tele.me: trang nhất của Telegram cộng đồng

#BinanceVietnam

...Hơn

Bài viết

KAVA - dự án mới nhất trên Binance Launchpad sẽ có buổi AMA Hỏi & Đáp với cộng đồng Binance Việt Nam vào lúc 9:00 ngày 22/10/2019 tạihttps://t.me/BinanceVietnameseHãy đặt câu hỏi cho đội ngũ KAVA để tham gia buổi AMA và nhận phần thưởng trị giá lên tới 1000$.
1. Đặt câu hỏi cho team KAVA tại đây:http://bit.ly/AMAKava2. Chia sẻ sự kiện này trên bất cứ nền tảng mạng xã hội, ứng dụng chat nào.3. Tham gia Binance Vietnam:https://t.me/BinanceVietnamesevà KAVA: hhttp://bit.ly/BinanceVietnamKAVAChú ý: Đây là chương trình dành riêng cho người dùng Binance Vietnam. Chỉ người Việt Nam với tài khoản Binance mới được tham gia chương trình này. Các bạn phải thực hiện đủ các bước trên để đủ điều kiện tham gia AMA.Note: This is for Vietnamese Binance user and all the awards will be distributed to Vietnamese users only.Binance - Exchange The World#Binance#BinanceVietnam#ExchangeTheWorldCảm ơn sự ủng hộ của các bạn!Đội ngũ Binance

KAVA - dự án mới nhất trên Binance Launchpad sẽ có buổi AMA Hỏi & Đáp với cộng đồng Binance Việt Nam vào lúc 9:00 ngày 22/10/2019 tạihttps://t.me/BinanceVietnameseHãy đặt câu hỏi cho đội ngũ KAVA để tham gia buổi AMA và nhận phần thưởng trị giá lên tới 1000$.
1. Đặt câu hỏi cho team KAVA tại đây:http://bit.ly/AMAKava2. Chia sẻ sự kiện này trên bất cứ nền tảng mạng xã hội, ứng dụng chat nào.3. Tham gia Binance Vietnam:https://t.me/BinanceVietnamesevà KAVA: hhttp://bit.ly/BinanceVietnamKAVAChú ý: Đây là chương trình dành riêng cho người dùng Binance Vietnam. Chỉ người Việt Nam với tài khoản Binance mới được tham gia chương trình này. Các bạn phải thực hiện đủ các bước trên để đủ điều kiện tham gia AMA.Note: This is for Vietnamese Binance user and all the awards will be distributed to Vietnamese users only.Binance - Exchange The World#Binance#BinanceVietnam#ExchangeTheWorldCảm ơn sự ủng hộ của các bạn!Đội ngũ Binance

KAVA - dự án mới nhất trên Binance Launchpad sẽ có buổi AMA Hỏi & Đáp với cộng đồng Binance Việt Nam vào lúc 9:00 n...

KAVA - dự án mới nhất trên Binance Launchpad sẽ có buổi AMA Hỏi & Đáp với cộng đồng Binance Việt Nam vào lúc 9:00 ngày 22/10/2019 tạihttps://t.me/BinanceVietnameseHãy đặt câu hỏi cho đội ngũ KAVA để tham gia buổi AMA và nhận phần thưởng trị giá lên tới 1000$.
1. Đặt câu hỏi cho team KAVA tại đây:http://bit.ly/AMAKava2. Chia sẻ sự kiện này trên bất cứ nền tảng mạng xã hội, ứng dụng chat nào.3. Tham gia Binance Vietnam:https://t.me/BinanceVietnamesevà KAVA: hhttp://bit.ly/BinanceVietnamKAVAChú ý: Đây là chương trình dành riêng cho người dùng Binance Vietnam. Chỉ người Việt Nam với tài khoản Binance mới được tham gia chương trình này. Các bạn phải thực hiện đủ các bước trên để đủ điều kiện tham gia AMA.Note: This is for Vietnamese Binance user and all the awards will be distributed to Vietnamese users only.Binance - Exchange The World#Binance#BinanceVietnam#ExchangeTheWorldCảm ơn sự ủng hộ của các bạn!Đội ngũ Binance

KAVA - dự án mới nhất trên Binance Launchpad sẽ có buổi AMA Hỏi & Đáp với cộng đồng Binance Việt Nam vào lúc 9:00 n...

KAVA - dự án mới nhất trên Binance Launchpad sẽ có buổi AMA Hỏi & Đáp với cộng đồng Binance Việt Nam vào lúc 9:00 ngày 22/10/2019 tạihttps://t.me/BinanceVietnameseHãy đặt câu hỏi cho đội ngũ KAVA để tham gia buổi AMA và nhận phần thưởng trị giá lên tới 1000$.
1. Đặt câu hỏi cho team KAVA tại đây:http://bit.ly/AMAKava2. Chia sẻ sự kiện này trên bất cứ nền tảng mạng xã hội, ứng dụng chat nào.3. Tham gia Binance Vietnam:https://t.me/BinanceVietnamesevà KAVA: hhttp://bit.ly/BinanceVietnamKAVAChú ý: Đây là chương trình dành riêng cho người dùng Binance Vietnam. Chỉ người Việt Nam với tài khoản Binance mới được tham gia chương trình này. Các bạn phải thực hiện đủ các bước trên để đủ điều kiện tham gia AMA.Note: This is for Vietnamese Binance user and all the awards will be distributed to Vietnamese users only.Binance - Exchange The World#Binance#BinanceVietnam#ExchangeTheWorldCảm ơn sự ủng hộ của các bạn!Đội ngũ Binance

KAVA - dự án mới nhất trên Binance Launchpad sẽ có buổi AMA Hỏi & Đáp với cộng đồng Binance Việt Nam vào lúc 9:00 n...

