp://bit.ly/BinanceVietnamTwitter

Bình chọn Coin Cộng Đồng Binance đã bắt đầu - NKN vs VIDY

Chi tiết:
https://www.binance.com/vn/support/articles/36...

Bình chọn Coin Cộng Đồng Binance đã bắt đầu - NKN vs VIDY
Chi tiết:https://www.binance.com/vn/support/articles/360035022911Binance - Exchange The World#Binance#BinanceVietnam#ExchangeTheWorldCảm ơn sự ủng hộ của các bạn!Đội ngũ Binance

Kết nối với chúng tôi:
Facebook:http://bit.ly/BinanceVietnamFBTelegram:http://bit.ly/BinanceVNTGTwitter:http://bit.ly/BinanceTwitterVNhttp://bit.ly/BinanceVietnamTwitter

Bình chọn Coin Cộng Đồng Binance đã bắt đầu - NKN vs VIDY

Chi tiết:
https://www.binance.com/vn/support/articles/36...

#BinanceCommunity Coin Vote Has Now Started - ⚔️@NKN_ORGVs@VidyCoin⚔️

#Binance Community Coin Vote Has Now Started - ⚔️@NKN_ORG Vs @VidyCoin⚔️

https://www.facebook.com/BinanceVietnamese/photos/a.230243660879629/520848798485779/?type=3&theaterBinance khởi động chương trình Bình chọn Coin Cộng Đồng - NKN và VIDY
Chi tiết:https://www.binance.com/vn/support/articles/360034599051Binance - Exchange The World#Binance#BinanceVietnam#ExchangeTheWorldCảm ơn sự ủng hộ của các bạn!Đội ngũ Binance

Kết nối với chúng tôi:
Facebook:http://bit.ly/BinanceVietnamFBTelegram:http://bit.ly/BinanceVNTGTwitter:http://bit.ly/BinanceTwitterVNhttp://bit.ly/BinanceVietnamTwitter

#BinanceFutures đã thêm tính năng "Reduce Only"
Những tính năng nào bạn muốn xuất hiện tiếp theo trên Binance Futures ?

Hãy trải nghiệm Binance Futures ➡️http://bit.ly/BinanceFuturesVNMở tài khoản Binance Futures chỉ với 2 clicks!🔮http://bit.ly/BinanceFuturesGuide

#BinanceFutures đã thêm tính năng "Reduce Only"
Những tính năng nào bạn muốn xuất hiện tiếp theo trên Binance Futures ?

Hãy trải nghiệm Binance Futures ➡️http://bit.ly/BinanceFuturesVNMở tài khoản Binance Futures chỉ với 2 clicks!🔮http://bit.ly/BinanceFuturesGuide

#Binance Futures đã thêm tính năng "Reduce Only"

Những tính năng nào bạn muốn xuất hiện tiếp theo trên Binance Fut...

Binance ra mắt giai đoạn 8 cho các sản phẩm Binance LendingChi tiết:https://www.binance.com/vn/support/articles/360034499232Binance - Exchange The World#Binance#BinanceVietnam#ExchangeTheWorldCảm ơn sự ủng hộ của các bạn!Đội ngũ Binance

Kết nối với chúng tôi:
Facebook:http://bit.ly/BinanceVietnamFBTelegram:http://bit.ly/BinanceVNTGTwitter:http://bit.ly/BinanceTwitterVNhttp://bit.ly/BinanceVietnamTwitter

Binance ra mắt giai đoạn 8 cho các sản phẩm Binance Lending

Chi tiết:
https://www.binance.com/vn/support/articles/...

Binance hoàn tất phân phối phần thưởng Staking tháng 9Chi tiết:https://www.binance.com/vn/support/articles/360034479032Binance - Exchange The World#Binance#BinanceVietnam#ExchangeTheWorldCảm ơn sự ủng hộ của các bạn!Đội ngũ Binance

Kết nối với chúng tôi:
Facebook:http://bit.ly/BinanceVietnamFBTelegram:http://bit.ly/BinanceVNTGTwitter:http://bit.ly/BinanceTwitterVNhttp://bit.ly/BinanceVietnamTwitter

Binance hoàn tất phân phối phần thưởng Staking tháng 9

Chi tiết:
https://www.binance.com/vn/support/articles/36003...

NKN - 1 trong 2 dự án đối đầu nhau trong chương trình Bình chọn Coin Cộng Đồng Binance sẽ có buổi AMA Hỏi & Đáp với cộng đồng Binance Việt Nam vào lúc 13:30 ngày 09/10/2019 tạihttps://t.me/BinanceVietnameseHãy đặt câu hỏi cho đội ngũ NKN để tham gia buổi AMA và nhận phần thưởng trị giá lên tới 1000$.
1. Đặt câu hỏi cho team NKN tại đây:http://bit.ly/NKNAMABinanceVietnam2. Chia sẻ sự kiện này trên bất cứ nền tảng mạng xã hội, ứng dụng chat nào3. Tham gia Binance Vietnam:https://t.me/BinanceVietnamesevà NKN:http://bit.ly/NKNTGBinanceVietnamChú ý: Đây là chương trình dành riêng cho người dùng Binance Vietnam. Chỉ người Việt Nam với tài khoản Binance mới được tham gia chương trình này.Note: This is for Vietnamese Binance user and all the awards will be distributed to Vietnamese users only.Binance - Exchange The World#Binance#BinanceVietnam#ExchangeTheWorldCảm ơn sự ủng hộ của các bạn!Đội ngũ Binance

NKN - 1 trong 2 dự án đối đầu nhau trong chương trình Bình chọn Coin Cộng Đồng Binance sẽ có buổi AMA Hỏi & Đáp với...

