tele.me: trang nhất của Telegram cộng đồng

#BinanceVietnam

...Hơn

Bài viết

Xin chào các Binancians,
Binance Smart Chain Testnet Rialto đã sẵn sàng.

Chi tiết:https://www.binance.org/en/smartChainBinance - Exchange The World#Binance#BinanceVietnam#ExchangeTheWorldBinance Futures - Giảm phí giao dịch mã “10discount”http://bit.ly/BinanceFuturesVBinance P2P - Mua bán tiền mã hóa bằng VND phí 0 đồnghttp://bit.ly/BinanceP2Pphi0DongBinance Options - Hợp Đồng Quyền Chọnhttps://bit.ly/HDBinanceOptionsBinance OTC - Giao dịch tiền mã hóa số lượng lớn với Binancehttps://bit.ly/BinanceOTCVNBinance Spot & Marginhttps://bit.ly/BinanceExchangeVNCảm ơn sự ủng hộ của các bạn!Đội ngũ Binance

Xin chào các Binancians, 

Binance Smart Chain Testnet Rialto đã sẵn sàng. 

Chi tiết: 
https://www.binance.org/en/...

Xin chào các traders VIP và sắp thành VIP,Chương trình kêu gọi VIP trader diễn ra từ 22/04/2020 tới 22/07/2020Chi tiết:https://binance.zendesk.com/hc/vi/articles/360042552851Binance VIP có những đặc quyền gì ngoài phí giao dịch hấp dẫn ?
Bạn đang là VIP trader với khối lượng giao dịch lớn và muốn trải nghiệm các dịch vụ có 102 từ Binance VIP ?

Bạn đang là Binance VIP nhưng chưa thử dịch vụ hỗ trợ 1-1, trải nghiệm các tính năng, sản phẩm mới nhất đầu tiên từ Binance …?

Hãy liên hệ các VIP Account Manager của Binance để chúng tôi có thể hỗ trợ các bạn tốt nhất có thể.

Bonita :@msbonitaGiang:@ndgiangBinance - Exchange The World#Binance#BinanceVietnam#ExchangeTheWorldCảm ơn sự ủng hộ của các bạn!Đội ngũ Binance

Xin chào các Binancians,
Binance Options niêm yết các hợp đồng ETH và XRP

Chi tiết:https://bit.ly/3c43Y3EBinance - Exchange The World#Binance#BinanceVietnam#ExchangeTheWorldBinance Futures - Giảm phí giao dịch mã “10discount”http://bit.ly/BinanceFuturesVBinance P2P - Mua bán tiền mã hóa bằng VND phí 0 đồnghttp://bit.ly/BinanceP2Pphi0DongBinance Options - Hợp Đồng Quyền Chọnhttps://bit.ly/HDBinanceOptionsBinance OTC - Giao dịch tiền mã hóa số lượng lớn với Binancehttps://bit.ly/BinanceOTCVNBinance Spot & Marginhttps://bit.ly/BinanceExchangeVNCảm ơn sự ủng hộ của các bạn!Đội ngũ Binance

Xin chào các Binancians, 

Binance Options niêm yết các hợp đồng ETH và XRP

Chi tiết: 
https://bit.ly/3c43Y3E

Bin...

Xin chào các traders VIP và sắp thành VIP,Chương trình kêu gọi VIP trader diễn ra từ 22/04/2020 tới 22/07/2020Chi tiết:https://binance.zendesk.com/hc/vi/articles/360042552851Binance VIP có những đặc quyền gì ngoài phí giao dịch hấp dẫn ?
Bạn đang là VIP trader với khối lượng giao dịch lớn và muốn trải nghiệm các dịch vụ có 102 từ Binance VIP ?

Bạn đang là Binance VIP nhưng chưa thử dịch vụ hỗ trợ 1-1, trải nghiệm các tính năng, sản phẩm mới nhất đầu tiên từ Binance …?

Hãy liên hệ các VIP Account Manager của Binance để chúng tôi có thể hỗ trợ các bạn tốt nhất có thể.

Bonita :@msbonitaGiang:@ndgiangBinance - Exchange The World#Binance#BinanceVietnam#ExchangeTheWorldCảm ơn sự ủng hộ của các bạn!Đội ngũ Binance

Kết nối với chúng tôi:
Facebook:https://buff.ly/2TIQthvTelegram:https://buff.ly/2TNxCSvTwitter:https://buff.ly/2LczB2zhttp://bit.ly/BinanceVietnamTwitter

Xin chào các traders VIP và sắp thành VIP, 

Chương trình kêu gọi VIP trader diễn ra từ 22/04/2020 tới 22/07/2020

...

Xin chào các Binancians,
Giao dịch Ký quỹ Binance kích hoạt Chế độ ký quỹ riêng biệt

Chi tiết:https://bit.ly/3cYf77sBinance - Exchange The World#Binance#BinanceVietnam#ExchangeTheWorldBinance Futures - Giảm phí giao dịch mã “10discount”http://bit.ly/BinanceFuturesVBinance P2P - Mua bán tiền mã hóa bằng VND phí 0 đồnghttp://bit.ly/BinanceP2Pphi0DongBinance Options - Hợp Đồng Quyền Chọnhttps://bit.ly/HDBinanceOptionsBinance OTC - Giao dịch tiền mã hóa số lượng lớn với Binancehttps://bit.ly/BinanceOTCVNBinance Spot & Marginhttps://bit.ly/BinanceExchangeVNCảm ơn sự ủng hộ của các bạn!Đội ngũ Binance

Xin chào các Binancians, 

Giao dịch Ký quỹ Binance kích hoạt Chế độ ký quỹ riêng biệt

Chi tiết: 
https://bit.ly/3...

Xin chào các Binancians,
Binance Research chuẩn bị làm mới lại trang web, hợp tác với IntoTheBlock để triển khai trang giới thiệu riêng cho các dự án

Chi tiết:https://bit.ly/2ytJoMuBinance - Exchange The World#Binance#BinanceVietnam#ExchangeTheWorldBinance Futures - Giảm phí giao dịch mã “10discount”https://bit.ly/2XeCXVLBinance P2P - Mua bán tiền mã hóa bằng VND phí 0 đồnghttp://bit.ly/BinanceP2Pphi0DongBinance Options - Hợp Đồng Quyền Chọnhttps://bit.ly/HDBinanceOptionsBinance OTC - Giao dịch tiền mã hóa số lượng lớn với Binancehttps://bit.ly/36hxQIBBinance Spot & Marginhttps://bit.ly/BinanceExchangeVNCảm ơn sự ủng hộ của các bạn!Đội ngũ Binance

Xin chào các Binancians, 

Binance Research chuẩn bị làm mới lại trang web, hợp tác với IntoTheBlock để triển khai ...

Xin chào các Binancians,
Điểm nhấn Binance, tháng thứ 34: Lĩnh vực mới, đỉnh cao mới

Chi tiết:https://www.binance.com/vn/blog/421499824684900599/%C4%90i%E1%BB%83m-nh%E1%BA%A5n-Binance-th%C3%A1ng-th%E1%BB%A9-34-L%C4%A9nh-v%E1%BB%B1c-m%E1%BB%9Bi-%C4%91%E1%BB%89nh-cao-m%E1%BB%9BiBinance - Exchange The World#Binance#BinanceVietnam#ExchangeTheWorldBinance Futures - Giảm phí giao dịch mã “10discount”http://bit.ly/BinanceFuturesVBinance P2P - Mua bán tiền mã hóa bằng VND phí 0 đồnghttp://bit.ly/BinanceP2Pphi0DongBinance Options - Hợp Đồng Quyền Chọnhttps://bit.ly/HDBinanceOptionsBinance OTC - Giao dịch tiền mã hóa số lượng lớn với Binancehttps://bit.ly/BinanceOTCVNBinance Spot & Marginhttps://bit.ly/BinanceExchangeVNCảm ơn sự ủng hộ của các bạn!Đội ngũ Binance

Xin chào các Binancians, 

Điểm nhấn Binance, tháng thứ 34: Lĩnh vực mới, đỉnh cao mới

Chi tiết: 
https://www.bina...

Xin chào các Binancians,
Bắp cần bơ, pizza 🍕cần...ví Trust Wallet thôi.

1. Follow TrustWallet Twitter :https://bit.ly/2Tq1vKo2. Retweet dòng tweet này:https://twitter.com/TrustWalletApp/status/12637229192947957763. Cài TrustWallet:http://bit.ly/PizzaWallet4. Reply vào dòng tweet trên địa chỉ$BNBcủa bạn, đợi chờ chút may mắn nhận ngay 20$ để mua 🍕🍕🍕4 Cheese, Salmon Sashimi, Teriyaki, Burrata Margherita, Pizzamin Sea Hải Sản... và thưởng thức thôi.Chi tiết:https://twitter.com/TrustWalletApp/status/1263722919294795776Binance - Exchange The World#Binance#BinanceVietnam#ExchangeTheWorldBinance Futures - Giảm phí giao dịch mã “10discount”http://bit.ly/BinanceFuturesVBinance P2P - Mua bán tiền mã hóa bằng VND phí 0 đồnghttp://bit.ly/BinanceP2Pphi0DongBinance Options - Hợp Đồng Quyền Chọnhttps://bit.ly/HDBinanceOptionsBinance OTC - Giao dịch tiền mã hóa số lượng lớn với Binancehttps://bit.ly/BinanceOTCVNBinance Spot & Marginhttps://bit.ly/BinanceExchangeVN

Xin chào các Binancians, 

Bắp cần bơ, pizza 🍕cần...ví Trust Wallet thôi. 

1. Follow TrustWallet Twitter : https:/...

Xin chào các Binancians,
Ngày Bitcoin Pizza với Binance - Giải thưởng lên tới hơn $50,000 bằng BNB!

Chi tiết:https://binance.zendesk.com/hc/en-us/articles/360043489112Binance - Exchange The World#Binance#BinanceVietnam#ExchangeTheWorldBinance Futures - Giảm phí giao dịch mã “10discount”http://bit.ly/BinanceFuturesVBinance P2P - Mua bán tiền mã hóa bằng VND phí 0 đồnghttp://bit.ly/BinanceP2Pphi0DongBinance Options - Hợp Đồng Quyền Chọnhttps://bit.ly/HDBinanceOptionsBinance OTC - Giao dịch tiền mã hóa số lượng lớn với Binancehttps://bit.ly/BinanceOTCVNBinance Spot & Marginhttps://bit.ly/BinanceExchangeVNCảm ơn sự ủng hộ của các bạn!Đội ngũ Binance

Xin chào các Binancians, 

Ngày Bitcoin Pizza với Binance - Giải thưởng lên tới hơn $50,000 bằng BNB!

Chi tiết: 
...

Xin chào các Binancians,
Ngày Bitcoin Pizza với Binance - Giải thưởng lên tới hơn $50,000 bằng BNB!

Chi tiết:https://binance.zendesk.com/hc/en-us/articles/360043489112Binance - Exchange The World#Binance#BinanceVietnam#ExchangeTheWorldBinance Futures - Giảm phí giao dịch mã “10discount”http://bit.ly/BinanceFuturesVBinance P2P - Mua bán tiền mã hóa bằng VND phí 0 đồnghttp://bit.ly/BinanceP2Pphi0DongBinance Options - Hợp Đồng Quyền Chọnhttps://bit.ly/HDBinanceOptionsBinance OTC - Giao dịch tiền mã hóa số lượng lớn với Binancehttps://bit.ly/BinanceOTCVNBinance Spot & Marginhttps://bit.ly/BinanceExchangeVNCảm ơn sự ủng hộ của các bạn!Đội ngũ Binance

Xin chào các Binancians, 

Ngày Bitcoin Pizza với Binance - Giải thưởng lên tới hơn $50,000 bằng BNB!

Chi tiết: 
...

Xin chào các Binancians,
Ngày Bitcoin Pizza với Binance - Giải thưởng lên tới hơn $50,000 bằng BNB!

Chi tiết:https://binance.zendesk.com/hc/en-us/articles/360043489112Binance - Exchange The World#Binance#BinanceVietnam#ExchangeTheWorldBinance Futures - Giảm phí giao dịch mã “10discount”http://bit.ly/BinanceFuturesVBinance P2P - Mua bán tiền mã hóa bằng VND phí 0 đồnghttp://bit.ly/BinanceP2Pphi0DongBinance Options - Hợp Đồng Quyền Chọnhttps://bit.ly/HDBinanceOptionsBinance OTC - Giao dịch tiền mã hóa số lượng lớn với Binancehttps://bit.ly/BinanceOTCVNBinance Spot & Marginhttps://bit.ly/BinanceExchangeVNCảm ơn sự ủng hộ của các bạn!Đội ngũ Binance

Xin chào các Binancians, 

Ngày Bitcoin Pizza với Binance - Giải thưởng lên tới hơn $50,000 bằng BNB!

Chi tiết: 
...