KAVA - dự án mới nhất trên Binance Launchpad sẽ có buổi AMA Hỏi & Đáp với cộng đồng Binance Việt Nam vào lúc 9:00 ngày 22/10/2019 tạihttps://t.me/BinanceVietnameseHãy đặt câu hỏi cho đội ngũ KAVA để tham gia buổi AMA và nhận phần thưởng trị giá lên tới 1000$.
1. Đặt câu hỏi cho team KAVA tại đây:http://bit.ly/AMAKava2. Chia sẻ sự kiện này trên bất cứ nền tảng mạng xã hội, ứng dụng chat nào.3. Tham gia Binance Vietnam:https://t.me/BinanceVietnamesevà KAVA: hhttp://bit.ly/BinanceVietnamKAVAChú ý: Đây là chương trình dành riêng cho người dùng Binance Vietnam. Chỉ người Việt Nam với tài khoản Binance mới được tham gia chương trình này. Các bạn phải thực hiện đủ các bước trên để đủ điều kiện tham gia AMA.Note: This is for Vietnamese Binance user and all the awards will be distributed to Vietnamese users only.Binance - Exchange The World#Binance#BinanceVietnam#ExchangeTheWorldCảm ơn sự ủng hộ của các bạn!Đội ngũ Binance

KAVA - dự án mới nhất trên Binance Launchpad sẽ có buổi AMA Hỏi & Đáp với cộng đồng Binance Việt Nam vào lúc 9:00 n...

Binance Futures tăng tối đa đòn bẩy lên 125x và ra mắt tính năng điều chỉnh đòn bẩy
Chi tiết:https://buff.ly/2J1HLYfBinance - Exchange The World#Binance#BinanceVietnam#ExchangeTheWorldCảm ơn sự ủng hộ của các bạn!Đội ngũ Binance

Kết nối với chúng tôi:
Facebook:https://buff.ly/2TIQthvTelegram:https://buff.ly/2TNxCSvTwitter:https://buff.ly/2LczB2zhttp://bit.ly/BinanceVietnamTwitter

Binance Futures tăng tối đa đòn bẩy lên 125x và ra mắt tính năng điều chỉnh đòn bẩy

Chi tiết:
https://buff.ly/2J1H...

Binance - Exchange The World#Binance#BinanceVietnam#ExchangeTheWorldCảm ơn sự ủng hộ của các bạn!Đội ngũ Binance

Kết nối với chúng tôi:
Facebook:http://bit.ly/BinanceVietnamFBTelegram:http://bit.ly/BinanceVNTGTwitter:http://bit.ly/BinanceTwitterVNhttp://bit.ly/BinanceVietnamTwitter

Binance - Exchange The World 
#Binance #BinanceVietnam #ExchangeTheWorld 

Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn!
Đội ngũ Bi...

Binance ra mắt giai đoạn 9 cho các sản phẩm Binance Lending. Chuẩn bị bắt đầu 19h tối nay.
Chi tiết:https://buff.ly/2oJH0ftBinance - Exchange The World#Binance#BinanceVietnam#ExchangeTheWorldCảm ơn sự ủng hộ của các bạn!Đội ngũ Binance

Kết nối với chúng tôi:
Facebook:https://buff.ly/2TIQthvTelegram:https://buff.ly/2TNxCSvTwitter:https://buff.ly/2LczB2zhttp://bit.ly/BinanceVietnamTwitter

Binance ra mắt giai đoạn 9 cho các sản phẩm Binance Lending. Chuẩn bị bắt đầu 19h tối nay. 

Chi tiết:
https://buff...

Giới thiệu sự kiện chào bán Kava (KAVA) trên Binance Launchpad
Chi tiết:https://www.binance.com/en/support/articles/360034864652Binance - Exchange The World#Binance#BinanceVietnam#ExchangeTheWorldCảm ơn sự ủng hộ của các bạn!Đội ngũ Binance

Kết nối với chúng tôi:
Facebook:http://bit.ly/BinanceVietnamFBTelegram:http://bit.ly/BinanceVNTGTwitter:http://bit.ly/BinanceTwitterVNhttp://bit.ly/BinanceVietnamTwitter

Giới thiệu sự kiện chào bán Kava (KAVA) trên Binance Launchpad

Chi tiết:
https://www.binance.com/en/support/articl...

Giới thiệu sự kiện chào bán Kava (KAVA) trên Binance Launchpad
Chi tiết:https://www.binance.com/en/support/articles/360034864652Binance - Exchange The World#Binance#BinanceVietnam#ExchangeTheWorldCảm ơn sự ủng hộ của các bạn!Đội ngũ Binance

Kết nối với chúng tôi:
Facebook:http://bit.ly/BinanceVietnamFBTelegram:http://bit.ly/BinanceVNTGTwitter:http://bit.ly/BinanceTwitterVNhttp://bit.ly/BinanceVietnamTwitter

Giới thiệu sự kiện chào bán Kava (KAVA) trên Binance Launchpad

Chi tiết:
https://www.binance.com/en/support/articl...

Giới thiệu sự kiện chào bán Kava (KAVA) trên Binance Launchpad
Chi tiết:https://www.binance.com/en/support/articles/360034864652Binance - Exchange The World#Binance#BinanceVietnam#ExchangeTheWorldCảm ơn sự ủng hộ của các bạn!Đội ngũ Binance

Kết nối với chúng tôi:
Facebook:http://bit.ly/BinanceVietnamFBTelegram:http://bit.ly/BinanceVNTGTwitter:http://bit.ly/BinanceTwitterVNhttp://bit.ly/BinanceVietnamTwitter

Giới thiệu sự kiện chào bán Kava (KAVA) trên Binance Launchpad

Chi tiết:
https://www.binance.com/en/support/articl...