VidyCoin - 1 trong 2 dự án đối đầu nhau trong chương trình Bình chọn Coin Cộng Đồng Binance sẽ có buổi AMA Hỏi & Đáp với cộng đồng Binance Việt Nam vào lúc 14:00 ngày 08/10/2019 tạihttps://t.me/BinanceVietnameseHãy đặt câu hỏi cho đội ngũ VidyCoin và nhận các phần thưởng token trị giá lên tới 1000$.
1. Đặt câu hỏi cho team tại :http://bit.ly/VidyCoinAMABinanceVietnam2. Chia sẻ sự kiện này trên bất cứ nền tảng mạng xã hội, ứng dụng chat nào3. Tham gia Binance Vietnam:https://t.me/BinanceVietnamesevà VidyCoin :http://bit.ly/VidyCoinBinanceVietnamChú ý: Đây là chương trình dành riêng cho người dùng Binance Vietnam. Chỉ người Việt Nam với tài khoản Binance mới được tham gia chương trình này.Note: This is for Vietnamese Binance user and all the awards will be distributed to Vietnamese users only.Binance - Exchange The World#Binance#BinanceVietnam#ExchangeTheWorldCảm ơn sự ủng hộ của các bạn!Đội ngũ Binance

VidyCoin - 1 trong 2 dự án đối đầu nhau trong chương trình Bình chọn Coin Cộng Đồng Binance sẽ có buổi AMA Hỏi & Đá...

VidyCoin - 1 trong 2 dự án đối đầu nhau trong chương trình Bình chọn Coin Cộng Đồng Binance sẽ có buổi AMA Hỏi & Đáp với cộng đồng Binance Việt Nam vào lúc 14:00 ngày 08/10/2019 tạihttps://t.me/BinanceVietnameseHãy đặt câu hỏi cho đội ngũ VidyCoin và nhận các phần thưởng token trị giá lên tới 1000$.
1. Đặt câu hỏi cho team tại :http://bit.ly/VidyCoinAMABinanceVietnam2. Chia sẻ sự kiện này trên bất cứ nền tảng mạng xã hội, ứng dụng chat nào3. Tham gia Binance Vietnam:https://t.me/BinanceVietnamesevà VidyCoin :http://bit.ly/VidyCoinBinanceVietnamChú ý: Đây là chương trình dành riêng cho người dùng Binance Vietnam. Chỉ người Việt Nam với tài khoản Binance mới được tham gia chương trình này.Note: This is for Vietnamese Binance user and all the awards will be distributed to Vietnamese users only.Binance - Exchange The World#Binance#BinanceVietnam#ExchangeTheWorldCảm ơn sự ủng hộ của các bạn!Đội ngũ Binance

VidyCoin - 1 trong 2 dự án đối đầu nhau trong chương trình Bình chọn Coin Cộng Đồng Binance sẽ có buổi AMA Hỏi & Đá...

NKN - 1 trong 2 dự án đối đầu nhau trong chương trình Bình chọn Coin Cộng Đồng Binance sẽ có buổi AMA Hỏi & Đáp với cộng đồng Binance Việt Nam vào lúc 13:30 ngày 09/10/2019 tạihttps://t.me/BinanceVietnameseHãy đặt câu hỏi cho đội ngũ NKN để tham gia buổi AMA và nhận phần thưởng trị giá lên tới 1000$.
1. Đặt câu hỏi cho team NKN tại đây:http://bit.ly/NKNAMABinanceVietnam2. Chia sẻ sự kiện này trên bất cứ nền tảng mạng xã hội, ứng dụng chat nào3. Tham gia Binance Vietnam:https://t.me/BinanceVietnamesevà NKN:http://bit.ly/NKNTGBinanceVietnamChú ý: Đây là chương trình dành riêng cho người dùng Binance Vietnam. Chỉ người Việt Nam với tài khoản Binance mới được tham gia chương trình này.Note: This is for Vietnamese Binance user and all the awards will be distributed to Vietnamese users only.Binance - Exchange The World#Binance#BinanceVietnam#ExchangeTheWorldCảm ơn sự ủng hộ của các bạn!Đội ngũ Binance

NKN - 1 trong 2 dự án đối đầu nhau trong chương trình Bình chọn Coin Cộng Đồng Binance sẽ có buổi AMA Hỏi & Đáp với...

VidyCoin - 1 trong 2 dự án đối đầu nhau trong chương trình Bình chọn Coin Cộng Đồng Binance sẽ có buổi AMA Hỏi & Đáp với cộng đồng Binance Việt Nam vào lúc 14:00 ngày 08/10/2019 tạihttps://t.me/BinanceVietnameseHãy đặt câu hỏi cho đội ngũ VidyCoin và nhận các phần thưởng token trị giá lên tới 1000$.
1. Đặt câu hỏi cho team tại :http://bit.ly/VidyCoinAMABinanceVietnam2. Chia sẻ sự kiện này trên bất cứ nền tảng mạng xã hội, ứng dụng chat nào3. Tham gia Binance Vietnam:https://t.me/BinanceVietnamesevà VidyCoin :http://bit.ly/VidyCoinBinanceVietnamChú ý: Đây là chương trình dành riêng cho người dùng Binance Vietnam. Chỉ người Việt Nam với tài khoản Binance mới được tham gia chương trình này.Note: This is for Vietnamese Binance user and all the awards will be distributed to Vietnamese users only.Binance - Exchange The World#Binance#BinanceVietnam#ExchangeTheWorldCảm ơn sự ủng hộ của các bạn!Đội ngũ Binance

VidyCoin - 1 trong 2 dự án đối đầu nhau trong chương trình Bình chọn Coin Cộng Đồng Binance sẽ có buổi AMA Hỏi & Đá...

🚨 17,587,400#USDT(17,631,236 USD) transferred from unknown wallet to#BinanceTx:https://t.co/qxLmo1wXFw

#xrpMua - 3020-3070Mục tiêu - 3180-3290-3400 +#Binance#shortterm

🚨 11,088,900#USDT(11,149,817 USD) transferred from unknown wallet to#Binancecó cá chuản bị pump nhỉ

#BinanceFutures đã có tiếng Việt!🇻🇳
Mở tài khoản Futures chỉ với 2 click.
➡️http://bit.ly/BinanceFuturesVNBạn chưa có tài khoản Binance ? Đăng ký ngay ở đây để nhận giảm phí 10% trọn đời.➡️http://bit.ly/BinanceGiảmPhí10TrọnDờihttps://twitter.com/binance/status/1179615399832211456?s=20

#Binance Futures đã có tiếng Việt!🇻🇳

Mở tài khoản Futures chỉ với 2 click.
➡️http://bit.ly/BinanceFuturesVN

Bạn chư...