Xin chào các Binancians,
Thông báo về huỷ bỏ các cặp giao dịch 22/05/2020

Chi tiết:https://bit.ly/3e0JsCgBinance - Exchange The World#Binance#BinanceVietnam#ExchangeTheWorldBinance Futures - Giảm phí giao dịch mã “10discount”http://bit.ly/BinanceFuturesVBinance P2P - Mua bán tiền mã hóa bằng VND phí 0 đồnghttp://bit.ly/BinanceP2Pphi0DongBinance Options - Hợp Đồng Quyền Chọnhttps://bit.ly/HDBinanceOptionsBinance OTC - Giao dịch tiền mã hóa số lượng lớn với Binancehttps://bit.ly/BinanceOTCVNBinance Spot & Marginhttps://bit.ly/BinanceExchangeVNCảm ơn sự ủng hộ của các bạn!Đội ngũ Binance

Xin chào các Binancians, 

Thông báo về huỷ bỏ các cặp giao dịch 22/05/2020

Chi tiết: 
https://bit.ly/3e0JsCg

Bin...

Xin chào các Binancians,
Binance hoàn thành phân phối hàng loạt phần thưởng staking lần thứ 2 tháng 4/2020

Chi tiết:https://bit.ly/3cR518oBinance - Exchange The World#Binance#BinanceVietnam#ExchangeTheWorldBinance Futures - Giảm phí giao dịch mã “10discount”http://bit.ly/BinanceFuturesVBinance P2P - Mua bán tiền mã hóa bằng VND phí 0 đồnghttp://bit.ly/BinanceP2Pphi0DongBinance Options - Hợp Đồng Quyền Chọnhttps://bit.ly/HDBinanceOptionsBinance OTC - Giao dịch tiền mã hóa số lượng lớn với Binancehttps://bit.ly/BinanceOTCVNBinance Spot & Marginhttps://bit.ly/BinanceExchangeVNCảm ơn sự ủng hộ của các bạn!Đội ngũ Binance

Xin chào các Binancians, 

Binance hoàn thành phân phối hàng loạt phần thưởng staking lần thứ 2 tháng 4/2020

Chi t...

Xin chào các Binancians,
Giao dịch ERD để nhận giải thưởng tổng cộng lên tới $50,000 bằng ERD Tokens!

Chi tiết:https://www.binance.com/en/market-activity/e2f56e6024b147c9a0fbebdba6e0f887https://bit.ly/3e50izZBinance - Exchange The World#Binance#BinanceVietnam#ExchangeTheWorldBinance Futures - Giảm phí giao dịch mã “10discount”http://bit.ly/BinanceFuturesVBinance P2P - Mua bán tiền mã hóa bằng VND phí 0 đồnghttp://bit.ly/BinanceP2Pphi0DongBinance Options - Hợp Đồng Quyền Chọnhttps://bit.ly/HDBinanceOptionsBinance OTC - Giao dịch tiền mã hóa số lượng lớn với Binancehttps://bit.ly/BinanceOTCVNBinance Spot & Marginhttps://bit.ly/BinanceExchangeVNCảm ơn sự ủng hộ của các bạn!Đội ngũ Binance

Xin chào các Binancians, 

Giao dịch ERD để nhận giải thưởng tổng cộng lên tới $50,000 bằng ERD Tokens!

Chi tiết: ...

Xin chào các Binancians,
Chi tiết:https://www.binance.com/vn/blog/421499824684900562/Ti%C3%AAu-%C4%91i%E1%BB%83m-Bu%E1%BB%95i-AMA-c%E1%BB%A7a-Binance-x-BraveBinance - Exchange The World#Binance#BinanceVietnam#ExchangeTheWorldBinance Futures - Giảm phí giao dịch mã “10discount”http://bit.ly/BinanceFuturesVBinance P2P - Mua bán tiền mã hóa bằng VND phí 0 đồnghttp://bit.ly/BinanceP2Pphi0DongBinance Options - Hợp Đồng Quyền Chọnhttps://bit.ly/HDBinanceOptionsBinance OTC - Giao dịch tiền mã hóa số lượng lớn với Binancehttps://bit.ly/BinanceOTCVNBinance Spot & Marginhttps://bit.ly/BinanceExchangeVNCảm ơn sự ủng hộ của các bạn!Đội ngũ Binance

Xin chào các Binancians, 

Chi tiết: 
https://www.binance.com/vn/blog/421499824684900562/Ti%C3%AAu-%C4%91i%E1%BB%83...

Xin chào các traders VIP và sắp thành VIP,Chương trình kêu gọi VIP trader diễn ra từ 22/04/2020 tới 22/07/2020Chi tiết:https://binance.zendesk.com/hc/vi/articles/360042552851Binance VIP có những đặc quyền gì ngoài phí giao dịch hấp dẫn ?
Bạn đang là VIP trader với khối lượng giao dịch lớn và muốn trải nghiệm các dịch vụ có 102 từ Binance VIP ?

Bạn đang là Binance VIP nhưng chưa thử dịch vụ hỗ trợ 1-1, trải nghiệm các tính năng, sản phẩm mới nhất đầu tiên từ Binance …?

Hãy liên hệ các VIP Account Manager của Binance để chúng tôi có thể hỗ trợ các bạn tốt nhất có thể.

Bonita :@msbonitaGiang:@ndgiangBinance - Exchange The World#Binance#BinanceVietnam#ExchangeTheWorldCảm ơn sự ủng hộ của các bạn!Đội ngũ Binance

Kết nối với chúng tôi:
Facebook:https://buff.ly/2TIQthvTelegram:https://buff.ly/2TNxCSvTwitter:https://buff.ly/2LczB2zhttp://bit.ly/BinanceVietnamTwitter

Xin chào các traders VIP và sắp thành VIP, 

Chương trình kêu gọi VIP trader diễn ra từ 22/04/2020 tới 22/07/2020

...

Xin chào các Binancians,
Binance - Nói Là Làm.

Chỉ sau chưa đầy 1 tháng ra mắt, Binance Poolhttps://pool.binance.com/enđã chính thức lọt vào top 10 pool và vượt qua những tên tuổi kì cựu trong thế giới mining.

Đừng quên chúng tôi đang có chương trình Binance Pool ra mắt chương trình khuyến mãi “Khai thác Bitcoin để nhận BNB”

Chi tiết:https://buff.ly/2ya980dBinance - Exchange The World#Binance#BinanceVietnam#ExchangeTheWorldBinance Futures - Giảm phí giao dịch mã “10discount”http://bit.ly/BinanceFuturesVBinance P2P - Mua bán tiền mã hóa bằng VND phí 0 đồnghttp://bit.ly/BinanceP2Pphi0DongBinance Options - Hợp Đồng Quyền Chọnhttps://bit.ly/HDBinanceOptionsBinance OTC - Giao dịch tiền mã hóa số lượng lớn với Binancehttps://bit.ly/BinanceOTCVNBinance Spot & Marginhttps://bit.ly/BinanceExchangeVNCảm ơn sự ủng hộ của các bạn!Đội ngũ Binance

Xin chào các Binancians, 

Binance - Nói Là Làm. 

Chỉ sau chưa đầy 1 tháng ra mắt, Binance Pool https://pool.binan...

Xin chào các Binancians,
Nếu bạn đang sử dụng xác thực SMS và không nhận được tin nhắn gửi về điện thoại để đăng nhập, Binance đã cung cấp thêm giải pháp Voice SMS - Ấn "Thử xác minh bằng giọng nói" - Bạn sẽ nhận được cuộc gọi từ hệ thống đọc cho bạn 2 lần mã đăng nhập.

Người dùng lần đầu đăng ký giao dịch Binance P2P cần xác minh bằng tin nhắn hoặc cần tin nhắn xác nhận để Giải phóng tiền mã hóa sau khi nhận được thanh toán, cũng có thể sử dụng Voice SMS để nhận mã xác thực.

Bên cạnh đó, chúng tôi khuyên người dùng sử dụng xác thực 2 lớp Google 2FA hoặc Authy để đăng nhập/xác nhận rút tiền/giải phóng tiền mã hóa khi giao dịch trên Binancehttps://binance.zendesk.com/hc/vi/articles/115000433432-H%C6%B0%E1%BB%9Bng-d%E1%BA%ABn-c%C3%A0i-%C4%91%E1%BA%B7t-Google-2FAhttps://www.binance.vision/vi/tutorials/binance-2fa-guidehttps://authy.com/blog/how-to-enable-authy-for-binance-withdrawals/Binance-Exchange The World#Binance#BinanceVietnam#ExchangeTheWorldCảm ơn sự ủng hộ của các bạn!Đội ngũ Binance

Xin chào các Binancians,

Nếu bạn đang sử dụng xác thực SMS và không nhận được tin nhắn gửi về điện thoại để đăng n...

Xin chào các Binancians,
Nếu bạn đang sử dụng xác thực SMS và không nhận được tin nhắn gửi về điện thoại để đăng nhập, Binance đã cung cấp thêm giải pháp Voice SMS - Ấn "Thử xác minh bằng giọng nói" - Bạn sẽ nhận được cuộc gọi từ hệ thống đọc cho bạn 2 lần mã đăng nhập.

Người dùng lần đầu đăng ký giao dịch Binance P2P cần xác minh bằng tin nhắn hoặc cần tin nhắn xác nhận để Giải phóng tiền mã hóa sau khi nhận được thanh toán, cũng có thể sử dụng Voice SMS để nhận mã xác thực.

Bên cạnh đó, chúng tôi khuyên người dùng sử dụng xác thực 2 lớp Google 2FA hoặc Authy để đăng nhập/xác nhận rút tiền/giải phóng tiền mã hóa khi giao dịch trên Binancehttps://binance.zendesk.com/hc/vi/articles/115000433432-H%C6%B0%E1%BB%9Bng-d%E1%BA%ABn-c%C3%A0i-%C4%91%E1%BA%B7t-Google-2FAhttps://www.binance.vision/vi/tutorials/binance-2fa-guidehttps://authy.com/blog/how-to-enable-authy-for-binance-withdrawals/Binance-Exchange The World#Binance#BinanceVietnam#ExchangeTheWorldCảm ơn sự ủng hộ của các bạn!Đội ngũ Binance

Xin chào các Binancians,

Nếu bạn đang sử dụng xác thực SMS và không nhận được tin nhắn gửi về điện thoại để đăng n...

Xin chào các Binancians,
Nếu bạn đang sử dụng xác thực SMS và không nhận được tin nhắn gửi về điện thoại để đăng nhập, Binance đã cung cấp thêm giải pháp Voice SMS - Ấn "Thử xác minh bằng giọng nói" - Bạn sẽ nhận được cuộc gọi từ hệ thống đọc cho bạn 2 lần mã đăng nhập.

Người dùng lần đầu đăng ký giao dịch Binance P2P cần xác minh bằng tin nhắn hoặc cần tin nhắn xác nhận để Giải phóng tiền mã hóa sau khi nhận được thanh toán, cũng có thể sử dụng Voice SMS để nhận mã xác thực.

Bên cạnh đó, chúng tôi khuyên người dùng sử dụng xác thực 2 lớp Google 2FA hoặc Authy để đăng nhập/xác nhận rút tiền/giải phóng tiền mã hóa khi giao dịch trên Binancehttps://binance.zendesk.com/hc/vi/articles/115000433432-H%C6%B0%E1%BB%9Bng-d%E1%BA%ABn-c%C3%A0i-%C4%91%E1%BA%B7t-Google-2FAhttps://www.binance.vision/vi/tutorials/binance-2fa-guidehttps://authy.com/blog/how-to-enable-authy-for-binance-withdrawals/Binance-Exchange The World#Binance#BinanceVietnam#ExchangeTheWorldCảm ơn sự ủng hộ của các bạn!Đội ngũ Binance

Xin chào các Binancians,

Nếu bạn đang sử dụng xác thực SMS và không nhận được tin nhắn gửi về điện thoại để đăng n...

Xin chào các Binancians,
Binance thêm Harmony (ONE) vào sản phẩm “Tiết kiệm cố định tuỳ chỉnh”

Chi tiết:https://buff.ly/3bL64FABinance - Exchange The World#Binance#BinanceVietnam#ExchangeTheWorldCảm ơn sự ủng hộ của các bạn!Đội ngũ Binance

Kết nối với chúng tôi:
Facebook:https://buff.ly/2TIQthvTelegram:https://buff.ly/2TNxCSvTwitter:https://buff.ly/2LczB2zhttp://bit.ly/BinanceVietnamTwitter

Xin chào các Binancians, 

Binance thêm Harmony (ONE) vào sản phẩm “Tiết kiệm cố định tuỳ chỉnh”

Chi tiết: 
https:...

Xin chào các Binancians,
Binance ra mắt Token đòn bẩy Binance (BLVT) và sẽ niêm yết BTCUP & BTCDOWNhttps://www.binance.com/en/trade/pro/BTCUP_USDThttps://www.binance.com/en/trade/pro/BTCDOWN_USDTGiới thiệu về token đòn bẩy Binance và cách giao dịchhttps://buff.ly/3fUY1JsPhí của token đòn bẩyhttps://buff.ly/2WKn0aVCách thu hồi token đòn bẩyhttps://buff.ly/2TiaU6yVề tái cân bằnghttps://buff.ly/2LEiN2jTuyên bố rủi ro về Token đòn bẩy Binancehttps://buff.ly/2zO9lqoChi tiết:https://buff.ly/3fI5V8YBinance - Exchange The World#Binance#BinanceVietnam#ExchangeTheWorldCảm ơn sự ủng hộ của các bạn!Đội ngũ BinanceKết nối với chúng tôi:Facebook:https://buff.ly/2TIQthvTelegram:https://buff.ly/2TNxCSvTwitter:https://buff.ly/2LczB2zhttp://bit.ly/BinanceVietnamTwitter

Xin chào các Binancians, 

Binance ra mắt Token đòn bẩy Binance (BLVT) và sẽ niêm yết BTCUP & BTCDOWN

https://www....