Binance sẽ hỗ trợ chương trình Staking Harmony (ONE)Chi tiết:https://www.binance.com/vn/support/articles/360034814172Binance - Exchange The World#Binance#BinanceVietnam#ExchangeTheWorldCảm ơn sự ủng hộ của các bạn!Đội ngũ Binance

Kết nối với chúng tôi:
Facebook:http://bit.ly/BinanceVietnamFBTelegram:http://bit.ly/BinanceVNTGTwitter:http://bit.ly/BinanceTwitterVNhttp://bit.ly/BinanceVietnamTwitter

Binance sẽ hỗ trợ chương trình Staking Harmony (ONE)

Chi tiết:
https://www.binance.com/vn/support/articles/3600348...

Binance sẽ hỗ trợ chương trình Staking Harmony (ONE)Chi tiết:https://www.binance.com/vn/support/articles/360034814172Binance - Exchange The World#Binance#BinanceVietnam#ExchangeTheWorldCảm ơn sự ủng hộ của các bạn!Đội ngũ Binance

Kết nối với chúng tôi:
Facebook:http://bit.ly/BinanceVietnamFBTelegram:http://bit.ly/BinanceVNTGTwitter:http://bit.ly/BinanceTwitterVNhttp://bit.ly/BinanceVietnamTwitter

Binance sẽ hỗ trợ chương trình Staking Harmony (ONE)

Chi tiết:
https://www.binance.com/vn/support/articles/3600348...

Binance sẽ hỗ trợ chương trình Staking Harmony (ONE)Chi tiết:https://www.binance.com/vn/support/articles/360034814172Binance - Exchange The World#Binance#BinanceVietnam#ExchangeTheWorldCảm ơn sự ủng hộ của các bạn!Đội ngũ Binance

Kết nối với chúng tôi:
Facebook:http://bit.ly/BinanceVietnamFBTelegram:http://bit.ly/BinanceVNTGTwitter:http://bit.ly/BinanceTwitterVNhttp://bit.ly/BinanceVietnamTwitter

Binance sẽ hỗ trợ chương trình Staking Harmony (ONE)

Chi tiết:
https://www.binance.com/vn/support/articles/3600348...

Binance API giờ đã hỗ trợ Nạp và Rút cho các token tương tácChi tiết:https://www.binance.com/vn/support/articles/360035185151Binance - Exchange The World#Binance#BinanceVietnam#ExchangeTheWorldCảm ơn sự ủng hộ của các bạn!Đội ngũ Binance

Kết nối với chúng tôi:
Facebook:http://bit.ly/BinanceVietnamFBTelegram:http://bit.ly/BinanceVNTGTwitter:http://bit.ly/BinanceTwitterVNhttp://bit.ly/BinanceVietnamTwitter

Binance API giờ đã hỗ trợ Nạp và Rút cho các token tương tác

Chi tiết:
https://www.binance.com/vn/support/articles...

Xin chào các Binancians,
Binance đã phát hành Binance USD (BUSD), một stablecoin gắn với USD và được sự chấp nhận từ Sở Quản Lý Tài Chính New York (NYDFS). BUSD sẽ có thể được giao dịch mua bán trực tiếp và hoàn trả với tỉ giá là 1 BUSD = 1 USD.

Người dùng Binance tại Việt Nam giờ đây đã có thể mua bán Binance USD (BUSD) trực tiếp bằng VND thông qua sàn giao dịch Sàn giao dịchBitmoon.netvới phí 0%.http://bit.ly/BinanceBUSDBitmoonBinance vui mừng thông báo chúng tôi sẽ gửi tới người dùng chương trình miễn phí phí Maker áp dụng cho tất cả cặp giao dịch BUSD đang có và trong tương lai kể từ 7:00 ngày 11/10/2019 đến 01/01/2020.
Chương trình sẽ áp dụng cho tất cả các cặp giao dịch BUSD đang và sẽ niêm yết trênBinance.com. Các cặp giao dịch hiện tại: BTC/BUSD, BNB/BUSD, BUSD/USDT.Binance - Exchange The World#Binance#BinanceVietnam#ExchangeTheWorldCảm ơn sự ủng hộ của các bạn!Đội ngũ Binance

Xin chào các Binancians, 

Binance đã phát hành Binance USD (BUSD), một stablecoin gắn với USD và được sự chấp nhận...

Cuộc thi giao dịch DOCK với giải thưởng lên tới 35 BTC!
Chi tiết:https://buff.ly/2OQ2IcjBinance - Exchange The World#Binance#BinanceVietnam#ExchangeTheWorldCảm ơn sự ủng hộ của các bạn!Đội ngũ Binance

Kết nối với chúng tôi:
Facebook:https://buff.ly/2TIQthvTelegram:https://buff.ly/2TNxCSvTwitter:https://buff.ly/2LczB2zhttp://bit.ly/BinanceVietnamTwitter

Cuộc thi giao dịch DOCK với giải thưởng lên tới 35 BTC!

Chi tiết:
https://buff.ly/2OQ2Icj

Binance - Exchange The ...

Xin chào các Binancians,
Binance đã phát hành Binance USD (BUSD), một stablecoin gắn với USD và được sự chấp nhận từ Sở Quản Lý Tài Chính New York (NYDFS). BUSD sẽ có thể được giao dịch mua bán trực tiếp và hoàn trả với tỉ giá là 1 BUSD = 1 USD.