#BinanceFutures đã có tiếng Việt!🇻🇳
Mở tài khoản Futures chỉ với 2 click.
➡️http://bit.ly/BinanceFuturesVNBạn chưa có tài khoản Binance ? Đăng ký ngay ở đây để nhận giảm phí 10% trọn đời.➡️http://bit.ly/BinanceGiảmPhí10TrọnDờihttps://twitter.com/binance/status/1179615399832211456?s=20

#Binance Futures đã có tiếng Việt!🇻🇳

Mở tài khoản Futures chỉ với 2 click.
➡️http://bit.ly/BinanceFuturesVN

Bạn chư...

Bạn có Binance app mới chưa nhỉ ?http://bit.ly/BinanceAppiOShttp://bit.ly/BinanceAppGooglePlayTiếng Việt, Margin, Price Alert... và nhiều hơn thế 🤟
Binance - Exchange The World#Binance#BinanceVietnam#ExchangeTheWorldCảm ơn sự ủng hộ của các bạn!Đội ngũ Binance

Kết nối với chúng tôi:
Facebook:http://bit.ly/BinanceVietnamFBTelegram:http://bit.ly/BinanceVNTGTwitter:http://bit.ly/BinanceTwitterVNhttp://bit.ly/BinanceVietnamTwitter

Bạn có Binance app mới chưa nhỉ ? 

http://bit.ly/BinanceAppiOS

http://bit.ly/BinanceAppGooglePlay

Tiếng Việt, Ma...

Bạn có Binance app mới chưa nhỉ ?http://bit.ly/BinanceAppiOShttp://bit.ly/BinanceAppGooglePlayTiếng Việt, Margin, Price Alert... và nhiều hơn thế 🤟
Binance - Exchange The World#Binance#BinanceVietnam#ExchangeTheWorldCảm ơn sự ủng hộ của các bạn!Đội ngũ Binance

Kết nối với chúng tôi:
Facebook:http://bit.ly/BinanceVietnamFBTelegram:http://bit.ly/BinanceVNTGTwitter:http://bit.ly/BinanceTwitterVNhttp://bit.ly/BinanceVietnamTwitter

Bạn có Binance app mới chưa nhỉ ? 

http://bit.ly/BinanceAppiOS

http://bit.ly/BinanceAppGooglePlay

Tiếng Việt, Ma...

Bạn có biết ?
Giờ đây các Binancians có thể Stake với Trust - Crypto Wallet , nhận tỉ suất thu nhập hàng năm lên tới 10% và vẫn hoàn toàn kiểm soát các tài sản này của mình.

Truy cập:http://platform.trustwallet.comđể bắt đầu
Binance - Exchange The World#Binance#BinanceVietnam#ExchangeTheWorldCảm ơn sự ủng hộ của các bạn!Đội ngũ Binance

Kết nối với chúng tôi:
Facebook:http://bit.ly/BinanceVietnamFBTelegram:http://bit.ly/BinanceVNTGTwitter:http://bit.ly/BinanceTwitterVNhttp://bit.ly/BinanceVietnamTwitter

Bạn có biết ? 

Giờ đây các Binancians có thể Stake với Trust - Crypto Wallet , nhận tỉ suất thu nhập hàng năm lên ...

Giới thiệu chương trình Binance Market MakerChi tiết:https://www.binance.com/vn/support/articles/360034573691Binance - Exchange The World#Binance#BinanceVietnam#ExchangeTheWorldCảm ơn sự ủng hộ của các bạn!Đội ngũ Binance

Kết nối với chúng tôi:
Facebook:http://bit.ly/BinanceVietnamFBTelegram:http://bit.ly/BinanceVNTGTwitter:http://bit.ly/BinanceTwitterVNhttp://bit.ly/BinanceVietnamTwitter

Giới thiệu chương trình Binance Market Maker

Chi tiết:
https://www.binance.com/vn/support/articles/360034573691

B...

Binance khởi động chương trình Bình chọn Coin Cộng Đồng - NKN và VIDY
Chi tiết:https://www.binance.com/en/support/articles/360034599051Binance - Exchange The World#Binance#BinanceVietnam#ExchangeTheWorldCảm ơn sự ủng hộ của các bạn!Đội ngũ Binance

Kết nối với chúng tôi:
Facebook:http://bit.ly/BinanceVietnamFBTelegram:http://bit.ly/BinanceVNTGTwitter:http://bit.ly/BinanceTwitterVNhttp://bit.ly/BinanceVietnamTwitter

Binance khởi động chương trình Bình chọn Coin Cộng Đồng - NKN và VIDY

Chi tiết:
https://www.binance.com/en/support...

#Binanceis delisting:
$ANKR/PAX
$ANKR/TUSD
$ANKR/USDC

$BCPT/PAX
$BCPT/TUSD
$BCPT/USDC

$BTT/BTC

$DENT/BTC

$DOGE/PAX
$DOGE/USDC

$ERD/PAX
$ERD/USDC

$FTM/PAX
$FTM/TUSD

$FUEL/ETH

$GTO/PAX
$GTO/TUSD
$GTO/USDC

$LUN/ETH

$NCASH/BNB

$NPXS/BTC

$ONE/PAX
$ONE/TUSD

Tiếp tục tạo thuận lợi cho người dùng Việt Nam mua bán, giao dịch, lưu trữ BNB để tham gia Binance Launchpad, Lending, Futures…Binance Vietnam chính thức giới thiệu thêm một cách giao dịch$BNBbằng$VNDvớiBvnex.comĐể chào mừng cho sự kiện này,Bvnex.comcó cuộc thi giao dịch$BNBtrong 15 ngày với phần thưởng lên tới 200$BNBtương đương 3,000 USD và rút thăm may mắn mỗi ngày trị giá 4 BNB.Ngay sau khi chiến dịch Trade mining kết thúc còn tặng người dùng 1 tháng miễn phí giao dịch với BNB.

Chi tiết:https://bit.ly/2otCNfvBinance - Exchange The World#Binance#BinanceVietnam#ExchangeTheWorldCảm ơn sự ủng hộ của các bạn!Đội ngũ BinanceKết nối với chúng tôi:Facebook:http://bit.ly/BinanceVietnamFBTelegram:http://bit.ly/BinanceVNTGTwitter:http://bit.ly/BinanceTwitterVNhttp://bit.ly/BinanceVietnamTwitter

Tiếp tục tạo thuận lợi cho người dùng Việt Nam mua bán, giao dịch, lưu trữ BNB để tham gia Binance Launchpad, Lendi...