Xin chào các Binancians,
Binance Pool ra mắt chương trình khuyến mãi “Khai thác Bitcoin để nhận BNB”

Chi tiết:https://buff.ly/2ya980dBinance - Exchange The World#Binance#BinanceVietnam#ExchangeTheWorldCảm ơn sự ủng hộ của các bạn!Đội ngũ Binance

Kết nối với chúng tôi:
Facebook:https://buff.ly/2TIQthvTelegram:https://buff.ly/2TNxCSvTwitter:https://buff.ly/2LczB2zhttp://bit.ly/BinanceVietnamTwitter

Xin chào các Binancians, 

Binance Pool ra mắt chương trình khuyến mãi “Khai thác Bitcoin để nhận BNB”

Chi tiết: 
...

Xin chào các traders VIP và sắp thành VIP,Chương trình kêu gọi VIP trader diễn ra từ 22/04/2020 tới 22/07/2020Chi tiết:https://binance.zendesk.com/hc/vi/articles/360042552851Binance VIP có những đặc quyền gì ngoài phí giao dịch hấp dẫn ?
Bạn đang là VIP trader với khối lượng giao dịch lớn và muốn trải nghiệm các dịch vụ có 102 từ Binance VIP ?

Bạn đang là Binance VIP nhưng chưa thử dịch vụ hỗ trợ 1-1, trải nghiệm các tính năng, sản phẩm mới nhất đầu tiên từ Binance …?

Hãy liên hệ các VIP Account Manager của Binance để chúng tôi có thể hỗ trợ các bạn tốt nhất có thể.

Bonita :@msbonitaGiang:@ndgiangBinance - Exchange The World#Binance#BinanceVietnam#ExchangeTheWorldCảm ơn sự ủng hộ của các bạn!Đội ngũ Binance

Kết nối với chúng tôi:
Facebook:https://buff.ly/2TIQthvTelegram:https://buff.ly/2TNxCSvTwitter:https://buff.ly/2LczB2zhttp://bit.ly/BinanceVietnamTwitter

Xin chào các traders VIP và sắp thành VIP, 

Chương trình kêu gọi VIP trader diễn ra từ 22/04/2020 tới 22/07/2020

...

Xin chào các Binancians,
Binance Pool ra mắt chương trình khuyến mãi “Khai thác Bitcoin để nhận BNB”

Chi tiết:https://buff.ly/2ya980dBinance - Exchange The World#Binance#BinanceVietnam#ExchangeTheWorldCảm ơn sự ủng hộ của các bạn!Đội ngũ Binance

Kết nối với chúng tôi:
Facebook:https://buff.ly/2TIQthvTelegram:https://buff.ly/2TNxCSvTwitter:https://buff.ly/2LczB2zhttp://bit.ly/BinanceVietnamTwitter

Xin chào các Binancians, 

Binance Pool ra mắt chương trình khuyến mãi “Khai thác Bitcoin để nhận BNB”

Chi tiết: 
...

Xin chào các traders VIP và sắp thành VIP,Chương trình kêu gọi VIP trader diễn ra từ 22/04/2020 tới 22/07/2020Chi tiết:https://binance.zendesk.com/hc/vi/articles/360042552851Binance VIP có những đặc quyền gì ngoài phí giao dịch hấp dẫn ?
Bạn đang là VIP trader với khối lượng giao dịch lớn và muốn trải nghiệm các dịch vụ có 102 từ Binance VIP ?

Bạn đang là Binance VIP nhưng chưa thử dịch vụ hỗ trợ 1-1, trải nghiệm các tính năng, sản phẩm mới nhất đầu tiên từ Binance …?

Hãy liên hệ các VIP Account Manager của Binance để chúng tôi có thể hỗ trợ các bạn tốt nhất có thể.

Bonita :@msbonitaGiang:@ndgiangBinance - Exchange The World#Binance#BinanceVietnam#ExchangeTheWorldCảm ơn sự ủng hộ của các bạn!Đội ngũ Binance

Kết nối với chúng tôi:
Facebook:https://buff.ly/2TIQthvTelegram:https://buff.ly/2TNxCSvTwitter:https://buff.ly/2LczB2zhttp://bit.ly/BinanceVietnamTwitter

Xin chào các traders VIP và sắp thành VIP, 

Chương trình kêu gọi VIP trader diễn ra từ 22/04/2020 tới 22/07/2020

...

Xin chào các Binancians,
Binance ra mắt chương trình tiền thưởng lên tới 12.5 BTC nhân sự kiện Bitcoin Halving - Hoàn thành nhiệm vụ, nhận BTC!

Chi tiết:https://buff.ly/2YQEhk5Binance - Exchange The World#Binance#BinanceVietnam#ExchangeTheWorldCảm ơn sự ủng hộ của các bạn!Đội ngũ Binance

Kết nối với chúng tôi:
Facebook:https://buff.ly/2TIQthvTelegram:https://buff.ly/2TNxCSvTwitter:https://buff.ly/2LczB2zhttp://bit.ly/BinanceVietnamTwitter

Xin chào các Binancians, 

Binance ra mắt chương trình tiền thưởng lên tới 12.5 BTC nhân sự kiện Bitcoin Halving - ...

Xin chào các Binancians,
Binance ra mắt chương trình tiền thưởng lên tới 12.5 BTC nhân sự kiện Bitcoin Halving - Hoàn thành nhiệm vụ, nhận BTC!

Chi tiết:https://buff.ly/2YQEhk5Binance - Exchange The World#Binance#BinanceVietnam#ExchangeTheWorldCảm ơn sự ủng hộ của các bạn!Đội ngũ Binance

Kết nối với chúng tôi:
Facebook:https://buff.ly/2TIQthvTelegram:https://buff.ly/2TNxCSvTwitter:https://buff.ly/2LczB2zhttp://bit.ly/BinanceVietnamTwitter

Xin chào các Binancians, 

Binance ra mắt chương trình tiền thưởng lên tới 12.5 BTC nhân sự kiện Bitcoin Halving - ...

Xin chào các Binancians,
Binance thêm GXS trong “Tiết kiệm cố định tùy chỉnh” và mở giao dịch cho cặp GXS/USDT

Chi tiết:https://buff.ly/3dGmekSBinance - Exchange The World#Binance#BinanceVietnam#ExchangeTheWorldCảm ơn sự ủng hộ của các bạn!Đội ngũ Binance

Kết nối với chúng tôi:
Facebook:https://buff.ly/2TIQthvTelegram:https://buff.ly/2TNxCSvTwitter:https://buff.ly/2LczB2zhttp://bit.ly/BinanceVietnamTwitter

Xin chào các Binancians, 

Binance thêm GXS trong “Tiết kiệm cố định tùy chỉnh” và mở giao dịch cho cặp GXS/USDT

C...

Xin chào các traders VIP và sắp thành VIP,Chương trình kêu gọi VIP trader diễn ra từ 22/04/2020 tới 22/07/2020Chi tiết:https://binance.zendesk.com/hc/vi/articles/360042552851Binance VIP có những đặc quyền gì ngoài phí giao dịch hấp dẫn ?
Bạn đang là VIP trader với khối lượng giao dịch lớn và muốn trải nghiệm các dịch vụ có 102 từ Binance VIP ?

Bạn đang là Binance VIP nhưng chưa thử dịch vụ hỗ trợ 1-1, trải nghiệm các tính năng, sản phẩm mới nhất đầu tiên từ Binance …?

Hãy liên hệ các VIP Account Manager của Binance để chúng tôi có thể hỗ trợ các bạn tốt nhất có thể.

Bonita :@msbonitaGiang:@ndgiangBinance - Exchange The World#Binance#BinanceVietnam#ExchangeTheWorldCảm ơn sự ủng hộ của các bạn!Đội ngũ Binance

Kết nối với chúng tôi:
Facebook:https://buff.ly/2TIQthvTelegram:https://buff.ly/2TNxCSvTwitter:https://buff.ly/2LczB2zhttp://bit.ly/BinanceVietnamTwitter

Xin chào các traders VIP và sắp thành VIP, 

Chương trình kêu gọi VIP trader diễn ra từ 22/04/2020 tới 22/07/2020

...

Xin chào các traders VIP và sắp thành VIP,Chương trình kêu gọi VIP trader diễn ra từ 22/04/2020 tới 22/07/2020Chi tiết:https://binance.zendesk.com/hc/vi/articles/360042552851Binance VIP có những đặc quyền gì ngoài phí giao dịch hấp dẫn ?
Bạn đang là VIP trader với khối lượng giao dịch lớn và muốn trải nghiệm các dịch vụ có 102 từ Binance VIP ?

Bạn đang là Binance VIP nhưng chưa thử dịch vụ hỗ trợ 1-1, trải nghiệm các tính năng, sản phẩm mới nhất đầu tiên từ Binance …?

Hãy liên các VIP Account Manager của Binance.

Bonita :@msbonitaGiang:@ndgiangBinance - Exchange The World#Binance#BinanceVietnam#ExchangeTheWorldCảm ơn sự ủng hộ của các bạn!Đội ngũ Binance

Kết nối với chúng tôi:
Facebook:https://buff.ly/2TIQthvTelegram:https://buff.ly/2TNxCSvTwitter:https://buff.ly/2LczB2zhttp://bit.ly/BinanceVietnamTwitter

Xin chào các traders VIP và sắp thành VIP, 

Chương trình kêu gọi VIP trader diễn ra từ 22/04/2020 tới 22/07/2020

...

Xin chào các Binancians,
Binance ra mắt Token đòn bẩy Binance (BLVT) và sẽ niêm yết BTCUP & BTCDOWN

Chi tiết:https://buff.ly/3fI5V8YBinance - Exchange The World#Binance#BinanceVietnam#ExchangeTheWorldCảm ơn sự ủng hộ của các bạn!Đội ngũ Binance

Kết nối với chúng tôi:
Facebook:https://buff.ly/2TIQthvTelegram:https://buff.ly/2TNxCSvTwitter:https://buff.ly/2LczB2zhttp://bit.ly/BinanceVietnamTwitter

Xin chào các Binancians, 

Binance ra mắt Token đòn bẩy Binance (BLVT) và sẽ niêm yết BTCUP & BTCDOWN

Chi tiết: 
h...

Xin chào các Binancians,
Binance ra mắt Token đòn bẩy Binance (BLVT) và sẽ niêm yết BTCUP & BTCDOWN

Chi tiết:https://buff.ly/3fI5V8YBinance - Exchange The World#Binance#BinanceVietnam#ExchangeTheWorldCảm ơn sự ủng hộ của các bạn!Đội ngũ Binance

Kết nối với chúng tôi:
Facebook:https://buff.ly/2TIQthvTelegram:https://buff.ly/2TNxCSvTwitter:https://buff.ly/2LczB2zhttp://bit.ly/BinanceVietnamTwitter

Xin chào các Binancians, 

Binance ra mắt Token đòn bẩy Binance (BLVT) và sẽ niêm yết BTCUP & BTCDOWN

Chi tiết: 
h...

Xin chào các Binancians,
Binance cập nhật chương trình liên kết giới thiệu - Nhận hoa hồng từ giao dịch giao ngay và giao dịch Futures từ người giới thiệu mới

Chi tiết:https://buff.ly/35UWoa5Binance - Exchange The World#Binance#BinanceVietnam#ExchangeTheWorldCảm ơn sự ủng hộ của các bạn!Đội ngũ Binance

Kết nối với chúng tôi:
Facebook:https://buff.ly/2TIQthvTelegram:https://buff.ly/2TNxCSvTwitter:https://buff.ly/2LczB2zhttp://bit.ly/BinanceVietnamTwitter

Xin chào các Binancians, 

Binance cập nhật chương trình liên kết giới thiệu - Nhận hoa hồng từ giao dịch giao ngay...

Xin chào các Binancians,
Binance Pool đã chính thức ra mắt và vừa lọt vào top 10 pool trên thế giới.
Hãy liên hệ với chúng tôi quapoolvip@binance.comvà trở thành Binance Pool VIPhttps://pool.binance.com/en/homeBinance - Exchange The World#Binance#BinanceVietnam#ExchangeTheWorldCảm ơn sự ủng hộ của các bạn!Đội ngũ Binance

Kết nối với chúng tôi:
Facebook:https://buff.ly/2TIQthvTelegram:https://buff.ly/2TNxCSvTwitter:https://buff.ly/2LczB2zhttp://bit.ly/BinanceVietnamTwitter

Xin chào các Binancians,

Binance Pool đã chính thức ra mắt và vừa lọt vào top 10 pool trên thế giới.
Hãy liên hệ v...