Người dùng Binance tại Việt Nam giờ đây đã có thể mua bán Binance USD (BUSD) trực tiếp bằng VND thông qua sàn giao dịch Aliniex và để chào mừng sự kiện này Aliniex sẽ miễn phí giao dịch từ hôm nay đến hết tháng 10.

Chi tiết:http://bit.ly/BinanceAliniexBUSDBinance vui mừng thông báo chúng tôi sẽ gửi tới người dùng chương trình miễn phí phí Maker áp dụng cho tất cả cặp giao dịch BUSD đang có và trong tương lai kể từ 7:00 ngày 11/10/2019 đến 01/01/2020.
Chương trình sẽ áp dụng cho tất cả các cặp giao dịch BUSD đang và sẽ niêm yết trênBinance.com. Các cặp giao dịch hiện tại: BTC/BUSD, BNB/BUSD, BUSD/USDT.
Binance - Exchange The World#Binance#BinanceVietnam#ExchangeTheWorldCảm ơn sự ủng hộ của các bạn!Đội ngũ Binance

Xin chào các Binancians, 

Binance đã phát hành Binance USD (BUSD), một stablecoin gắn với USD và được sự chấp nhận...

Xin chào các Binancians,
Binance đã phát hành Binance USD (BUSD), một stablecoin gắn với USD và được sự chấp nhận từ Sở Quản Lý Tài Chính New York (NYDFS). BUSD sẽ có thể được giao dịch mua bán trực tiếp và hoàn trả với tỉ giá là 1 BUSD = 1 USD.

Người dùng Binance tại Việt Nam giờ đây đã có thể mua bán Binance USD (BUSD) trực tiếp bằng VND thông qua sàn giao dịch Aliniex và để chào mừng sự kiện này Aliniex sẽ miễn phí giao dịch từ hôm nay đến hết tháng 10.

Chi tiết:http://bit.ly/BinanceAliniexBUSDBinance - Exchange The World#Binance#BinanceVietnam#ExchangeTheWorldCảm ơn sự ủng hộ của các bạn!Đội ngũ Binance

Kết nối với chúng tôi:
Facebook:http://bit.ly/BinanceVietnamFBTelegram:http://bit.ly/BinanceVNTGTwitter:http://bit.ly/BinanceTwitterVNhttp://bit.ly/BinanceVietnamTwitter

Xin chào các Binancians, 

Binance đã phát hành Binance USD (BUSD), một stablecoin gắn với USD và được sự chấp nhận...

Binance sẽ niêm yết NKN - dự án chiến thắng Bình Chọn Coin Cộng Đồng và phân phối giải thưởng
Chi tiết:https://www.binance.com/en/support/articles/360034707252Binance - Exchange The World#Binance#BinanceVietnam#ExchangeTheWorldCảm ơn sự ủng hộ của các bạn!Đội ngũ Binance

Kết nối với chúng tôi:
Facebook:http://bit.ly/BinanceVietnamFBTelegram:http://bit.ly/BinanceVNTGTwitter:http://bit.ly/BinanceTwitterVNhttp://bit.ly/BinanceVietnamTwitter

Binance sẽ niêm yết NKN - dự án chiến thắng Bình Chọn Coin Cộng Đồng và phân phối giải thưởng

Chi tiết:
https://ww...

Tặng thưởng người dùng mới đăng ký - Giao dịch và nhận ngay BNB
Chi tiết:https://www.binance.com/vn/support/articles/360034608332Binance - Exchange The World#Binance#BinanceVietnam#ExchangeTheWorldCảm ơn sự ủng hộ của các bạn!Đội ngũ Binance

Kết nối với chúng tôi:
Facebook:http://bit.ly/BinanceVietnamFBTelegram:http://bit.ly/BinanceVNTGTwitter:http://bit.ly/BinanceTwitterVNhttp://bit.ly/BinanceVietnamTwitter

Tặng thưởng người dùng mới đăng ký - Giao dịch và nhận ngay BNB

Chi tiết:
https://www.binance.com/vn/support/artic...

Tiếp tục tạo thuận lợi cho người dùng Việt Nam mua bán, giao dịch, lưu trữ BNB để tham gia Binance Launchpad, Lending, Futures …Binance Vietnam chính thức giới thiệu thêm một cách giao dịch$BNBbằng$VNDvớiCoinhe.ioĐể chào mừng sự kiện này, Coinhe miễn phí giao dịch miễn phí giao dịch cho người dùng Binance trong 3 ngày đầu tiên và giảm 50% phí giao dịch trong 2 tuần.
Chi tiết:http://bit.ly/BinanceCoinheBNBBinance - Exchange The World#Binance#BinanceVietnam#ExchangeTheWorldCảm ơn sự ủng hộ của các bạn!Đội ngũ Binance

Kết nối với chúng tôi:
Facebook:http://bit.ly/BinanceVietnamFBTelegram:http://bit.ly/BinanceVNTGTwitter:http://bit.ly/BinanceTwitterVNhttp://bit.ly/BinanceVietnamTwitter

Tiếp tục tạo thuận lợi cho người dùng Việt Nam mua bán, giao dịch, lưu trữ BNB để tham gia Binance Launchpad, Lendi...