Binance ra mắt giai đoạn 7 cho các sản phẩm Binance Lending
Chi tiết:https://www.binance.com/vn/support/articles/360034219712Binance - Exchange The World#Binance#BinanceVietnam#ExchangeTheWorldCảm ơn sự ủng hộ của các bạn!Đội ngũ Binance

Kết nối với chúng tôi:
Facebook:http://bit.ly/BinanceVietnamFBTelegram:http://bit.ly/BinanceVNTGTwitter:http://bit.ly/BinanceTwitterVNhttp://bit.ly/BinanceVietnamTwitter

Binance ra mắt giai đoạn 7 cho các sản phẩm Binance Lending

Chi tiết:
https://www.binance.com/vn/support/articles/...

Tiếp tục tạo thuận lợi cho người dùng Việt Nam mua bán, giao dịch, lưu trữ BNB để tham gia Binance Launchpad, Lending, Futures…Binance Vietnam chính thức giới thiệu thêm một cách giao dịch$BNBbằng$VNDvớiBvnex.comĐể chào mừng cho sự kiện này,Bvnex.comcó cuộc thi giao dịch$BNBtrong 15 ngày với phần thưởng lên tới 200$BNBtương đương 3,000 USD và rút thăm may mắn mỗi ngày trị giá 4 BNB.Ngay sau khi chiến dịch Trade mining kết thúc còn tặng người dùng 1 tháng miễn phí giao dịch với BNB.

Chi tiết:https://bit.ly/2otCNfvBinance - Exchange The World#Binance#BinanceVietnam#ExchangeTheWorldCảm ơn sự ủng hộ của các bạn!Đội ngũ BinanceKết nối với chúng tôi:Facebook:http://bit.ly/BinanceVietnamFBTelegram:http://bit.ly/BinanceVNTGTwitter:http://bit.ly/BinanceTwitterVNhttp://bit.ly/BinanceVietnamTwitter

Tiếp tục tạo thuận lợi cho người dùng Việt Nam mua bán, giao dịch, lưu trữ BNB để tham gia Binance Launchpad, Lendi...

Tiếp tục tạo thuận lợi cho người dùng Việt Nam mua bán, giao dịch, lưu trữ BNB để tham gia Binance Launchpad, Lending, Futures…Binance Vietnam chính thức giới thiệu thêm một cách giao dịch$BNBbằng$VNDvớiBvnex.comĐể chào mừng cho sự kiện này,Bvnex.comcó cuộc thi giao dịch$BNBtrong 15 ngày với phần thưởng lên tới 200$BNBtương đương 3,000 USD và rút thăm may mắn mỗi ngày trị giá 4 BNB.Ngay sau khi chiến dịch Trade mining kết thúc còn tặng người dùng 1 tháng miễn phí giao dịch với BNB.

Chi tiết:https://bit.ly/2otCNfvBinance - Exchange The World#Binance#BinanceVietnam#ExchangeTheWorldCảm ơn sự ủng hộ của các bạn!Đội ngũ BinanceKết nối với chúng tôi:Facebook:http://bit.ly/BinanceVietnamFBTelegram:http://bit.ly/BinanceVNTGTwitter:http://bit.ly/BinanceTwitterVNhttp://bit.ly/BinanceVietnamTwitter

Tiếp tục tạo thuận lợi cho người dùng Việt Nam mua bán, giao dịch, lưu trữ BNB để tham gia Binance Launchpad, Lendi...

Binance hoàn tất nâng cấp NULS Mainnet 2.0, Mở Nạp & RútChi tiết:https://www.binance.com/vn/support/articles/360034572351Binance - Exchange The World#Binance#BinanceVietnam#ExchangeTheWorldCảm ơn sự ủng hộ của các bạn!Đội ngũ Binance

Kết nối với chúng tôi:
Facebook:http://bit.ly/BinanceVietnamFBTelegram:http://bit.ly/BinanceVNTGTwitter:http://bit.ly/BinanceTwitterVNhttp://bit.ly/BinanceVietnamTwitter

Binance hoàn tất nâng cấp NULS Mainnet 2.0, Mở Nạp & Rút

Chi tiết:
https://www.binance.com/vn/support/articles/360...

Thông báo huỷ bỏ một số cặp giao dịchChi tiết:https://www.binance.com/vn/support/articles/360034580431Binance - Exchange The World#Binance#BinanceVietnam#ExchangeTheWorldCảm ơn sự ủng hộ của các bạn!Đội ngũ Binance

Kết nối với chúng tôi:
Facebook:http://bit.ly/BinanceVietnamFBTelegram:http://bit.ly/BinanceVNTGTwitter:http://bit.ly/BinanceTwitterVNhttp://bit.ly/BinanceVietnamTwitter

Thông báo huỷ bỏ một số cặp giao dịch

Chi tiết:
https://www.binance.com/vn/support/articles/360034580431

Binance ...

Binance niêm yết Hedera Hashgraph (HBAR)
Chi tiết:https://www.binance.com/en/support/articles/360034163312Binance - Exchange The World#Binance#BinanceVietnam#ExchangeTheWorldCảm ơn sự ủng hộ của các bạn!Đội ngũ Binance

Kết nối với chúng tôi:
Facebook:http://bit.ly/BinanceVietnamFBTelegram:http://bit.ly/BinanceVNTGTwitter:http://bit.ly/BinanceTwitterVNhttp://bit.ly/BinanceVietnamTwitter

Binance niêm yết Hedera Hashgraph (HBAR)

Chi tiết:
https://www.binance.com/en/support/articles/360034163312

Binan...

272,920#BNB(4,113,050 USD) transferred from#Binanceto unknown wallet

Binance ra mắt nền tảng StakingChi tiết:https://www.binance.com/vn/support/articles/360034121332Binance - Exchange The World#Binance#BinanceVietnam#ExchangeTheWorldCảm ơn sự ủng hộ của các bạn!Đội ngũ Binance

Kết nối với chúng tôi:
Facebook:http://bit.ly/BinanceVietnamFBTelegram:http://bit.ly/BinanceVNTGTwitter:http://bit.ly/BinanceTwitterVNhttp://bit.ly/BinanceVietnamTwitter

Binance ra mắt nền tảng Staking

Chi tiết:
https://www.binance.com/vn/support/articles/360034121332

Binance - Exch...