Xin chào các Binancians,
Binance Pool đã chính thức ra mắt và vừa lọt vào top 10 pool trên thế giới.
Hãy liên hệ với chúng tôi quapoolvip@binance.comvà trở thành Binance Pool VIPhttps://pool.binance.com/en/homeBinance - Exchange The World#Binance#BinanceVietnam#ExchangeTheWorldCảm ơn sự ủng hộ của các bạn!Đội ngũ Binance

Kết nối với chúng tôi:
Facebook:https://buff.ly/2TIQthvTelegram:https://buff.ly/2TNxCSvTwitter:https://buff.ly/2LczB2zhttp://bit.ly/BinanceVietnamTwitter

Xin chào các Binancians,

Binance Pool đã chính thức ra mắt và vừa lọt vào top 10 pool trên thế giới.
Hãy liên hệ v...

CoinDesk vừa công bố top 10 công ty hàng đầu trong danh sách CoinDesk 50 và Binance vinh dự đứng vị trí #1 🎉 với những thành công và đóng góp của mình cho ngành công nghiệp Blockchain & Tiền Mã Hóa, xếp trên Ethereum, Libra, Coinbase, Square, IBM, ...và hàng loạt tên tuổi khác trong danh sách này.
Chi tiết:https://buff.ly/2Wf1k6FBinance - Exchange The World#Binance#BinanceVietnam#ExchangeTheWorldCảm ơn sự ủng hộ của các bạn!Đội ngũ Binance

Kết nối với chúng tôi:
Facebook:https://buff.ly/2TIQthvTelegram:https://buff.ly/2TNxCSvTwitter:https://buff.ly/2LczB2zhttp://bit.ly/BinanceVietnamTwitter

CoinDesk vừa công bố top 10 công ty hàng đầu trong danh sách CoinDesk 50 và Binance vinh dự đứng vị trí #1 🎉 với nh...

Xin chào các Binancians,
Binance ra mắt chương trình tiền thưởng lên tới 12.5 BTC nhân sự kiện Bitcoin Halving - Hoàn thành nhiệm vụ, nhận BTC!

Chi tiết:https://buff.ly/2YQEhk5Binance - Exchange The World#Binance#BinanceVietnam#ExchangeTheWorldCảm ơn sự ủng hộ của các bạn!Đội ngũ Binance

Kết nối với chúng tôi:
Facebook:https://buff.ly/2TIQthvTelegram:https://buff.ly/2TNxCSvTwitter:https://buff.ly/2LczB2zhttp://bit.ly/BinanceVietnamTwitter

Xin chào các Binancians, 

Binance ra mắt chương trình tiền thưởng lên tới 12.5 BTC nhân sự kiện Bitcoin Halving - ...

Xin chào các Binancians,
Binance ra mắt tính năng Tạo Quảng Cáo cho người dùng trên Binance P2P app - Người dùng đã có thể tạo quảng cáo mua bán tiền mã hóa với VND.

Bên cạnh đó, Binance Việt Nam còn có chương trình Giao dịch P2P với nhiều giải thưởng hấp dẫn dành riêng cho người dùng Việt Nam mua bán tiền mã hóa bằng VND:https://buff.ly/3dAdgFWTải app Binance :https://buff.ly/39KBZoBHướng dẫn đăng quảng cáo:https://buff.ly/2zobtFaBinance - Exchange The World#Binance#BinanceVietnam#ExchangeTheWorldCảm ơn sự ủng hộ của các bạn!Đội ngũ BinanceKết nối với chúng tôi:Facebook:https://buff.ly/2TIQthvTelegram:https://buff.ly/2TNxCSvTwitter:https://buff.ly/2LczB2zhttp://bit.ly/BinanceVietnamTwitter

Xin chào các Binancians,

Binance ra mắt tính năng Tạo Quảng Cáo cho người dùng trên Binance P2P app - Người dùng đ...

Xin chào các Binancians,
Binance Savings thêm ATOM và NEO trong “Tiết kiệm linh hoạt”

Chi tiết:https://buff.ly/35MzQbwBinance - Exchange The World#Binance#BinanceVietnam#ExchangeTheWorldCảm ơn sự ủng hộ của các bạn!Đội ngũ Binance

Kết nối với chúng tôi:
Facebook:https://buff.ly/2TIQthvTelegram:https://buff.ly/2TNxCSvTwitter:https://buff.ly/2LczB2zhttp://bit.ly/BinanceVietnamTwitter

Xin chào các Binancians, 

Binance Savings thêm ATOM và NEO trong “Tiết kiệm linh hoạt”

Chi tiết: 
https://buff.ly...

Xin chào các Binancians,
Chỉ còn 2 ngày nữa đến Bitcoin Halving, hãy cùng Binance chào mừng sự kiện này qua kênh Youtube của chúng tôi với sự tham gia của:

CZ - CEO của Binance
Catherine Coley - CEO của Binance US
Aaron Gong - Binance Futures
Denny Wu - Mining Pool
Josh Goodbody - Giám đốc phát triển khu vực LATAM & châu Âu

Các giải thưởng trị giá hơn $1000!#Bitcoin🚀
Đếm ngược Bitcoin Halving:https://www.binance.vision/halvingTham gia:https://www.eventbrite.com/e/the-binance-halving-party-tickets-104775147286?internal_ref=socialBên cạnh đó, Binance Việt Nam có chương trình Giao dịch P2P với nhiều giải thưởng hấp dẫn dành riêng cho người dùng Việt Nam mua bán tiền mã hóa bằng VND:https://www.facebook.com/229159527654709/posts/678494509387873/?substory_index=0Hướng dẫn mua bán giao dịch Binance P2P bằng VND :https://www.facebook.com/229159527654709/posts/677206569516667/?substory_index=0Binance - Exchange The World#Binance#BinanceVietnamCảm ơn sự ủng hộ của các bạn!Đội ngũ Binance

Xin chào các Binancians, 

Chỉ còn 2 ngày nữa đến Bitcoin Halving, hãy cùng Binance chào mừng sự kiện này qua kênh ...

Xin chào các Binancians,
Bitcoin Halving 2020 Countdown, Giao dịch trên Binance P2P và nhận những phần thưởng đặc biệt!

Để chào mừng Bitcoin Halving 2020, Binance P2P ra mắt chương trình giao dịch dành cho người dùng mua và bán tiền mã hóa với Vietnamese Dong (VND), Singapore Dollar (SGD), Malaysia Ringgit (MYR) và Indonesian Rupiah (IDR).

Thời gian chương trình: Bitcoin Halving Day 2020 (khoảng từ 7:00 ngày 11/05/2020, tham khảo thời gian chi tiết tại đây)

Chi tiết:https://buff.ly/3fzA5LsBinance - Exchange The World#Binance#BinanceVietnam#ExchangeTheWorldCảm ơn sự ủng hộ của các bạn!Đội ngũ Binance

Kết nối với chúng tôi:
Facebook:https://buff.ly/2TIQthvTelegram:https://buff.ly/2TNxCSvTwitter:https://buff.ly/2LczB2zhttp://bit.ly/BinanceVietnamTwitter

Xin chào các Binancians, 

Bitcoin Halving 2020 Countdown, Giao dịch trên Binance P2P và nhận những phần thưởng đặc...

Xin chào các Binancians,
Bitcoin Halving 2020 Countdown, Giao dịch trên Binance P2P và nhận những phần thưởng đặc biệt!

Để chào mừng Bitcoin Halving 2020, Binance P2P ra mắt chương trình giao dịch dành cho người dùng mua và bán tiền mã hóa với Vietnamese Dong (VND), Singapore Dollar (SGD), Malaysia Ringgit (MYR) và Indonesian Rupiah (IDR).

Thời gian chương trình: Bitcoin Halving Day 2020 (khoảng từ 7:00 ngày 11/05/2020, tham khảo thời gian chi tiết tại đây)

Chi tiết:https://buff.ly/3fzA5LsBinance - Exchange The World#Binance#BinanceVietnam#ExchangeTheWorldCảm ơn sự ủng hộ của các bạn!Đội ngũ Binance

Kết nối với chúng tôi:
Facebook:https://buff.ly/2TIQthvTelegram:https://buff.ly/2TNxCSvTwitter:https://buff.ly/2LczB2zhttp://bit.ly/BinanceVietnamTwitter

Xin chào các Binancians, 

Bitcoin Halving 2020 Countdown, Giao dịch trên Binance P2P và nhận những phần thưởng đặc...

Xin chào các Binancians,
Bitcoin Halving 2020 Countdown, Giao dịch trên Binance P2P và nhận những phần thưởng đặc biệt!

Để chào mừng Bitcoin Halving 2020, Binance P2P ra mắt chương trình giao dịch dành cho người dùng mua và bán tiền mã hóa với Vietnamese Dong (VND), Singapore Dollar (SGD), Malaysia Ringgit (MYR) và Indonesian Rupiah (IDR).

Thời gian chương trình: Bitcoin Halving Day 2020 (khoảng từ 7:00 ngày 11/05/2020, tham khảo thời gian chi tiết tại đây)

Chi tiết:https://buff.ly/3fzA5LsBinance - Exchange The World#Binance#BinanceVietnam#ExchangeTheWorldCảm ơn sự ủng hộ của các bạn!Đội ngũ Binance

Kết nối với chúng tôi:
Facebook:https://buff.ly/2TIQthvTelegram:https://buff.ly/2TNxCSvTwitter:https://buff.ly/2LczB2zhttp://bit.ly/BinanceVietnamTwitter

Xin chào các Binancians, 

Bitcoin Halving 2020 Countdown, Giao dịch trên Binance P2P và nhận những phần thưởng đặc...

Xin chào các Binancians,
Chơi Lễ 30/4 - 1/5 cùng Binance P2P đã kết thúc. Tất cả các giải thưởng BUSD hiện đã được phân phối cho các tài khoản người chiến thắng 🎯🤩

Cảm ơn sự tham nhiệt tình tham gia của các bạn 😘

Chi tiết:https://bit.ly/2SM8JbqTải app Binance :https://www.binance.com/en/downloadHướng dẫn đăng quảng cáo P2P trên mobile:https://buff.ly/2zobtFaBinance - Exchange The World#Binance#BinanceVietnam#ExchangeTheWorldCảm ơn sự ủng hộ của các bạn!Đội ngũ BinanceKết nối với chúng tôi:Facebook:https://buff.ly/2TIQthvTelegram:https://buff.ly/2TNxCSvTwitter:https://buff.ly/2LczB2zhttp://bit.ly/BinanceVietnamTwitter

Xin chào các Binancians, 

Chơi Lễ 30/4 - 1/5 cùng Binance P2P đã kết thúc. Tất cả các giải thưởng BUSD hiện đã đượ...

Xin chào các Binancians,
Binance ra mắt tính năng Tạo Quảng Cáo cho người dùng trên Binance P2P app - Người dùng đã có thể tạo quảng cáo mua bán tiền mã hóa với VND.

Chi tiết:https://buff.ly/3bdxvrdTải app Binance :https://www.binance.com/en/downloadHướng dẫn đăng quảng cáo:https://buff.ly/2zobtFaBinance - Exchange The World#Binance#BinanceVietnam#ExchangeTheWorldCảm ơn sự ủng hộ của các bạn!Đội ngũ BinanceKết nối với chúng tôi:Facebook:https://buff.ly/2TIQthvTelegram:https://buff.ly/2TNxCSvTwitter:https://buff.ly/2LczB2zhttp://bit.ly/BinanceVietnamTwitter

Xin chào các Binancians, 

Binance ra mắt tính năng Tạo Quảng Cáo cho người dùng trên Binance P2P app - Người dùng ...

Xin chào các Binancians,
Binance ra mắt tính năng Tạo Quảng Cáo cho người dùng trên Binance P2P app - Người dùng đã có thể tạo quảng cáo mua bán tiền mã hóa với VND.

Chi tiết:https://buff.ly/3bdxvrdTải app Binance :https://www.binance.com/en/downloadHướng dẫn đăng quảng cáo:https://buff.ly/2zobtFaBinance - Exchange The World#Binance#BinanceVietnam#ExchangeTheWorldCảm ơn sự ủng hộ của các bạn!Đội ngũ BinanceKết nối với chúng tôi:Facebook:https://buff.ly/2TIQthvTelegram:https://buff.ly/2TNxCSvTwitter:https://buff.ly/2LczB2zhttp://bit.ly/BinanceVietnamTwitter

Xin chào các Binancians, 

Binance ra mắt tính năng Tạo Quảng Cáo cho người dùng trên Binance P2P app - Người dùng ...

Xin chúc mừng các Binancians với các Binance ID sau đã trúng thưởng các giải thưởng của chương trình :650977209968270644410453130943509018082443507383526157839222543768857868833012004725Giải thưởng đã được phân phối tới tài khoản của các bạn, hãy kiểm tra trong phần Lịch sử phân phối.Cảm ơn mọi người đã tham gia cùng với Binance Việt Nam và chúng tôi sẽ còn mang đến những chương trình và các giải thưởng hấp dẫn hơn dành cho các Binancians.