Tiếp tục tạo thuận lợi cho người dùng Việt Nam mua bán, giao dịch, lưu trữ BNB để tham gia Binance Launchpad, Lending, Futures …Binance Vietnam chính thức giới thiệu thêm một cách giao dịch$BNBbằng$VNDvớiCoinhe.ioĐể chào mừng sự kiện này, Coinhe miễn phí giao dịch miễn phí giao dịch cho người dùng Binance trong 3 ngày đầu tiên và giảm 50% phí giao dịch trong 2 tuần.
Chi tiết:http://bit.ly/BinanceCoinheBNBBinance - Exchange The World#Binance#BinanceVietnam#ExchangeTheWorldCảm ơn sự ủng hộ của các bạn!Đội ngũ Binance

Kết nối với chúng tôi:
Facebook:http://bit.ly/BinanceVietnamFBTelegram:http://bit.ly/BinanceVNTGTwitter:http://bit.ly/BinanceTwitterVNhttp://bit.ly/BinanceVietnamTwitter

Tiếp tục tạo thuận lợi cho người dùng Việt Nam mua bán, giao dịch, lưu trữ BNB để tham gia Binance Launchpad, Lendi...

Tiếp tục tạo thuận lợi cho người dùng Việt Nam mua bán, giao dịch, lưu trữ BNB để tham gia Binance Launchpad, Lending, Futures …Binance Vietnam chính thức giới thiệu thêm một cách giao dịch$BNBbằng$VNDvớiCoinhe.ioĐể chào mừng sự kiện này, Coinhe miễn phí giao dịch miễn phí giao dịch cho người dùng Binance trong 3 ngày đầu tiên và giảm 50% phí giao dịch trong 2 tuần.
Chi tiết:http://bit.ly/BinanceCoinheBNBBinance - Exchange The World#Binance#BinanceVietnam#ExchangeTheWorldCảm ơn sự ủng hộ của các bạn!Đội ngũ Binance

Kết nối với chúng tôi:
Facebook:http://bit.ly/BinanceVietnamFBTelegram:http://bit.ly/BinanceVNTGTwitter:http://bit.ly/BinanceTwitterVNhttp://bit.ly/BinanceVietnamTwitter

Tiếp tục tạo thuận lợi cho người dùng Việt Nam mua bán, giao dịch, lưu trữ BNB để tham gia Binance Launchpad, Lendi...

Bình chọn Coin Cộng Đồng Binance đã bắt đầu - NKN vs VIDY
Chi tiết:https://www.binance.com/vn/support/articles/360035022911Binance - Exchange The World#Binance#BinanceVietnam#ExchangeTheWorldCảm ơn sự ủng hộ của các bạn!Đội ngũ Binance

Kết nối với chúng tôi:
Facebook:http://bit.ly/BinanceVietnamFBTelegram:http://bit.ly/BinanceVNTGTwitter:http://bit.ly/BinanceTwitterVNhttp://bit.ly/BinanceVietnamTwitter

Bình chọn Coin Cộng Đồng Binance đã bắt đầu - NKN vs VIDY

Chi tiết:
https://www.binance.com/vn/support/articles/36...

Bình chọn Coin Cộng Đồng Binance đã bắt đầu - NKN vs VIDY
Chi tiết:https://www.binance.com/vn/support/articles/360035022911Binance - Exchange The World#Binance#BinanceVietnam#ExchangeTheWorldCảm ơn sự ủng hộ của các bạn!Đội ngũ Binance

Kết nối với chúng tôi:
Facebook:http://bit.ly/BinanceVietnamFBTelegram:http://bit.ly/BinanceVNTGTwitter:http://bit.ly/BinanceTwitterVNhttp://bit.ly/BinanceVietnamTwitter

Bình chọn Coin Cộng Đồng Binance đã bắt đầu - NKN vs VIDY

Chi tiết:
https://www.binance.com/vn/support/articles/36...

Bình chọn Coin Cộng Đồng Binance đã bắt đầu - NKN vs VIDY
Chi tiết:https://www.binance.com/vn/support/articles/360035022911Binance - Exchange The World#Binance#BinanceVietnam#ExchangeTheWorldCảm ơn sự ủng hộ của các bạn!Đội ngũ Binance

Kết nối với chúng tôi:
Facebook:http://bit.ly/BinanceVietnamFBTelegram:http://bit.ly/BinanceVNTGTwitter:http://bit.ly/BinanceTwitterVNhttp://bit.ly/BinanceVietnamTwitter

Bình chọn Coin Cộng Đồng Binance đã bắt đầu - NKN vs VIDY

Chi tiết:
https://www.binance.com/vn/support/articles/36...

https://www.facebook.com/BinanceVietnamese/photos/a.230243660879629/520848798485779/?type=3&theaterBinance khởi động chương trình Bình chọn Coin Cộng Đồng - NKN và VIDY
Chi tiết:https://www.binance.com/vn/support/articles/360034599051Binance - Exchange The World#Binance#BinanceVietnam#ExchangeTheWorldCảm ơn sự ủng hộ của các bạn!Đội ngũ Binance

Kết nối với chúng tôi:
Facebook:http://bit.ly/BinanceVietnamFBTelegram:http://bit.ly/BinanceVNTGTwitter:http://bit.ly/BinanceTwitterVNhttp://bit.ly/BinanceVietnamTwitter

Binance ra mắt giai đoạn 8 cho các sản phẩm Binance LendingChi tiết:https://www.binance.com/vn/support/articles/360034499232Binance - Exchange The World#Binance#BinanceVietnam#ExchangeTheWorldCảm ơn sự ủng hộ của các bạn!Đội ngũ Binance

Kết nối với chúng tôi:
Facebook:http://bit.ly/BinanceVietnamFBTelegram:http://bit.ly/BinanceVNTGTwitter:http://bit.ly/BinanceTwitterVNhttp://bit.ly/BinanceVietnamTwitter

Binance ra mắt giai đoạn 8 cho các sản phẩm Binance Lending

Chi tiết:
https://www.binance.com/vn/support/articles/...