Cuộc thi giao dịch NPXS - Giải thưởng lên tới $150,000Chi tiết:https://www.binance.com/vn/support/articles/360034480671Binance - Exchange The World#Binance#BinanceVietnam#ExchangeTheWorldCảm ơn sự ủng hộ của các bạn!Đội ngũ Binance

Kết nối với chúng tôi:
Facebook:http://bit.ly/BinanceVietnamFBTelegram:http://bit.ly/BinanceVNTGTwitter:http://bit.ly/BinanceTwitterVNhttp://bit.ly/BinanceVietnamTwitter

Cuộc thi giao dịch NPXS - Giải thưởng lên tới $150,000

Chi tiết:
https://www.binance.com/vn/support/articles/36003...

Binance hỗ trợ thêm Koinal - Mua Crypto bằng thẻ ghi nợ và thẻ tín dụng của bạnChi tiết:https://www.binance.com/vn/support/articles/360034008812Binance - Exchange The World#Binance#BinanceVietnam#ExchangeTheWorldCảm ơn sự ủng hộ của các bạn!Đội ngũ Binance

Kết nối với chúng tôi:
Facebook:http://bit.ly/BinanceVietnamFBTelegram:http://bit.ly/BinanceVNTGTwitter:http://bit.ly/BinanceTwitterVNhttp://bit.ly/BinanceVietnamTwitter

Binance hỗ trợ thêm Koinal - Mua Crypto bằng thẻ ghi nợ và thẻ tín dụng của bạn

Chi tiết:
https://www.binance.com/...

"Be careful what you wish for"
Buổi AMA - Hỏi & Đáp với CZ - CEO của Binance chúng ta sẽ diễn ra vào lúc 10:00 sáng nay trên Twitter của CZ (https://twitter.com/cz_binance)
Bạn có câu hỏi dành cho CZ ? Hãy chuẩn bị và tham gia cùng chúng tôi nhé.

Binance - Exchange The World#Binance#BinanceVietnam#ExchangeTheWorldCảm ơn sự ủng hộ của các bạn!Đội ngũ Binance

Kết nối với chúng tôi:
Facebook:http://bit.ly/BinanceVietnamFBTelegram:http://bit.ly/BinanceVNTGTwitter:http://bit.ly/BinanceTwitterVNhttp://bit.ly/BinanceVietnamTwitter

"Be careful what you wish for" 

Buổi AMA - Hỏi & Đáp với CZ - CEO của Binance chúng ta sẽ diễn ra vào lúc 10:00 sá...

1,000#BTC(8,479,469 USD) transferred from unknown wallet to#BinanceTx:https://t.co/OyUOd6DIjI

🚨 2,200#BTC(19,177,324 USD) transferred from unknown wallet to#Binancehù nhau hay làm thiệt đây

Binance thêm Giao Dịch Ký Quỹ cho MATICChi tiết:https://www.binance.com/vn/support/articles/360033938952Binance - Exchange The World#Binance#BinanceVietnam#ExchangeTheWorldCảm ơn sự ủng hộ của các bạn!Đội ngũ Binance

Kết nối với chúng tôi:
Facebook:http://bit.ly/BinanceVietnamFBTelegram:http://bit.ly/BinanceVNTGTwitter:http://bit.ly/BinanceTwitterVNhttp://bit.ly/BinanceVietnamTwitter

Binance thêm Giao Dịch Ký Quỹ cho MATIC

Chi tiết:
https://www.binance.com/vn/support/articles/360033938952

Binanc...

Binance niêm yết Tezos (XTZ)Chi tiết:https://www.binance.com/vn/support/articles/360033775612Binance - Exchange The World#Binance#BinanceVietnam#ExchangeTheWorldCảm ơn sự ủng hộ của các bạn!Đội ngũ Binance

Kết nối với chúng tôi:
Facebook:http://bit.ly/BinanceVietnamFBTelegram:http://bit.ly/BinanceVNTGTwitter:http://bit.ly/BinanceTwitterVNhttp://bit.ly/BinanceVietnamTwitter

Binance niêm yết Tezos (XTZ)

Chi tiết:
https://www.binance.com/vn/support/articles/360033775612

Binance - Exchang...

Binance ra mắt giai đoạn 6 cho các sản phẩm Binance Lending
Chi tiết:https://www.binance.com/en/support/articles/360034139971Binance - Exchange The World#Binance#BinanceVietnam#ExchangeTheWorldCảm ơn sự ủng hộ của các bạn!Đội ngũ Binance

Kết nối với chúng tôi:
Facebook:http://bit.ly/BinanceVietnamFBTelegram:http://bit.ly/BinanceVNTGTwitter:http://bit.ly/BinanceTwitterVNhttp://bit.ly/BinanceVietnamTwitter

Binance ra mắt giai đoạn 6 cho các sản phẩm Binance Lending 

Chi tiết:
https://www.binance.com/en/support/articles...

Binance sẽ hỗ trợ EOS Hard Fork & Nâng cấp sắp tớiChi tiết:https://www.binance.com/vn/support/articles/360033773012Binance - Exchange The World#Binance#BinanceVietnam#ExchangeTheWorldCảm ơn sự ủng hộ của các bạn!Đội ngũ Binance

Kết nối với chúng tôi:
Facebook:http://bit.ly/BinanceVietnamFBTelegram:http://bit.ly/BinanceVNTGTwitter:http://bit.ly/BinanceTwitterVNhttp://bit.ly/BinanceVietnamTwitter

Binance sẽ hỗ trợ EOS Hard Fork & Nâng cấp sắp tới

Chi tiết:
https://www.binance.com/vn/support/articles/360033773...

Cuộc thi giao dịch ONT đã kết thúcChi tiết:https://www.binance.com/vn/support/articles/360034137951Binance - Exchange The World#Binance#BinanceVietnam#ExchangeTheWorldCảm ơn sự ủng hộ của các bạn!Đội ngũ Binance

Kết nối với chúng tôi:
Facebook:http://bit.ly/BinanceVietnamFBTelegram:http://bit.ly/BinanceVNTGTwitter:http://bit.ly/BinanceTwitterVNhttp://bit.ly/BinanceVietnamTwitter

Cuộc thi giao dịch ONT đã kết thúc

Chi tiết:
https://www.binance.com/vn/support/articles/360034137951

Binance - E...