Binance - Exchange The World#Binance#BinanceVietnam#ExchangeTheWorldCảm ơn sự ủng hộ của các bạn!Đội ngũ Binance
Kết nối với chúng tôi:
Facebook:https://buff.ly/2TIQthvTelegram:https://buff.ly/2TNxCSvTwitter:https://buff.ly/2LczB2zhttp://bit.ly/BinanceVietnamTwitter

Xin chào các Binancians,
Binance ra mắt tính năng Tạo Quảng Cáo cho người dùng trên Binance P2P app - Người dùng đã có thể tạo quảng cáo mua bán tiền mã hóa với VND.

Chi tiết:https://buff.ly/3bdxvrdTải app Binance :https://www.binance.com/en/downloadHướng dẫn đăng quảng cáo:https://buff.ly/2zobtFaBinance - Exchange The World#Binance#BinanceVietnam#ExchangeTheWorldCảm ơn sự ủng hộ của các bạn!Đội ngũ BinanceKết nối với chúng tôi:Facebook:https://buff.ly/2TIQthvTelegram:https://buff.ly/2TNxCSvTwitter:https://buff.ly/2LczB2zhttp://bit.ly/BinanceVietnamTwitter

Xin chào các Binancians, 

Binance ra mắt tính năng Tạo Quảng Cáo cho người dùng trên Binance P2P app - Người dùng ...

Xin chào các Binancians,
CoinDesk vừa công bố top 10 công ty hàng đầu trong danh sách CoinDesk 50 và Binance vinh dự đứng vị trí #1 🎉 với những thành công và đóng góp của mình cho ngành công nghiệp Blockchain & Tiền Mã Hóa, xếp trên Ethereum, Libra, Coinbase, Square, IBM, ...và hàng loạt tên tuổi khác trong danh sách này.

Chi tiết:https://buff.ly/2Wf1k6FBinance - Exchange The World#Binance#BinanceVietnam#ExchangeTheWorldCảm ơn sự ủng hộ của các bạn!Đội ngũ Binance

Kết nối với chúng tôi:
Facebook:https://buff.ly/2TIQthvTelegram:https://buff.ly/2TNxCSvTwitter:https://buff.ly/2LczB2zhttp://bit.ly/BinanceVietnamTwitter

Xin chào các Binancians, 

CoinDesk vừa công bố top 10 công ty hàng đầu trong danh sách CoinDesk 50 và Binance vinh...

Xin chào các Binancians,
Trust Wallet sẽ tặng 5,000$TWT(Trust Wallet Token) cho 10 người may mắn, mỗi người sẽ nhận được 500 TWT each.
Cách tham gia:
✅ Retweet dòng tweet này :https://buff.ly/2L9g2FP✅ Follow TrustWallet :https://buff.ly/2SMiNRy✅ Reply với địa chỉ ví Trust Wallet$BNBcủa bạn
Chi tiết:https://buff.ly/2L9g2FPBinance - Exchange The World#Binance#BinanceVietnam#ExchangeTheWorldCảm ơn sự ủng hộ của các bạn!Đội ngũ BinanceKết nối với chúng tôi:Facebook:https://buff.ly/2TIQthvTelegram:https://buff.ly/2TNxCSvTwitter:https://buff.ly/2LczB2zhttp://bit.ly/BinanceVietnamTwitter

Xin chào các Binancians, 

Trust Wallet sẽ tặng 5,000 $TWT (Trust Wallet Token) cho 10 người may mắn, mỗi người sẽ ...

Xin chào các Binancians,
CoinDesk vừa công bố top 10 công ty hàng đầu trong danh sách CoinDesk 50 và Binance vinh dự đứng vị trí #1 🎉 với những thành công và đóng góp của mình cho ngành công nghiệp Blockchain & Tiền Mã Hóa, xếp trên Ethereum, Libra, Coinbase, Square, IBM, ...và hàng loạt tên tuổi khác trong danh sách này.

Chi tiết:https://buff.ly/2Wf1k6FBinance - Exchange The World#Binance#BinanceVietnam#ExchangeTheWorldCảm ơn sự ủng hộ của các bạn!Đội ngũ Binance

Kết nối với chúng tôi:
Facebook:https://buff.ly/2TIQthvTelegram:https://buff.ly/2TNxCSvTwitter:https://buff.ly/2LczB2zhttp://bit.ly/BinanceVietnamTwitter

Xin chào các Binancians, 

CoinDesk vừa công bố top 10 công ty hàng đầu trong danh sách CoinDesk 50 và Binance vinh...

₿₿₿₿₿₿₿₿₿₿₿₿₿₿₿₿₿₿
₿₿
₿₿
₿₿₿₿₿₿₿₿₿
₿₿₿₿₿₿₿₿₿
₿₿
₿₿
₿₿₿₿₿₿₿₿₿
₿₿₿₿₿₿₿₿₿#Bitcoinhttp://binance.vision/halvinghttps://www.binance.com/vnBinance - Exchange The World#Binance#BinanceVietnam#ExchangeTheWorldCảm ơn sự ủng hộ của các bạn!Đội ngũ Binance

Kết nối với chúng tôi:
Facebook:https://buff.ly/2TIQthvTelegram:https://buff.ly/2TNxCSvTwitter:https://buff.ly/2LczB2zhttp://bit.ly/BinanceVietnamTwitter

₿₿₿₿₿₿₿₿₿
₿₿₿₿₿₿₿₿₿
        ₿₿
        ₿₿
₿₿₿₿₿₿₿₿₿
₿₿₿₿₿₿₿₿₿
        ₿₿
        ₿₿...

₿₿₿₿₿₿₿₿₿₿₿₿₿₿₿₿₿₿
₿₿
₿₿
₿₿₿₿₿₿₿₿₿
₿₿₿₿₿₿₿₿₿
₿₿
₿₿
₿₿₿₿₿₿₿₿₿
₿₿₿₿₿₿₿₿₿#Bitcoinhttp://binance.vision/halvinghttps://www.binance.com/vnBinance - Exchange The World#Binance#BinanceVietnam#ExchangeTheWorldCảm ơn sự ủng hộ của các bạn!Đội ngũ Binance

Kết nối với chúng tôi:
Facebook:https://buff.ly/2TIQthvTelegram:https://buff.ly/2TNxCSvTwitter:https://buff.ly/2LczB2zhttp://bit.ly/BinanceVietnamTwitter

₿₿₿₿₿₿₿₿₿
₿₿₿₿₿₿₿₿₿
        ₿₿
        ₿₿
₿₿₿₿₿₿₿₿₿
₿₿₿₿₿₿₿₿₿
        ₿₿
        ₿₿...

Xin chào các Binancians,
Trust Wallet sẽ tặng 5,000$TWT(Trust Wallet Token) cho 10 người may mắn, mỗi người sẽ nhận được 500 TWT each.
Cách tham gia:
✅ Retweet dòng tweet này :https://buff.ly/2L9g2FP✅ Follow TrustWallet :https://buff.ly/2SMiNRy✅ Reply với địa chỉ ví Trust Wallet$BNBcủa bạn
Chi tiết:https://buff.ly/2L9g2FPBinance - Exchange The World#Binance#BinanceVietnam#ExchangeTheWorldCảm ơn sự ủng hộ của các bạn!Đội ngũ BinanceKết nối với chúng tôi:Facebook:https://buff.ly/2TIQthvTelegram:https://buff.ly/2TNxCSvTwitter:https://buff.ly/2LczB2zhttp://bit.ly/BinanceVietnamTwitter

Xin chào các Binancians, 

Trust Wallet sẽ tặng 5,000 $TWT (Trust Wallet Token) cho 10 người may mắn, mỗi người sẽ ...

Xin chào các Binancians,#Bitcoin₿₿₿₿₿₿ ₿₿
₿₿ ₿₿
₿₿ ₿₿
₿₿ ₿₿
₿₿ ₿₿
₿₿₿₿₿₿₿₿₿₿₿₿
₿₿
₿₿http://binance.vision/halvinghttps://p2p.binance.com/Chi tiết:
Binance - Exchange The World#Binance#BinanceVietnam#ExchangeTheWorldCảm ơn sự ủng hộ của các bạn!Đội ngũ Binance

Kết nối với chúng tôi:
Facebook:https://buff.ly/2TIQthvTelegram:https://buff.ly/2TNxCSvTwitter:https://buff.ly/2LczB2zhttp://bit.ly/BinanceVietnamTwitter

Xin chào các Binancians, 

#Bitcoin 

     ₿₿₿₿
    ₿₿  ₿₿
   ₿₿   ₿₿
  ₿₿    ₿₿
 ₿₿     ₿₿...

Xin chào các Binacians,
Bình chọn Coin Cộng đồng Binance vòng 8 đã bắt đầu - SWFTC và CHR

CHR:https://research.binance.com/projects/chromiaBuổi AMA của CHR Chromia tại Binance Việt Nam :https://t.me/BinanceVietnamese/774769SWFTC:https://research.binance.com/projects/swftcoinChi tiết:https://buff.ly/2SJj73IBinance - Exchange The World#Binance#BinanceVietnam#ExchangeTheWorldCảm ơn sự ủng hộ của các bạn!Đội ngũ BinanceKết nối với chúng tôi:Facebook:https://buff.ly/2TIQthvTelegram:https://buff.ly/2TNxCSvTwitter:https://buff.ly/2LczB2zhttp://bit.ly/BinanceVietnamTwitter

Xin chào các Binacians,
Bình chọn Coin Cộng đồng Binance vòng 8 đã bắt đầu - SWFTC và CHR

Chi tiết:https://buff.ly/2SJj73IBinance - Exchange The World#Binance#BinanceVietnam#ExchangeTheWorldCảm ơn sự ủng hộ của các bạn!Đội ngũ Binance

Kết nối với chúng tôi:
Facebook:https://buff.ly/2TIQthvTelegram:https://buff.ly/2TNxCSvTwitter:https://buff.ly/2LczB2zhttp://bit.ly/BinanceVietnamTwitter

Xin chào các Binacians, 

Bình chọn Coin Cộng đồng Binance vòng 8 đã bắt đầu - SWFTC và CHR

Chi tiết:
https://buff...

Xin chào các Binacians,
Bình chọn Coin Cộng đồng Binance vòng 8 đã bắt đầu - SWFTC và CHR

Chi tiết:https://buff.ly/2SJj73IBinance - Exchange The World#Binance#BinanceVietnam#ExchangeTheWorldCảm ơn sự ủng hộ của các bạn!Đội ngũ Binance

Kết nối với chúng tôi:
Facebook:https://buff.ly/2TIQthvTelegram:https://buff.ly/2TNxCSvTwitter:https://buff.ly/2LczB2zhttp://bit.ly/BinanceVietnamTwitter

Xin chào các Binacians, 

Bình chọn Coin Cộng đồng Binance vòng 8 đã bắt đầu - SWFTC và CHR

Chi tiết:
https://buff...

Xin chào các Binancians,
Binance sẽ có buổi Live Video AMA với Binance CEO, CZ và Brave CEO & Co-founder Brendan Eich trên Twitter lúc 12:00 ngày 05/05. Hãy tham gia và đặt câu hỏi về Brave Browser, token BAT...tại link dưới đây nhé.

Live now :https://www.pscp.tv/w/cX-YJDFQWEVkQlBQQlBsS2V8MXlvSk1hWHJhUU5KUdqMTBgoLKuw5nw1zv2U9f-vi8qycAGFOUH_1aw8b2O_Binance - Exchange The World#Binance#BinanceVietnam#ExchangeTheWorldCảm ơn sự ủng hộ của các bạn!Đội ngũ Binance

Kết nối với chúng tôi:
Facebook:https://buff.ly/2TIQthvTelegram:https://buff.ly/2TNxCSvTwitter:https://buff.ly/2LczB2zhttp://bit.ly/BinanceVietnamTwitter

Xin chào các Binancians, 

Binance sẽ có buổi Live Video AMA với Binance CEO, CZ và Brave CEO & Co-founder Brendan ...

Xin chào các Binancians,
Binance sẽ có buổi Live Video AMA với Binance CEO, CZ và Brave CEO & Co-founder Brendan Eich trên Twitter lúc 12:00 ngày 05/05. Hãy tham gia và đặt câu hỏi về Brave Browser, token BAT...tại link dưới đây nhé.

Chi tiết:https://buff.ly/3bZX8gpBinance - Exchange The World#Binance#BinanceVietnam#ExchangeTheWorldCảm ơn sự ủng hộ của các bạn!Đội ngũ Binance

Kết nối với chúng tôi:
Facebook:https://buff.ly/2TIQthvTelegram:https://buff.ly/2TNxCSvTwitter:https://buff.ly/2LczB2zhttp://bit.ly/BinanceVietnamTwitter

Xin chào các Binancians, 

Binance sẽ có buổi Live Video AMA với Binance CEO, CZ và Brave CEO & Co-founder Brendan ...

Xin chào các Binancians,
Binance sẽ có buổi Live Video AMA với Binance CEO, CZ và Brave CEO & Co-founder Brendan Eich trên Twitter lúc 12:00 ngày 05/05. Hãy tham gia và đặt câu hỏi về Brave Browser, token BAT...tại đây nhé.