Binance hoàn tất phân phối phần thưởng Staking tháng 9Chi tiết:https://www.binance.com/vn/support/articles/360034479032Binance - Exchange The World#Binance#BinanceVietnam#ExchangeTheWorldCảm ơn sự ủng hộ của các bạn!Đội ngũ Binance

Kết nối với chúng tôi:
Facebook:http://bit.ly/BinanceVietnamFBTelegram:http://bit.ly/BinanceVNTGTwitter:http://bit.ly/BinanceTwitterVNhttp://bit.ly/BinanceVietnamTwitter

Binance hoàn tất phân phối phần thưởng Staking tháng 9

Chi tiết:
https://www.binance.com/vn/support/articles/36003...

NKN - 1 trong 2 dự án đối đầu nhau trong chương trình Bình chọn Coin Cộng Đồng Binance sẽ có buổi AMA Hỏi & Đáp với cộng đồng Binance Việt Nam vào lúc 13:30 ngày 09/10/2019 tạihttps://t.me/BinanceVietnameseHãy đặt câu hỏi cho đội ngũ NKN để tham gia buổi AMA và nhận phần thưởng trị giá lên tới 1000$.
1. Đặt câu hỏi cho team NKN tại đây:http://bit.ly/NKNAMABinanceVietnam2. Chia sẻ sự kiện này trên bất cứ nền tảng mạng xã hội, ứng dụng chat nào3. Tham gia Binance Vietnam:https://t.me/BinanceVietnamesevà NKN:http://bit.ly/NKNTGBinanceVietnamChú ý: Đây là chương trình dành riêng cho người dùng Binance Vietnam. Chỉ người Việt Nam với tài khoản Binance mới được tham gia chương trình này.Note: This is for Vietnamese Binance user and all the awards will be distributed to Vietnamese users only.Binance - Exchange The World#Binance#BinanceVietnam#ExchangeTheWorldCảm ơn sự ủng hộ của các bạn!Đội ngũ Binance

NKN - 1 trong 2 dự án đối đầu nhau trong chương trình Bình chọn Coin Cộng Đồng Binance sẽ có buổi AMA Hỏi & Đáp với...

VidyCoin - 1 trong 2 dự án đối đầu nhau trong chương trình Bình chọn Coin Cộng Đồng Binance sẽ có buổi AMA Hỏi & Đáp với cộng đồng Binance Việt Nam vào lúc 14:00 ngày 08/10/2019 tạihttps://t.me/BinanceVietnameseHãy đặt câu hỏi cho đội ngũ VidyCoin và nhận các phần thưởng token trị giá lên tới 1000$.
1. Đặt câu hỏi cho team tại :http://bit.ly/VidyCoinAMABinanceVietnam2. Chia sẻ sự kiện này trên bất cứ nền tảng mạng xã hội, ứng dụng chat nào3. Tham gia Binance Vietnam:https://t.me/BinanceVietnamesevà VidyCoin :http://bit.ly/VidyCoinBinanceVietnamChú ý: Đây là chương trình dành riêng cho người dùng Binance Vietnam. Chỉ người Việt Nam với tài khoản Binance mới được tham gia chương trình này.Note: This is for Vietnamese Binance user and all the awards will be distributed to Vietnamese users only.Binance - Exchange The World#Binance#BinanceVietnam#ExchangeTheWorldCảm ơn sự ủng hộ của các bạn!Đội ngũ Binance

VidyCoin - 1 trong 2 dự án đối đầu nhau trong chương trình Bình chọn Coin Cộng Đồng Binance sẽ có buổi AMA Hỏi & Đá...

VidyCoin - 1 trong 2 dự án đối đầu nhau trong chương trình Bình chọn Coin Cộng Đồng Binance sẽ có buổi AMA Hỏi & Đáp với cộng đồng Binance Việt Nam vào lúc 14:00 ngày 08/10/2019 tạihttps://t.me/BinanceVietnameseHãy đặt câu hỏi cho đội ngũ VidyCoin và nhận các phần thưởng token trị giá lên tới 1000$.
1. Đặt câu hỏi cho team tại :http://bit.ly/VidyCoinAMABinanceVietnam2. Chia sẻ sự kiện này trên bất cứ nền tảng mạng xã hội, ứng dụng chat nào3. Tham gia Binance Vietnam:https://t.me/BinanceVietnamesevà VidyCoin :http://bit.ly/VidyCoinBinanceVietnamChú ý: Đây là chương trình dành riêng cho người dùng Binance Vietnam. Chỉ người Việt Nam với tài khoản Binance mới được tham gia chương trình này.Note: This is for Vietnamese Binance user and all the awards will be distributed to Vietnamese users only.Binance - Exchange The World#Binance#BinanceVietnam#ExchangeTheWorldCảm ơn sự ủng hộ của các bạn!Đội ngũ Binance

VidyCoin - 1 trong 2 dự án đối đầu nhau trong chương trình Bình chọn Coin Cộng Đồng Binance sẽ có buổi AMA Hỏi & Đá...