Binance Futures dành tặng phần thưởng chào mừng lên tới 200,000 USDTChi tiết:https://www.binance.com/vn/support/articles/360033648552Binance - Exchange The World#Binance#BinanceVietnam#ExchangeTheWorldCảm ơn sự ủng hộ của các bạn!Đội ngũ Binance

Kết nối với chúng tôi:
Facebook:http://bit.ly/BinanceVietnamFBTelegram:http://bit.ly/BinanceVNTGTwitter:http://bit.ly/BinanceTwitterVNhttp://bit.ly/BinanceVietnamTwitter

Binance Futures dành tặng phần thưởng chào mừng lên tới 200,000 USDT

Chi tiết:
https://www.binance.com/vn/support/...

Binance sẽ tạm hoãn giao dịch BEAM trong 24h
Chi tiết:https://www.binance.com/en/support/articles/360033584192Binance - Exchange The World#Binance#BinanceVietnam#ExchangeTheWorldCảm ơn sự ủng hộ của các bạn!Đội ngũ Binance

Kết nối với chúng tôi:
Facebook:http://bit.ly/BinanceVietnamFBTelegram:http://bit.ly/BinanceVNTGTwitter:http://bit.ly/BinanceTwitterVNhttp://bit.ly/BinanceVietnamTwitter

Binance sẽ tạm hoãn giao dịch BEAM trong 24h

Chi tiết:

https://www.binance.com/en/support/articles/360033584192

...

Binance sẽ tạm hoãn giao dịch BEAM trong 24h
Chi tiết:https://www.binance.com/en/support/articles/360033584192Binance - Exchange The World#Binance#BinanceVietnam#ExchangeTheWorldCảm ơn sự ủng hộ của các bạn!Đội ngũ Binance

Kết nối với chúng tôi:
Facebook:http://bit.ly/BinanceVietnamFBTelegram:http://bit.ly/BinanceVNTGTwitter:http://bit.ly/BinanceTwitterVNhttp://bit.ly/BinanceVietnamTwitter

Binance sẽ tạm hoãn giao dịch BEAM trong 24h

Chi tiết:

https://www.binance.com/en/support/articles/360033584192

...

Binance niêm yết Beam (BEAM)Chi tiết:https://www.binance.com/vn/support/articles/360033568792Binance - Exchange The World#Binance#BinanceVietnam#ExchangeTheWorldCảm ơn sự ủng hộ của các bạn!Đội ngũ Binance

Kết nối với chúng tôi:
Facebook:http://bit.ly/BinanceVietnamFBTelegram:http://bit.ly/BinanceVNTGTwitter:http://bit.ly/BinanceTwitterVNhttp://bit.ly/BinanceVietnamTwitter

Binance niêm yết Beam (BEAM)

Chi tiết:
https://www.binance.com/vn/support/articles/360033568792

Binance - Exchang...

Tính năng tự động mượn và trả đã có trên Binance MarginChi tiết:https://www.binance.com/vn/support/articles/360033903731Binance - Exchange The World#Binance#BinanceVietnam#ExchangeTheWorldCảm ơn sự ủng hộ của các bạn!Đội ngũ Binance

Kết nối với chúng tôi:
Facebook:http://bit.ly/BinanceVietnamFBTelegram:http://bit.ly/BinanceVNTGTwitter:http://bit.ly/BinanceTwitterVNhttp://bit.ly/BinanceVietnamTwitter

Tính năng tự động mượn và trả đã có trên Binance Margin

Chi tiết:
https://www.binance.com/vn/support/articles/3600...

Sau khi tham gia buổi Opening Ceremony 2019 của VietSeeds Foundation, Việt đặt mục tiêu cùng mọi người chạy UpRace được 30.000 km ~ 30.000.000 VND (1000 VND/km) - một học bổng cho một sinh viên thu nhập hàng năm của gia đình dưới 2000$. Học bổng chi trả 90% học phí tại hầu hết các trường công lập (600$), 50% chi phí sinh hoạt vừa phải (600$) và 80% chi phí đào tạo của VietSeeds.
* Cách tham gia:
- Tải app Uprace:
iOS:http://bit.ly/ChayVoiVietiOS- Android:http://bit.ly/ChayVoiVietAndroid- Tìm team Chạy Với Việt - Tham gia/Join &chạy càng nhiều km càng tốt 🙈
Mỗi km chạy được, chúng ta sẽ đóng góp 0.002 BNB - Binance Coin và mục tiêu sẽ là 68 BNB (với giá BNB 20$) gửi tới ví Trust Wallet của VietSeeds - Quỹ học bổng đầu tiên nhận tài trợ bằng cryptocurrency tại Việt Nam.

Hi vọng anh em crypto cùng tham gia với mình hỗ trợ Vietseeds ₫ các bạn sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

Let’s grow a seed - Change a life - Transform our nation 🇻🇳#ChayVoiViet#Uprace#Vietseeds#Binance#CryptoAdoption

Sau khi tham gia buổi Opening Ceremony 2019 của VietSeeds Foundation, Việt đặt mục tiêu cùng mọi người chạy UpRace ...

Sau khi tham gia buổi Opening Ceremony 2019 của VietSeeds Foundation, Việt đặt mục tiêu cùng mọi người chạy UpRace được 30.000 km ~ 30.000.000 VND (1000 VND/km) - một học bổng cho một sinh viên thu nhập hàng năm của gia đình dưới 2000$. Học bổng chi trả 90% học phí tại hầu hết các trường công lập (600$), 50% chi phí sinh hoạt vừa phải (600$) và 80% chi phí đào tạo của VietSeeds.
* Cách tham gia:
- Tải app Uprace:
iOS:http://bit.ly/ChayVoiVietiOS- Android:http://bit.ly/ChayVoiVietAndroid- Tìm team Chạy Với Việt - Tham gia/Join &chạy càng nhiều km càng tốt 🙈
Mỗi km chạy được, chúng ta sẽ đóng góp 0.002 BNB - Binance Coin và mục tiêu sẽ là 68 BNB (với giá BNB 20$) gửi tới ví Trust Wallet của VietSeeds - Quỹ học bổng đầu tiên nhận tài trợ bằng cryptocurrency tại Việt Nam.