Chi tiết:https://buff.ly/3bZX8gpBinance - Exchange The World#Binance#BinanceVietnam#ExchangeTheWorldCảm ơn sự ủng hộ của các bạn!Đội ngũ Binance

Kết nối với chúng tôi:
Facebook:https://buff.ly/2TIQthvTelegram:https://buff.ly/2TNxCSvTwitter:https://buff.ly/2LczB2zhttp://bit.ly/BinanceVietnamTwitter

Xin chào các Binancians, 

Binance sẽ có buổi Live Video AMA với Binance CEO, CZ và Brave CEO & Co-founder Brendan ...

Kiếm xanh, kiếm đỏNến nhỏ, nến to
May The Fourth
Be With You, Binancians...www.p2p.binance.comhttps://www.binance.com/en/futures/BTCUSDTBinance - Exchange The World#Binance#BinanceVietnam#ExchangeTheWorldCảm ơn sự ủng hộ của các bạn!Đội ngũ Binance

Kết nối với chúng tôi:
Facebook:https://buff.ly/2TIQthvTelegram:https://buff.ly/2TNxCSvTwitter:https://buff.ly/2LczB2zhttp://bit.ly/BinanceVietnamTwitter

Kiếm xanh, kiếm đỏ
Nến nhỏ, nến to
May The Fourth
Be With You, Binancians...

www.p2p.binance.com

https://www.bina...

Chromia - ứng cử viên trong “Bình chọn Coin Cộng đồng” lần này sẽ có buổi AMA Hỏi & Đáp với cộng đồng Binance Việt Nam vào lúc 14:00 ngày 04/05/2020 tạihttps://t.me/BinanceVietnameseHãy đặt câu hỏi cho đội ngũ Chromia để tham gia buổi AMA và nhận phần thưởng trị giá lên tới 1000$.
1. Đặt câu hỏi cho team Chromia tại đây:https://docs.google.com/forms/d/1rcODA8IGZfcT6mjUkBtVlWegM-3xSiZf-NwVyDuBzqk/edit2. Chia sẻ sự kiện này trên bất cứ nền tảng mạng xã hội, ứng dụng chat nào3. Tham gia Binance Vietnam:https://t.me/BinanceVietnamesevà Chromia:https://t.me/hellochromiaChú ý: Đây là chương trình dành riêng cho người dùng Binance Vietnam. Chỉ người Việt Nam với tài khoản Binance mới được tham gia chương trình này.Note: This is for Vietnamese Binance user and all the awards will be distributed to Vietnamese users only.Binance - Exchange The World#Binance#BinanceVietnam#ExchangeTheWorldCảm ơn sự ủng hộ của các bạn!Đội ngũ Binance

Chromia - ứng cử viên trong “Bình chọn Coin Cộng đồng” lần này sẽ có buổi AMA Hỏi & Đáp với cộng đồng Binance Việt ...

Chromia - ứng cử viên trong “Bình chọn Coin Cộng đồng” lần này sẽ có buổi AMA Hỏi & Đáp với cộng đồng Binance Việt Nam vào lúc 14:00 ngày 04/05/2020 tạihttps://t.me/BinanceVietnameseHãy đặt câu hỏi cho đội ngũ Chromia để tham gia buổi AMA và nhận phần thưởng trị giá lên tới 1000$.
1. Đặt câu hỏi cho team Chromia tại đây:https://docs.google.com/forms/d/1rcODA8IGZfcT6mjUkBtVlWegM-3xSiZf-NwVyDuBzqk/edit2. Chia sẻ sự kiện này trên bất cứ nền tảng mạng xã hội, ứng dụng chat nào3. Tham gia Binance Vietnam:https://t.me/BinanceVietnamesevà Chromia:https://t.me/hellochromiaChú ý: Đây là chương trình dành riêng cho người dùng Binance Vietnam. Chỉ người Việt Nam với tài khoản Binance mới được tham gia chương trình này.Note: This is for Vietnamese Binance user and all the awards will be distributed to Vietnamese users only.Binance - Exchange The World#Binance#BinanceVietnam#ExchangeTheWorldCảm ơn sự ủng hộ của các bạn!Đội ngũ Binance

Chromia - ứng cử viên trong “Bình chọn Coin Cộng đồng” lần này sẽ có buổi AMA Hỏi & Đáp với cộng đồng Binance Việt ...

Chromia - ứng cử viên trong “Bình chọn Coin Cộng đồng” lần này sẽ có buổi AMA Hỏi & Đáp với cộng đồng Binance Việt Nam vào lúc 14:00 ngày 04/05/2020 tạihttps://t.me/BinanceVietnameseHãy đặt câu hỏi cho đội ngũ Chromia để tham gia buổi AMA và nhận phần thưởng trị giá lên tới 1000$.
1. Đặt câu hỏi cho team Chromia tại đây:https://docs.google.com/forms/d/1rcODA8IGZfcT6mjUkBtVlWegM-3xSiZf-NwVyDuBzqk/edit2. Chia sẻ sự kiện này trên bất cứ nền tảng mạng xã hội, ứng dụng chat nào3. Tham gia Binance Vietnam:https://t.me/BinanceVietnamesevà Chromia:https://t.me/hellochromiaChú ý: Đây là chương trình dành riêng cho người dùng Binance Vietnam. Chỉ người Việt Nam với tài khoản Binance mới được tham gia chương trình này.Note: This is for Vietnamese Binance user and all the awards will be distributed to Vietnamese users only.Binance - Exchange The World#Binance#BinanceVietnam#ExchangeTheWorldCảm ơn sự ủng hộ của các bạn!Đội ngũ Binance

Chromia - ứng cử viên trong “Bình chọn Coin Cộng đồng” lần này sẽ có buổi AMA Hỏi & Đáp với cộng đồng Binance Việt ...

Chromia - ứng cử viên trong “Bình chọn Coin Cộng đồng” lần này sẽ có buổi AMA Hỏi & Đáp với cộng đồng Binance Việt Nam vào lúc 14:00 ngày 04/05/2020 tạihttps://t.me/BinanceVietnameseHãy đặt câu hỏi cho đội ngũ Chromia để tham gia buổi AMA và nhận phần thưởng trị giá lên tới 1000$.
1. Đặt câu hỏi cho team Chromia tại đây:https://docs.google.com/forms/d/1rcODA8IGZfcT6mjUkBtVlWegM-3xSiZf-NwVyDuBzqk/edit2. Chia sẻ sự kiện này trên bất cứ nền tảng mạng xã hội, ứng dụng chat nào3. Tham gia Binance Vietnam:https://t.me/BinanceVietnamesevà Chromia:https://t.me/hellochromiaChú ý: Đây là chương trình dành riêng cho người dùng Binance Vietnam. Chỉ người Việt Nam với tài khoản Binance mới được tham gia chương trình này.Note: This is for Vietnamese Binance user and all the awards will be distributed to Vietnamese users only.Binance - Exchange The World#Binance#BinanceVietnam#ExchangeTheWorldCảm ơn sự ủng hộ của các bạn!Đội ngũ Binance

Chromia - ứng cử viên trong “Bình chọn Coin Cộng đồng” lần này sẽ có buổi AMA Hỏi & Đáp với cộng đồng Binance Việt ...

Chromia - ứng cử viên trong “Bình chọn Coin Cộng đồng” lần này sẽ có buổi AMA Hỏi & Đáp với cộng đồng Binance Việt Nam vào lúc 14:00 ngày 04/05/2020 tạihttps://t.me/BinanceVietnameseHãy đặt câu hỏi cho đội ngũ Chromia để tham gia buổi AMA và nhận phần thưởng trị giá lên tới 1000$.
1. Đặt câu hỏi cho team Chromia tại đây:https://docs.google.com/forms/d/1rcODA8IGZfcT6mjUkBtVlWegM-3xSiZf-NwVyDuBzqk/edit2. Chia sẻ sự kiện này trên bất cứ nền tảng mạng xã hội, ứng dụng chat nào3. Tham gia Binance Vietnam:https://t.me/BinanceVietnamesevà Chromia:https://t.me/hellochromiaChú ý: Đây là chương trình dành riêng cho người dùng Binance Vietnam. Chỉ người Việt Nam với tài khoản Binance mới được tham gia chương trình này.Note: This is for Vietnamese Binance user and all the awards will be distributed to Vietnamese users only.Binance - Exchange The World#Binance#BinanceVietnam#ExchangeTheWorldCảm ơn sự ủng hộ của các bạn!Đội ngũ Binance

Chromia - ứng cử viên trong “Bình chọn Coin Cộng đồng” lần này sẽ có buổi AMA Hỏi & Đáp với cộng đồng Binance Việt ...

Chromia - ứng cử viên trong “Bình chọn Coin Cộng đồng” lần này sẽ có buổi AMA Hỏi & Đáp với cộng đồng Binance Việt Nam vào lúc 14:00 ngày 04/05/2020 tạihttps://t.me/BinanceVietnameseHãy đặt câu hỏi cho đội ngũ Chromia để tham gia buổi AMA và nhận phần thưởng trị giá lên tới 1000$.
1. Đặt câu hỏi cho team Chromia tại đây:https://docs.google.com/forms/d/1rcODA8IGZfcT6mjUkBtVlWegM-3xSiZf-NwVyDuBzqk/edit2. Chia sẻ sự kiện này trên bất cứ nền tảng mạng xã hội, ứng dụng chat nào3. Tham gia Binance Vietnam:https://t.me/BinanceVietnamesevà Chromia:https://t.me/hellochromiaChú ý: Đây là chương trình dành riêng cho người dùng Binance Vietnam. Chỉ người Việt Nam với tài khoản Binance mới được tham gia chương trình này.Note: This is for Vietnamese Binance user and all the awards will be distributed to Vietnamese users only.Binance - Exchange The World#Binance#BinanceVietnam#ExchangeTheWorldCảm ơn sự ủng hộ của các bạn!Đội ngũ Binance

Chromia - ứng cử viên trong “Bình chọn Coin Cộng đồng” lần này sẽ có buổi AMA Hỏi & Đáp với cộng đồng Binance Việt ...

Chromia - ứng cử viên trong “Bình chọn Coin Cộng đồng” lần này sẽ có buổi AMA Hỏi & Đáp với cộng đồng Binance Việt Nam vào lúc 14:00 ngày 04/05/2020 tạihttps://t.me/BinanceVietnameseHãy đặt câu hỏi cho đội ngũ Chromia để tham gia buổi AMA và nhận phần thưởng trị giá lên tới 1000$.
1. Đặt câu hỏi cho team Chromia tại đây:https://docs.google.com/forms/d/1rcODA8IGZfcT6mjUkBtVlWegM-3xSiZf-NwVyDuBzqk/edit2. Chia sẻ sự kiện này trên bất cứ nền tảng mạng xã hội, ứng dụng chat nào3. Tham gia Binance Vietnam:https://t.me/BinanceVietnamesevà Chromia:https://t.me/hellochromiaChú ý: Đây là chương trình dành riêng cho người dùng Binance Vietnam. Chỉ người Việt Nam với tài khoản Binance mới được tham gia chương trình này.Note: This is for Vietnamese Binance user and all the awards will be distributed to Vietnamese users only.Binance - Exchange The World#Binance#BinanceVietnam#ExchangeTheWorldCảm ơn sự ủng hộ của các bạn!Đội ngũ Binance

Chromia - ứng cử viên trong “Bình chọn Coin Cộng đồng” lần này sẽ có buổi AMA Hỏi & Đáp với cộng đồng Binance Việt ...

Chromia - ứng cử viên trong “Bình chọn Coin Cộng đồng” lần này sẽ có buổi AMA Hỏi & Đáp với cộng đồng Binance Việt Nam vào lúc 14:00 ngày 04/05/2020 tạihttps://t.me/BinanceVietnameseHãy đặt câu hỏi cho đội ngũ Chromia để tham gia buổi AMA và nhận phần thưởng trị giá lên tới 1000$.
1. Đặt câu hỏi cho team Chromia tại đây:https://docs.google.com/forms/d/1rcODA8IGZfcT6mjUkBtVlWegM-3xSiZf-NwVyDuBzqk/edit2. Chia sẻ sự kiện này trên bất cứ nền tảng mạng xã hội, ứng dụng chat nào3. Tham gia Binance Vietnam:https://t.me/BinanceVietnamesevà Chromia:https://t.me/hellochromiaChú ý: Đây là chương trình dành riêng cho người dùng Binance Vietnam. Chỉ người Việt Nam với tài khoản Binance mới được tham gia chương trình này.Note: This is for Vietnamese Binance user and all the awards will be distributed to Vietnamese users only.Binance - Exchange The World#Binance#BinanceVietnam#ExchangeTheWorldCảm ơn sự ủng hộ của các bạn!Đội ngũ Binance

Chromia - ứng cử viên trong “Bình chọn Coin Cộng đồng” lần này sẽ có buổi AMA Hỏi & Đáp với cộng đồng Binance Việt ...