NKN - 1 trong 2 dự án đối đầu nhau trong chương trình Bình chọn Coin Cộng Đồng Binance sẽ có buổi AMA Hỏi & Đáp với cộng đồng Binance Việt Nam vào lúc 13:30 ngày 09/10/2019 tạihttps://t.me/BinanceVietnameseHãy đặt câu hỏi cho đội ngũ NKN để tham gia buổi AMA và nhận phần thưởng trị giá lên tới 1000$.
1. Đặt câu hỏi cho team NKN tại đây:http://bit.ly/NKNAMABinanceVietnam2. Chia sẻ sự kiện này trên bất cứ nền tảng mạng xã hội, ứng dụng chat nào3. Tham gia Binance Vietnam:https://t.me/BinanceVietnamesevà NKN:http://bit.ly/NKNTGBinanceVietnamChú ý: Đây là chương trình dành riêng cho người dùng Binance Vietnam. Chỉ người Việt Nam với tài khoản Binance mới được tham gia chương trình này.Note: This is for Vietnamese Binance user and all the awards will be distributed to Vietnamese users only.Binance - Exchange The World#Binance#BinanceVietnam#ExchangeTheWorldCảm ơn sự ủng hộ của các bạn!Đội ngũ Binance

NKN - 1 trong 2 dự án đối đầu nhau trong chương trình Bình chọn Coin Cộng Đồng Binance sẽ có buổi AMA Hỏi & Đáp với...

VidyCoin - 1 trong 2 dự án đối đầu nhau trong chương trình Bình chọn Coin Cộng Đồng Binance sẽ có buổi AMA Hỏi & Đáp với cộng đồng Binance Việt Nam vào lúc 14:00 ngày 08/10/2019 tạihttps://t.me/BinanceVietnameseHãy đặt câu hỏi cho đội ngũ VidyCoin và nhận các phần thưởng token trị giá lên tới 1000$.
1. Đặt câu hỏi cho team tại :http://bit.ly/VidyCoinAMABinanceVietnam2. Chia sẻ sự kiện này trên bất cứ nền tảng mạng xã hội, ứng dụng chat nào3. Tham gia Binance Vietnam:https://t.me/BinanceVietnamesevà VidyCoin :http://bit.ly/VidyCoinBinanceVietnamChú ý: Đây là chương trình dành riêng cho người dùng Binance Vietnam. Chỉ người Việt Nam với tài khoản Binance mới được tham gia chương trình này.Note: This is for Vietnamese Binance user and all the awards will be distributed to Vietnamese users only.Binance - Exchange The World#Binance#BinanceVietnam#ExchangeTheWorldCảm ơn sự ủng hộ của các bạn!Đội ngũ Binance

VidyCoin - 1 trong 2 dự án đối đầu nhau trong chương trình Bình chọn Coin Cộng Đồng Binance sẽ có buổi AMA Hỏi & Đá...

Bạn có Binance app mới chưa nhỉ ?http://bit.ly/BinanceAppiOShttp://bit.ly/BinanceAppGooglePlayTiếng Việt, Margin, Price Alert... và nhiều hơn thế 🤟
Binance - Exchange The World#Binance#BinanceVietnam#ExchangeTheWorldCảm ơn sự ủng hộ của các bạn!Đội ngũ Binance

Kết nối với chúng tôi:
Facebook:http://bit.ly/BinanceVietnamFBTelegram:http://bit.ly/BinanceVNTGTwitter:http://bit.ly/BinanceTwitterVNhttp://bit.ly/BinanceVietnamTwitter

Bạn có Binance app mới chưa nhỉ ? 

http://bit.ly/BinanceAppiOS

http://bit.ly/BinanceAppGooglePlay

Tiếng Việt, Ma...

Bạn có Binance app mới chưa nhỉ ?http://bit.ly/BinanceAppiOShttp://bit.ly/BinanceAppGooglePlayTiếng Việt, Margin, Price Alert... và nhiều hơn thế 🤟
Binance - Exchange The World#Binance#BinanceVietnam#ExchangeTheWorldCảm ơn sự ủng hộ của các bạn!Đội ngũ Binance

Kết nối với chúng tôi:
Facebook:http://bit.ly/BinanceVietnamFBTelegram:http://bit.ly/BinanceVNTGTwitter:http://bit.ly/BinanceTwitterVNhttp://bit.ly/BinanceVietnamTwitter

Bạn có Binance app mới chưa nhỉ ? 

http://bit.ly/BinanceAppiOS

http://bit.ly/BinanceAppGooglePlay

Tiếng Việt, Ma...

Bạn có biết ?
Giờ đây các Binancians có thể Stake với Trust - Crypto Wallet , nhận tỉ suất thu nhập hàng năm lên tới 10% và vẫn hoàn toàn kiểm soát các tài sản này của mình.

Truy cập:http://platform.trustwallet.comđể bắt đầu
Binance - Exchange The World#Binance#BinanceVietnam#ExchangeTheWorldCảm ơn sự ủng hộ của các bạn!Đội ngũ Binance

Kết nối với chúng tôi:
Facebook:http://bit.ly/BinanceVietnamFBTelegram:http://bit.ly/BinanceVNTGTwitter:http://bit.ly/BinanceTwitterVNhttp://bit.ly/BinanceVietnamTwitter

Bạn có biết ? 

Giờ đây các Binancians có thể Stake với Trust - Crypto Wallet , nhận tỉ suất thu nhập hàng năm lên ...

Giới thiệu chương trình Binance Market MakerChi tiết:https://www.binance.com/vn/support/articles/360034573691Binance - Exchange The World#Binance#BinanceVietnam#ExchangeTheWorldCảm ơn sự ủng hộ của các bạn!Đội ngũ Binance

Kết nối với chúng tôi:
Facebook:http://bit.ly/BinanceVietnamFBTelegram:http://bit.ly/BinanceVNTGTwitter:http://bit.ly/BinanceTwitterVNhttp://bit.ly/BinanceVietnamTwitter

Giới thiệu chương trình Binance Market Maker

Chi tiết:
https://www.binance.com/vn/support/articles/360034573691

B...