Hi vọng anh em crypto cùng tham gia với mình hỗ trợ Vietseeds ₫ các bạn sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

Let’s grow a seed - Change a life - Transform our nation 🇻🇳#ChayVoiViet#Uprace#Vietseeds#Binance#CryptoAdoption

Sau khi tham gia buổi Opening Ceremony 2019 của VietSeeds Foundation, Việt đặt mục tiêu cùng mọi người chạy UpRace ...

Một màu xanh xanh, chấm thêm màu vàng, một màu đen chấm thêm vàng...sắc màu Binance.
Bạn muốn thấy những màu sắc gì tại giao diện của Binance ? Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ, ý kiến và màu yêu thích của bạn và nhận luôn 1 BNB từ chúng tôi nhé.http://bit.ly/BinanceColorBinance - Exchange The World#Binance#BinanceVietnam#ExchangeTheWorldCảm ơn sự ủng hộ của các bạn!Đội ngũ Binance

Kết nối với chúng tôi:
Facebook:http://bit.ly/BinanceVietnamFBTelegram:http://bit.ly/BinanceVNTGTwitter:http://bit.ly/BinanceTwitterVNhttp://bit.ly/BinanceVietnamTwitter

Một màu xanh xanh, chấm thêm màu vàng, một màu đen chấm thêm vàng...sắc màu Binance. 

Bạn muốn thấy những màu sắc ...

Một màu xanh xanh, chấm thêm màu vàng, một màu đen chấm thêm vàng...sắc màu Binance.
Bạn muốn thấy những màu sắc gì tại giao diện của Binance ? Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ, ý kiến và màu yêu thích của bạn và nhận luôn 1 BNB từ chúng tôi nhé.http://bit.ly/BinanceColorBinance - Exchange The World#Binance#BinanceVietnam#ExchangeTheWorldCảm ơn sự ủng hộ của các bạn!Đội ngũ Binance

Kết nối với chúng tôi:
Facebook:http://bit.ly/BinanceVietnamFBTelegram:http://bit.ly/BinanceVNTGTwitter:http://bit.ly/BinanceTwitterVNhttp://bit.ly/BinanceVietnamTwitter

Một màu xanh xanh, chấm thêm màu vàng, một màu đen chấm thêm vàng...sắc màu Binance. 

Bạn muốn thấy những màu sắc ...

Binance thêm Giao Dịch Ký Quỹ cho DASH và ZECChi tiết:https://www.binance.com/vn/support/articles/360033850511Binance - Exchange The World#Binance#BinanceVietnam#ExchangeTheWorldCảm ơn sự ủng hộ của các bạn!Đội ngũ Binance

Kết nối với chúng tôi:
Facebook:http://bit.ly/BinanceVietnamFBTelegram:http://bit.ly/BinanceVNTGTwitter:http://bit.ly/BinanceTwitterVNhttp://bit.ly/BinanceVietnamTwitter

Binance thêm Giao Dịch Ký Quỹ cho DASH và ZEC

Chi tiết: 
https://www.binance.com/vn/support/articles/360033850511
...

Binance mở cổng tiền phát định BUSD và sẽ niêm yết BUSDChi tiết:https://www.binance.com/vn/support/articles/360033449692Binance - Exchange The World#Binance#BinanceVietnam#ExchangeTheWorldCảm ơn sự ủng hộ của các bạn!Đội ngũ Binance

Kết nối với chúng tôi:
Facebook:http://bit.ly/BinanceVietnamFBTelegram:http://bit.ly/BinanceVNTGTwitter:http://bit.ly/BinanceTwitterVNhttp://bit.ly/BinanceVietnamTwitter

Binance mở cổng tiền phát định BUSD và sẽ niêm yết BUSD

Chi tiết: 
https://www.binance.com/vn/support/articles/360...

Binance ra mắt giai đoạn 5 cho các sản phẩm Binance LendingChi tiết:https://www.binance.com/vn/support/articles/360033808071Binance - Exchange The World#Binance#BinanceVietnam#ExchangeTheWorldCảm ơn sự ủng hộ của các bạn!Đội ngũ Binance

Kết nối với chúng tôi:
Facebook:http://bit.ly/BinanceVietnamFBTelegram:http://bit.ly/BinanceVNTGTwitter:http://bit.ly/BinanceTwitterVNhttp://bit.ly/BinanceVietnamTwitter

Binance ra mắt giai đoạn 5 cho các sản phẩm Binance Lending

Chi tiết:
https://www.binance.com/vn/support/articles/...

Cuộc thi giao dịch WIN đã kết thúc
Chi tiết:https://www.binance.com/vn/support/articles/360033452632Binance - Exchange The World#Binance#BinanceVietnam#ExchangeTheWorldCảm ơn sự ủng hộ của các bạn!Đội ngũ Binance

Kết nối với chúng tôi:
Facebook:http://bit.ly/BinanceVietnamFBTelegram:http://bit.ly/BinanceVNTGTwitter:http://bit.ly/BinanceTwitterVNhttp://bit.ly/BinanceVietnamTwitter

Cuộc thi giao dịch WIN đã kết thúc

Chi tiết:
https://www.binance.com/vn/support/articles/360033452632

Binance - E...

Cuộc thi giao dịch CHZ - Giải thưởng CHZ lên tới $50,000, với 6 vé VIP xem trận đấu của Atletico Madrid!Chi tiết:https://www.binance.com/vn/support/articles/360033451332Binance - Exchange The World#Binance#BinanceVietnam#ExchangeTheWorldCảm ơn sự ủng hộ của các bạn!Đội ngũ Binance

Kết nối với chúng tôi:
Facebook:http://bit.ly/BinanceVietnamFBTelegram:http://bit.ly/BinanceVNTGTwitter:http://bit.ly/BinanceTwitterVNhttp://bit.ly/BinanceVietnamTwitter

Cuộc thi giao dịch CHZ  - Giải thưởng CHZ lên tới $50,000, với 6 vé VIP xem trận đấu của Atletico Madrid!

Chi tiết...

Binance hoàn tất quay số mua Band và sẽ mở giao dịch cho BAND
Chi tiết:https://www.binance.com/en/support/articles/360033446712Binance - Exchange The World#Binance#BinanceVietnam#ExchangeTheWorldCảm ơn sự ủng hộ của các bạn!Đội ngũ Binance

Kết nối với chúng tôi:
Facebook:http://bit.ly/BinanceVietnamFBTelegram:http://bit.ly/BinanceVNTGTwitter:http://bit.ly/BinanceTwitterVNhttp://bit.ly/BinanceVietnamTwitter

$TROYREDEFINE TRADING, BEYOND EXCHANGE
Troy Trade, derived from Troy Network, is a global prime broker specialized in crypto asset
trading. Repu provide crypto brokerage services for institutional-grade capital
and professional traders with revolutionary trading products#Binanceand other top exchanges are already exchange partners
Check their website

$TROY
REDEFINE TRADING, BEYOND EXCHANGE

Troy Trade, derived from Troy Network, is a global prime broker specialize...