Chromia - ứng cử viên trong “Bình chọn Coin Cộng đồng” lần này sẽ có buổi AMA Hỏi & Đáp với cộng đồng Binance Việt Nam vào lúc 14:00 ngày 04/05/2020 tạihttps://t.me/BinanceVietnameseHãy đặt câu hỏi cho đội ngũ Chromia để tham gia buổi AMA và nhận phần thưởng trị giá lên tới 1000$.
1. Đặt câu hỏi cho team Chromia tại đây:https://docs.google.com/forms/d/1rcODA8IGZfcT6mjUkBtVlWegM-3xSiZf-NwVyDuBzqk/edit2. Chia sẻ sự kiện này trên bất cứ nền tảng mạng xã hội, ứng dụng chat nào3. Tham gia Binance Vietnam:https://t.me/BinanceVietnamesevà Chromia:https://t.me/hellochromiaChú ý: Đây là chương trình dành riêng cho người dùng Binance Vietnam. Chỉ người Việt Nam với tài khoản Binance mới được tham gia chương trình này.Note: This is for Vietnamese Binance user and all the awards will be distributed to Vietnamese users only.Binance - Exchange The World#Binance#BinanceVietnam#ExchangeTheWorldCảm ơn sự ủng hộ của các bạn!Đội ngũ Binance

Chromia - ứng cử viên trong “Bình chọn Coin Cộng đồng” lần này sẽ có buổi AMA Hỏi & Đáp với cộng đồng Binance Việt ...

Chromia - ứng cử viên trong “Bình chọn Coin Cộng đồng” lần này sẽ có buổi AMA Hỏi & Đáp với cộng đồng Binance Việt Nam vào lúc 14:00 ngày 04/05/2020 tạihttps://t.me/BinanceVietnameseHãy đặt câu hỏi cho đội ngũ Chromia để tham gia buổi AMA và nhận phần thưởng trị giá lên tới 1000$.
1. Đặt câu hỏi cho team Chromia tại đây:https://docs.google.com/forms/d/1rcODA8IGZfcT6mjUkBtVlWegM-3xSiZf-NwVyDuBzqk/edit2. Chia sẻ sự kiện này trên bất cứ nền tảng mạng xã hội, ứng dụng chat nào3. Tham gia Binance Vietnam:https://t.me/BinanceVietnamesevà Chromia:https://t.me/hellochromiaChú ý: Đây là chương trình dành riêng cho người dùng Binance Vietnam. Chỉ người Việt Nam với tài khoản Binance mới được tham gia chương trình này.Note: This is for Vietnamese Binance user and all the awards will be distributed to Vietnamese users only.Binance - Exchange The World#Binance#BinanceVietnam#ExchangeTheWorldCảm ơn sự ủng hộ của các bạn!Đội ngũ Binance

Chromia - ứng cử viên trong “Bình chọn Coin Cộng đồng” lần này sẽ có buổi AMA Hỏi & Đáp với cộng đồng Binance Việt ...

Xin chào các Binancians,
Binance Savings thêm ADA và DASH trong “Tiết kiệm linh hoạt”

Chi tiết:https://buff.ly/3f9KRYTBinance - Exchange The World#Binance#BinanceVietnam#ExchangeTheWorldCảm ơn sự ủng hộ của các bạn!Đội ngũ Binance

Kết nối với chúng tôi:
Facebook:https://buff.ly/2TIQthvTelegram:https://buff.ly/2TNxCSvTwitter:https://buff.ly/2LczB2zhttp://bit.ly/BinanceVietnamTwitter

Xin chào các Binancians, 

Binance Savings thêm ADA và DASH trong “Tiết kiệm linh hoạt”

Chi tiết: 
https://buff.ly...

Bitcoin: “Bỏ ra bạn ơi, bỏ ra,....BỎ RA” 🚀https://www.binance.com/vnBinance - Exchange The World#Binance#BinanceVietnam#ExchangeTheWorldCảm ơn sự ủng hộ của các bạn!Đội ngũ Binance

Kết nối với chúng tôi:
Facebook:https://buff.ly/2TIQthvTelegram:https://buff.ly/2TNxCSvTwitter:https://buff.ly/2LczB2zhttp://bit.ly/BinanceVietnamTwitter

Bitcoin: “Bỏ ra bạn ơi, bỏ ra,....BỎ RA” 🚀

https://www.binance.com/vn

Binance - Exchange The World #Binance #Bina...

Xin chào các Binancians,
Binance ra mắt giai đoạn thứ 19 của các sản phẩm Binance Savings

Chi tiết:https://buff.ly/2SkSIsFBinance - Exchange The World#Binance#BinanceVietnam#ExchangeTheWorldCảm ơn sự ủng hộ của các bạn!Đội ngũ Binance

Kết nối với chúng tôi:
Facebook:https://buff.ly/2TIQthvTelegram:https://buff.ly/2TNxCSvTwitter:https://buff.ly/2LczB2z

Xin chào các Binancians, 

Binance ra mắt giai đoạn thứ 19 của các sản phẩm Binance Savings

Chi tiết: 
https://buf...

Xin chào các Binancians,
Giải đấu Binance Futures đã kết thúc

Chi tiết:https://buff.ly/2WbDrvcBinance - Exchange The World#Binance#BinanceVietnam#ExchangeTheWorldCảm ơn sự ủng hộ của các bạn!Đội ngũ Binance

Kết nối với chúng tôi:
Facebook:https://buff.ly/2TIQthvTelegram:https://buff.ly/2TNxCSvTwitter:https://buff.ly/2LczB2zhttp://bit.ly/BinanceVietnamTwitter

Xin chào các Binancians, 

Giải đấu Binance Futures đã kết thúc

Chi tiết: 
https://buff.ly/2WbDrvc

Binance - Exch...

Xin chào các Binancians,
Cuộc thi giao dịch DATA với tổng giải thưởng lên tới 3,000,000 DATA!

Chi tiết:https://buff.ly/35gBSjYBinance - Exchange The World#Binance#BinanceVietnam#ExchangeTheWorldCảm ơn sự ủng hộ của các bạn!Đội ngũ Binance

Kết nối với chúng tôi:
Facebook:https://buff.ly/2TIQthvTelegram:https://buff.ly/2TNxCSvTwitter:https://buff.ly/2LczB2zhttp://bit.ly/BinanceVietnamTwitter

Xin chào các Binancians, 

Cuộc thi giao dịch DATA với tổng giải thưởng lên tới 3,000,000 DATA!

Chi tiết: 
https:/...

Xin chào các Binancians,
Binance P2P - Giao dịch hăng say, nhận ngay BUSD

Nhân dịp ngày lễ 30/04 và 1/05, Binance P2P sẽ tổ chức chương trình dành riêng cho người dùng Việt Nam khi mua bán tiền mã hóa bằng VND. Trong 2 ngày diễn ra chương trình, người dùng thực hiện giao dịch mua bán tiền mã hóa từ 2 triệu đồng trở lên trên Binance P2P sẽ nhận được phần thưởng từ 10 BUSD cho tới 50 BUSD dựa trên thứ tự các giao dịch, mật độ giao dịch cũng như khối lượng giao dịch.

Chi tiết:https://buff.ly/2YbZXXLBinance - Exchange The World#Binance#BinanceVietnam#ExchangeTheWorldCảm ơn sự ủng hộ của các bạn!Đội ngũ Binance

Kết nối với chúng tôi:
Facebook:https://buff.ly/2TIQthvTelegram:https://buff.ly/2TNxCSvTwitter:https://buff.ly/2LczB2zhttp://bit.ly/BinanceVietnamTwitter

Xin chào các Binancians, 

Binance P2P - Giao dịch hăng say, nhận ngay BUSD 

Nhân dịp ngày lễ 30/04 và 1/05, Bina...

Xin chào các Binancians,
Binance P2P - Giao dịch hăng say, nhận ngay BUSD

Nhân dịp ngày lễ 30/04 và 1/05, Binance P2P sẽ tổ chức chương trình dành riêng cho người dùng Việt Nam khi mua bán tiền mã hóa bằng VND. Trong 2 ngày diễn ra chương trình, người dùng thực hiện giao dịch mua bán tiền mã hóa từ 2 triệu đồng trở lên trên Binance P2P sẽ nhận được phần thưởng từ 10 BUSD cho tới 50 BUSD dựa trên thứ tự các giao dịch, mật độ giao dịch cũng như khối lượng giao dịch.

Chi tiết:https://buff.ly/2YbZXXLBinance - Exchange The World#Binance#BinanceVietnam#ExchangeTheWorldCảm ơn sự ủng hộ của các bạn!Đội ngũ Binance

Kết nối với chúng tôi:
Facebook:https://buff.ly/2TIQthvTelegram:https://buff.ly/2TNxCSvTwitter:https://buff.ly/2LczB2zhttp://bit.ly/BinanceVietnamTwitter

Xin chào các Binancians, 

Binance P2P - Giao dịch hăng say, nhận ngay BUSD 

Nhân dịp ngày lễ 30/04 và 1/05, Bina...

Xin chào các Binancians,
Binance P2P - Giao dịch hăng say, nhận ngay BUSD

Nhân dịp ngày lễ 30/04 và 1/05, Binance P2P sẽ tổ chức chương trình dành riêng cho người dùng Việt Nam khi mua bán tiền mã hóa bằng VND. Trong 2 ngày diễn ra chương trình, người dùng thực hiện giao dịch mua bán tiền mã hóa từ 2 triệu đồng trở lên trên Binance P2P sẽ nhận được phần thưởng từ 10 BUSD cho tới 50 BUSD dựa trên thứ tự các giao dịch, mật độ giao dịch cũng như khối lượng giao dịch.

Chi tiết:https://buff.ly/2YbZXXLBinance - Exchange The World#Binance#BinanceVietnam#ExchangeTheWorldCảm ơn sự ủng hộ của các bạn!Đội ngũ Binance

Kết nối với chúng tôi:
Facebook:https://buff.ly/2TIQthvTelegram:https://buff.ly/2TNxCSvTwitter:https://buff.ly/2LczB2zhttp://bit.ly/BinanceVietnamTwitter

Xin chào các Binancians, 

Binance P2P - Giao dịch hăng say, nhận ngay BUSD 

Nhân dịp ngày lễ 30/04 và 1/05, Bina...

Chào anh em,
Binance ngồi đây từ chiều...

Binance - Exchange The World#Binance#BinanceVietnam#ExchangeTheWorldCảm ơn sự ủng hộ của các bạn!Đội ngũ Binance

Kết nối với chúng tôi:
Facebook:https://buff.ly/2TIQthvTelegram:https://buff.ly/2TNxCSvTwitter:https://buff.ly/2LczB2zhttp://bit.ly/BinanceVietnamTwitter

Chào anh em,

Binance ngồi đây từ chiều... 

Binance - Exchange The World #Binance #BinanceVietnam #ExchangeTheWorl...

Chào anh em,
Binance ngồi đây từ chiều...

Binance - Exchange The World#Binance#BinanceVietnam#ExchangeTheWorldCảm ơn sự ủng hộ của các bạn!Đội ngũ Binance

Kết nối với chúng tôi:
Facebook:https://buff.ly/2TIQthvTelegram:https://buff.ly/2TNxCSvTwitter:https://buff.ly/2LczB2zhttp://bit.ly/BinanceVietnamTwitter

Chào anh em,

Binance ngồi đây từ chiều... 

Binance - Exchange The World #Binance #BinanceVietnam #ExchangeTheWorl...

Binance thông báo vòng 8 “Bình chọn Coin Cộng đồng” - SWFTC và CHRhttps://binance.zendesk.com/hc/en-us/articles/360042371812Binance - Exchange The World#Binance#BinanceVietnam#ExchangeTheWorldCảm ơn sự ủng hộ của các bạn!Đội ngũ Binance

Kết nối với chúng tôi:
Facebook:https://buff.ly/2TIQthvTelegram:https://buff.ly/2TNxCSvTwitter:https://buff.ly/2LczB2zhttp://bit.ly/BinanceVietnamTwitter

Binance thông báo vòng 8 “Bình chọn Coin Cộng đồng” - SWFTC và CHR

https://binance.zendesk.com/hc/en-us/articles/3...

Xin chào các Binancians,
Binance chính thức ra mắt Binance Pool

Chi tiết:https://buff.ly/3eSU5sdBinance - Exchange The World#Binance#BinanceVietnam#ExchangeTheWorldCảm ơn sự ủng hộ của các bạn!Đội ngũ Binance

Kết nối với chúng tôi:
Facebook:https://buff.ly/2TIQthvTelegram:https://buff.ly/2TNxCSvTwitter:https://buff.ly/2LczB2zhttp://bit.ly/BinanceVietnamTwitter

Xin chào các Binancians, 

Binance chính thức ra mắt Binance Pool

Chi tiết: 
https://buff.ly/3eSU5sd

Binance - Ex...

Xin chào các Binancians,
Binance chính thức ra mắt Binance Pool

Chi tiết:https://buff.ly/3eSU5sdBinance - Exchange The World#Binance#BinanceVietnam#ExchangeTheWorldCảm ơn sự ủng hộ của các bạn!Đội ngũ Binance

Kết nối với chúng tôi:
Facebook:https://buff.ly/2TIQthvTelegram:https://buff.ly/2TNxCSvTwitter:https://buff.ly/2LczB2zhttp://bit.ly/BinanceVietnamTwitter

Xin chào các Binancians, 

Binance chính thức ra mắt Binance Pool

Chi tiết: 
https://buff.ly/3eSU5sd

Binance - Ex...

Xin chào các Binancians,
Binance thành lập Quỹ rủi ro giao dịch Ký quỹ

Chi tiết:https://buff.ly/2W0wJbEBinance - Exchange The World#Binance#BinanceVietnam#ExchangeTheWorldCảm ơn sự ủng hộ của các bạn!Đội ngũ Binance

Kết nối với chúng tôi:
Facebook:https://buff.ly/2TIQthvTelegram:https://buff.ly/2TNxCSvTwitter:https://buff.ly/2LczB2zhttp://bit.ly/BinanceVietnamTwitter

Xin chào các Binancians, 

Binance thành lập Quỹ rủi ro giao dịch Ký quỹ

Chi tiết: 
https://buff.ly/2W0wJbE

Binan...

Xin chào các Binancians,
Bạn đã “xếp hình” giao diện của Binance Futures ?

Hãy xếp theo cách bạn muốn và giao dịch với giao diện#BinanceFuturestheo cách của bạn tại đây:http://bit.ly/125xBinanceFuturesBinance - Exchange The World#Binance#BinanceVietnam#ExchangeTheWorldCảm ơn sự ủng hộ của các bạn!Đội ngũ Binance

Kết nối với chúng tôi:
Facebook:https://buff.ly/2TIQthvTelegram:https://buff.ly/2TNxCSvTwitter:https://buff.ly/2LczB2zhttp://bit.ly/BinanceVietnamTwitter

Xin chào các Binancians, 

Bạn đã “xếp hình” giao diện của Binance Futures ? 

Hãy xếp theo cách bạn muốn và giao d...

Xin chào các Binancians,
Điểm tin tuần Binance: Thêm nhiều sự lựa chọn

Chi tiết:https://buff.ly/359NTaSBinance - Exchange The World#Binance#BinanceVietnam#ExchangeTheWorldCảm ơn sự ủng hộ của các bạn!Đội ngũ Binance

Kết nối với chúng tôi:
Facebook:https://buff.ly/2TIQthvTelegram:https://buff.ly/2TNxCSvTwitter:https://buff.ly/2LczB2zhttp://bit.ly/BinanceVietnamTwitter

Xin chào các Binancians, 

Điểm tin tuần Binance: Thêm nhiều sự lựa chọn

Chi tiết: 
https://buff.ly/359NTaS

Binan...

https://www.binance.com/vn/blog/421499824684900510/C%C3%A1ch-Binance-%C4%91i%E1%BB%81u-h%C3%A0nh-c%E1%BA%A3-m%E1%BB%99t-doanh-nghi%E1%BB%87p-t%E1%BB%AB-xaBinance - Exchange The World#Binance#BinanceVietnam#ExchangeTheWorldCảm ơn sự ủng hộ của các bạn!Đội ngũ Binance

Kết nối với chúng tôi:
Facebook:https://buff.ly/2TIQthvTelegram:https://buff.ly/2TNxCSvTwitter:https://buff.ly/2LczB2zhttp://bit.ly/BinanceVietnamTwitter

https://www.binance.com/vn/blog/421499824684900510/C%C3%A1ch-Binance-%C4%91i%E1%BB%81u-h%C3%A0nh-c%E1%BA%A3-m%E1%BB...

Xin chào các Binancians,
Binance niêm yết Hive (HIVE)

Chi tiết:https://buff.ly/2Yki6mnBinance - Exchange The World#Binance#BinanceVietnam#ExchangeTheWorldCảm ơn sự ủng hộ của các bạn!Đội ngũ Binance

Kết nối với chúng tôi:
Facebook:https://buff.ly/2TIQthvTelegram:https://buff.ly/2TNxCSvTwitter:https://buff.ly/2LczB2zhttp://bit.ly/BinanceVietnamTwitter

Xin chào các Binancians, 

Binance niêm yết Hive (HIVE)

Chi tiết: 
https://buff.ly/2Yki6mn

Binance - Exchange The...

Xin chào các Binancians,
Hoàn tiền lên tới 10% khi mua tiền mã hoá thông qua dịch vụ “Thanh toán bằng thẻ ngân hàng”

Chi tiết:https://buff.ly/3aKkIMVBinance - Exchange The World#Binance#BinanceVietnam#ExchangeTheWorldCảm ơn sự ủng hộ của các bạn!Đội ngũ Binance

Kết nối với chúng tôi:
Facebook:https://buff.ly/2TIQthvTelegram:https://buff.ly/2TNxCSvTwitter:https://buff.ly/2LczB2zhttp://bit.ly/BinanceVietnamTwitter

Xin chào các Binancians, 

Hoàn tiền lên tới 10% khi mua tiền mã hoá thông qua dịch vụ “Thanh toán bằng thẻ ngân hà...

Xin chào các Binancians,
Hoàn tiền lên tới 10% khi mua tiền mã hoá thông qua dịch vụ “Thanh toán bằng thẻ ngân hàng”

Chi tiết:https://buff.ly/3aKkIMVBinance - Exchange The World#Binance#BinanceVietnam#ExchangeTheWorldCảm ơn sự ủng hộ của các bạn!Đội ngũ Binance

Kết nối với chúng tôi:
Facebook:https://buff.ly/2TIQthvTelegram:https://buff.ly/2TNxCSvTwitter:https://buff.ly/2LczB2zhttp://bit.ly/BinanceVietnamTwitter

Xin chào các Binancians, 

Hoàn tiền lên tới 10% khi mua tiền mã hoá thông qua dịch vụ “Thanh toán bằng thẻ ngân hà...

Binance hoàn thành nâng cấp hệ thống (2020/04/25)https://www.facebook.com/BinanceVietnamese/photos/a.230243660879629/668106180426706/?type=3&theaterBinance đã hoàn thành nâng cấp hệ thống và chúng tôi sẽ tiếp tục mọi hoạt động giao dịch vào lúc 11:30.
Từ bây giờ cho đến khi bắt đầu giao dịch, người dùng sẽ có thể bắt đầu hủy đơn hàng, xử lý tiền gửi và rút tiền, giao dịch trên C2C, cho vay và quy đổi, chuyển tài sản và sử dụng tất cả các chức năng liên quan đến tài khoản khác.

Chúng tôi khuyến nghị người dùng giao dịch hợp đồng tương lai và giao dịch ký quỹ với các vị thế mở nên đánh giá lại số dư tài sản thế chấp của họ trước khi bắt đầu giao dịch để giảm thiểu các biến động giá có thể xảy ra.https://www.binance.com/vnCảm ơn sự ủng hộ của các bạn!
Đội ngũ Binance

Binance - Exchange The World#Binance#BinanceVietnam#ExchangeTheWorldCảm ơn sự ủng hộ của các bạn!Đội ngũ Binance

Binance hoàn thành nâng cấp hệ thống (2020/04/25)https://www.facebook.com/BinanceVietnamese/photos/a.230243660879629/668106180426706/?type=3&theaterBinance đã hoàn thành nâng cấp hệ thống và chúng tôi sẽ tiếp tục mọi hoạt động giao dịch vào lúc 11:30.
Từ bây giờ cho đến khi bắt đầu giao dịch, người dùng sẽ có thể bắt đầu hủy đơn hàng, xử lý tiền gửi và rút tiền, giao dịch trên C2C, cho vay và quy đổi, chuyển tài sản và sử dụng tất cả các chức năng liên quan đến tài khoản khác.

Chúng tôi khuyến nghị người dùng giao dịch hợp đồng tương lai và giao dịch ký quỹ với các vị thế mở nên đánh giá lại số dư tài sản thế chấp của họ trước khi bắt đầu giao dịch để giảm thiểu các biến động giá có thể xảy ra.https://www.binance.com/vnCảm ơn sự ủng hộ của các bạn!
Đội ngũ Binance

Binance - Exchange The World#Binance#BinanceVietnam#ExchangeTheWorldCảm ơn sự ủng hộ của các bạn!Đội ngũ Binance

Binance hoàn thành nâng cấp hệ thống (2020/04/25)

https://www.facebook.com/BinanceVietnamese/photos/a.230243660879...

Binance hoàn thành nâng cấp hệ thống (2020/04/25)https://www.facebook.com/BinanceVietnamese/photos/a.230243660879629/668106180426706/?type=3&theaterBinance đã hoàn thành nâng cấp hệ thống và chúng tôi sẽ tiếp tục mọi hoạt động giao dịch vào lúc 11:30.
Từ bây giờ cho đến khi bắt đầu giao dịch, người dùng sẽ có thể bắt đầu hủy đơn hàng, xử lý tiền gửi và rút tiền, giao dịch trên C2C, cho vay và quy đổi, chuyển tài sản và sử dụng tất cả các chức năng liên quan đến tài khoản khác.

Chúng tôi khuyến nghị người dùng giao dịch hợp đồng tương lai và giao dịch ký quỹ với các vị thế mở nên đánh giá lại số dư tài sản thế chấp của họ trước khi bắt đầu giao dịch để giảm thiểu các biến động giá có thể xảy ra.https://www.binance.com/vnCảm ơn sự ủng hộ của các bạn!
Đội ngũ Binance

Binance - Exchange The World#Binance#BinanceVietnam#ExchangeTheWorldCảm ơn sự ủng hộ của các bạn!Đội ngũ Binance

Binance hoàn thành nâng cấp hệ thống (2020/04/25)

https://www.facebook.com/BinanceVietnamese/photos/a.230243660879...

Binance hoàn thành nâng cấp hệ thống (2020/04/25)https://www.facebook.com/BinanceVietnamese/photos/a.230243660879629/668106180426706/?type=3&theaterBinance đã hoàn thành nâng cấp hệ thống và chúng tôi sẽ tiếp tục mọi hoạt động giao dịch vào lúc 11:30.
Từ bây giờ cho đến khi bắt đầu giao dịch, người dùng sẽ có thể bắt đầu hủy đơn hàng, xử lý tiền gửi và rút tiền, giao dịch trên C2C, cho vay và quy đổi, chuyển tài sản và sử dụng tất cả các chức năng liên quan đến tài khoản khác.

Chúng tôi khuyến nghị người dùng giao dịch hợp đồng tương lai và giao dịch ký quỹ với các vị thế mở nên đánh giá lại số dư tài sản thế chấp của họ trước khi bắt đầu giao dịch để giảm thiểu các biến động giá có thể xảy ra.https://www.binance.com/vnCảm ơn sự ủng hộ của các bạn!
Đội ngũ Binance

Binance - Exchange The World#Binance#BinanceVietnam#ExchangeTheWorldCảm ơn sự ủng hộ của các bạn!Đội ngũ Binance

Binance hoàn thành nâng cấp hệ thống (2020/04/25)

https://www.facebook.com/BinanceVietnamese/photos/a.230243660879...

Binance hoàn thành nâng cấp hệ thống (2020/04/25)
Binance đã hoàn thành nâng cấp hệ thống và chúng tôi sẽ tiếp tục mọi hoạt động giao dịch vào lúc 11:30.

Từ bây giờ cho đến khi bắt đầu giao dịch, người dùng sẽ có thể bắt đầu hủy đơn hàng, xử lý tiền gửi và rút tiền, giao dịch trên C2C, cho vay và quy đổi, chuyển tài sản và sử dụng tất cả các chức năng liên quan đến tài khoản khác.

Chúng tôi khuyến nghị người dùng giao dịch hợp đồng tương lai và giao dịch ký quỹ với các vị thế mở nên đánh giá lại số dư tài sản thế chấp của họ trước khi bắt đầu giao dịch để giảm thiểu các biến động giá có thể xảy ra.

Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn!

Đội ngũ Binance

Binance - Exchange The World#Binance#BinanceVietnam#ExchangeTheWorldCảm ơn sự ủng hộ của các bạn!Đội ngũ Binance

Kết nối với chúng tôi:
Facebook:https://buff.ly/2TIQthvTelegram:https://buff.ly/2TNxCSvTwitter:https://buff.ly/2LczB2zhttp://bit.ly/BinanceVietnamTwitter

Binance hoàn thành nâng cấp hệ thống (2020/04/25)

Binance đã hoàn thành nâng cấp hệ thống và chúng tôi sẽ tiếp tục...

Xin chào các Binancians,
Phiên bản mới của Binance app có gì mới ?
- Giao diện với màn hình trang chủ thiết kế mới
- Hỗ trợ Futures Calculator
- Hỗ trợ chuyển đổi từ một loại tiền mã hóa với hơn 200 cặp giao dịch
và tính năng quan trọng nhất:
- Người dùng đã có thể đăng quảng cáo mua bán giao dịch bằng VND trên Binance P2Phttps://www.binance.com/en/downloadBinance - Exchange The World#Binance#BinanceVietnam#ExchangeTheWorldCảm ơn sự ủng hộ của các bạn!Đội ngũ Binance

Kết nối với chúng tôi:
Facebook:https://buff.ly/2TIQthvTelegram:https://buff.ly/2TNxCSvTwitter:https://buff.ly/2LczB2zhttp://bit.ly/BinanceVietnamTwitter

Xin chào các Binancians, 

Phiên bản mới của Binance app có gì mới ? 
- Giao diện với màn hình trang chủ thiết kế m...