Binance hoàn tất quay số mua Band và sẽ mở giao dịch cho BAND
Chi tiết:https://www.binance.com/en/support/articles/360033446712Binance - Exchange The World#Binance#BinanceVietnam#ExchangeTheWorldCảm ơn sự ủng hộ của các bạn!Đội ngũ Binance

Kết nối với chúng tôi:
Facebook:http://bit.ly/BinanceVietnamFBTelegram:http://bit.ly/BinanceVNTGTwitter:http://bit.ly/BinanceTwitterVNhttp://bit.ly/BinanceVietnamTwitter

Binance hoàn tất quay số mua Band và sẽ mở giao dịch cho BAND

Chi tiết:
https://www.binance.com/en/support/article...

Binance hoàn tất quay số mua Band và sẽ mở giao dịch cho BAND
Chi tiết:https://www.binance.com/en/support/articles/360033446712Binance - Exchange The World#Binance#BinanceVietnam#ExchangeTheWorldCảm ơn sự ủng hộ của các bạn!Đội ngũ Binance

Kết nối với chúng tôi:
Facebook:http://bit.ly/BinanceVietnamFBTelegram:http://bit.ly/BinanceVNTGTwitter:http://bit.ly/BinanceTwitterVNhttp://bit.ly/BinanceVietnamTwitter

Binance hoàn tất quay số mua Band và sẽ mở giao dịch cho BAND

Chi tiết:
https://www.binance.com/en/support/article...

Binance hoàn tất quay số mua Band và sẽ mở giao dịch cho BAND
Chi tiết:https://www.binance.com/en/support/articles/360033446712Binance - Exchange The World#Binance#BinanceVietnam#ExchangeTheWorldCảm ơn sự ủng hộ của các bạn!Đội ngũ Binance

Kết nối với chúng tôi:
Facebook:http://bit.ly/BinanceVietnamFBTelegram:http://bit.ly/BinanceVNTGTwitter:http://bit.ly/BinanceTwitterVNhttp://bit.ly/BinanceVietnamTwitter

Binance hoàn tất quay số mua Band và sẽ mở giao dịch cho BAND

Chi tiết:
https://www.binance.com/en/support/article...

Binance thêm Giao Dịch Ký Quỹ cho ATOMChi tiết:https://www.binance.com/vn/support/articles/360033805771Binance - Exchange The World#Binance#BinanceVietnam#ExchangeTheWorldCảm ơn sự ủng hộ của các bạn!Đội ngũ Binance

Kết nối với chúng tôi:
Facebook:http://bit.ly/BinanceVietnamFBTelegram:http://bit.ly/BinanceVNTGTwitter:http://bit.ly/BinanceTwitterVNhttp://bit.ly/BinanceVietnamTwitter

Binance thêm Giao Dịch Ký Quỹ cho ATOM

Chi tiết:
https://www.binance.com/vn/support/articles/360033805771

Binance...

Chương trình chào bán Band (BAND) & Yêu cầu vé bắt đầu.
Chỉ còn hơn 2 giờ trước khi quá trình yêu cầu nhận vé kết thúc lúc 13:00 ngày 17/09/2019 và việc quay số sẽ bắt đầu ngay sau đó. Người dùng hãy thực hiện yêu cầu nhận vé trước khi việc quay số bắt đầu. Chúc mọi người may mắn.

Chi tiết:https://www.binance.com/vn/support/articles/360033765351Binance - Exchange The World#Binance#BinanceVietnam#ExchangeTheWorldCảm ơn sự ủng hộ của các bạn!Đội ngũ Binance

Kết nối với chúng tôi:
Facebook:http://bit.ly/BinanceVietnamFBTelegram:http://bit.ly/BinanceVNTGTwitter:http://bit.ly/BinanceTwitterVNhttp://bit.ly/BinanceVietnamTwitter

Chương trình chào bán Band (BAND) & Yêu cầu vé bắt đầu. 

Chỉ còn hơn 2 giờ trước khi quá trình yêu cầu nhận vé kết...

Binance ra mắt giai đoạn 4 cho các sản phẩm Binance LendingChi tiết:https://www.binance.com/vn/support/articles/360033400832Binance - Exchange The World#Binance#BinanceVietnam#ExchangeTheWorldCảm ơn sự ủng hộ của các bạn!Đội ngũ Binance

Kết nối với chúng tôi:
Facebook:http://bit.ly/BinanceVietnamFBTelegram:http://bit.ly/BinanceVNTGTwitter:http://bit.ly/BinanceTwitterVNhttp://bit.ly/BinanceVietnamTwitter

Binance ra mắt giai đoạn 4 cho các sản phẩm Binance Lending

Chi tiết:
https://www.binance.com/vn/support/articles/...

Binance ra mắt giai đoạn 4 cho các sản phẩm Binance LendingChi tiết:https://www.binance.com/vn/support/articles/360033400832Binance - Exchange The World#Binance#BinanceVietnam#ExchangeTheWorldCảm ơn sự ủng hộ của các bạn!Đội ngũ Binance

Kết nối với chúng tôi:
Facebook:http://bit.ly/BinanceVietnamFBTelegram:http://bit.ly/BinanceVNTGTwitter:http://bit.ly/BinanceTwitterVNhttp://bit.ly/BinanceVietnamTwitter

Binance ra mắt giai đoạn 4 cho các sản phẩm Binance Lending

Chi tiết:
https://www.binance.com/vn/support/articles/...

49,716#BNB(1,010,402 USD) transferred from unknown wallet to#BinanceCẩn thận cực độ nha ae

📉 BNB chart update 📈
BNB ascending triangle broken down. Price is approaching first support zone, and still no volume pick it up. Next will be 205-207. And the last one at 200, as further regres will be down to 180.

Last post: Failed breakout will lead to dump towards 207 - 210 support..@CryptoTrades#BNB#Binance