Binance khởi động chương trình Bình chọn Coin Cộng Đồng - NKN và VIDY
Chi tiết:https://www.binance.com/en/support/articles/360034599051Binance - Exchange The World#Binance#BinanceVietnam#ExchangeTheWorldCảm ơn sự ủng hộ của các bạn!Đội ngũ Binance

Kết nối với chúng tôi:
Facebook:http://bit.ly/BinanceVietnamFBTelegram:http://bit.ly/BinanceVNTGTwitter:http://bit.ly/BinanceTwitterVNhttp://bit.ly/BinanceVietnamTwitter

Binance khởi động chương trình Bình chọn Coin Cộng Đồng - NKN và VIDY

Chi tiết:
https://www.binance.com/en/support...

Tiếp tục tạo thuận lợi cho người dùng Việt Nam mua bán, giao dịch, lưu trữ BNB để tham gia Binance Launchpad, Lending, Futures…Binance Vietnam chính thức giới thiệu thêm một cách giao dịch$BNBbằng$VNDvớiBvnex.comĐể chào mừng cho sự kiện này,Bvnex.comcó cuộc thi giao dịch$BNBtrong 15 ngày với phần thưởng lên tới 200$BNBtương đương 3,000 USD và rút thăm may mắn mỗi ngày trị giá 4 BNB.Ngay sau khi chiến dịch Trade mining kết thúc còn tặng người dùng 1 tháng miễn phí giao dịch với BNB.

Chi tiết:https://bit.ly/2otCNfvBinance - Exchange The World#Binance#BinanceVietnam#ExchangeTheWorldCảm ơn sự ủng hộ của các bạn!Đội ngũ BinanceKết nối với chúng tôi:Facebook:http://bit.ly/BinanceVietnamFBTelegram:http://bit.ly/BinanceVNTGTwitter:http://bit.ly/BinanceTwitterVNhttp://bit.ly/BinanceVietnamTwitter

Tiếp tục tạo thuận lợi cho người dùng Việt Nam mua bán, giao dịch, lưu trữ BNB để tham gia Binance Launchpad, Lendi...

Binance ra mắt giai đoạn 7 cho các sản phẩm Binance Lending
Chi tiết:https://www.binance.com/vn/support/articles/360034219712Binance - Exchange The World#Binance#BinanceVietnam#ExchangeTheWorldCảm ơn sự ủng hộ của các bạn!Đội ngũ Binance

Kết nối với chúng tôi:
Facebook:http://bit.ly/BinanceVietnamFBTelegram:http://bit.ly/BinanceVNTGTwitter:http://bit.ly/BinanceTwitterVNhttp://bit.ly/BinanceVietnamTwitter

Binance ra mắt giai đoạn 7 cho các sản phẩm Binance Lending

Chi tiết:
https://www.binance.com/vn/support/articles/...

Tiếp tục tạo thuận lợi cho người dùng Việt Nam mua bán, giao dịch, lưu trữ BNB để tham gia Binance Launchpad, Lending, Futures…Binance Vietnam chính thức giới thiệu thêm một cách giao dịch$BNBbằng$VNDvớiBvnex.comĐể chào mừng cho sự kiện này,Bvnex.comcó cuộc thi giao dịch$BNBtrong 15 ngày với phần thưởng lên tới 200$BNBtương đương 3,000 USD và rút thăm may mắn mỗi ngày trị giá 4 BNB.Ngay sau khi chiến dịch Trade mining kết thúc còn tặng người dùng 1 tháng miễn phí giao dịch với BNB.

Chi tiết:https://bit.ly/2otCNfvBinance - Exchange The World#Binance#BinanceVietnam#ExchangeTheWorldCảm ơn sự ủng hộ của các bạn!Đội ngũ BinanceKết nối với chúng tôi:Facebook:http://bit.ly/BinanceVietnamFBTelegram:http://bit.ly/BinanceVNTGTwitter:http://bit.ly/BinanceTwitterVNhttp://bit.ly/BinanceVietnamTwitter

Tiếp tục tạo thuận lợi cho người dùng Việt Nam mua bán, giao dịch, lưu trữ BNB để tham gia Binance Launchpad, Lendi...

Tiếp tục tạo thuận lợi cho người dùng Việt Nam mua bán, giao dịch, lưu trữ BNB để tham gia Binance Launchpad, Lending, Futures…Binance Vietnam chính thức giới thiệu thêm một cách giao dịch$BNBbằng$VNDvớiBvnex.comĐể chào mừng cho sự kiện này,Bvnex.comcó cuộc thi giao dịch$BNBtrong 15 ngày với phần thưởng lên tới 200$BNBtương đương 3,000 USD và rút thăm may mắn mỗi ngày trị giá 4 BNB.Ngay sau khi chiến dịch Trade mining kết thúc còn tặng người dùng 1 tháng miễn phí giao dịch với BNB.

Chi tiết:https://bit.ly/2otCNfvBinance - Exchange The World#Binance#BinanceVietnam#ExchangeTheWorldCảm ơn sự ủng hộ của các bạn!Đội ngũ BinanceKết nối với chúng tôi:Facebook:http://bit.ly/BinanceVietnamFBTelegram:http://bit.ly/BinanceVNTGTwitter:http://bit.ly/BinanceTwitterVNhttp://bit.ly/BinanceVietnamTwitter

Tiếp tục tạo thuận lợi cho người dùng Việt Nam mua bán, giao dịch, lưu trữ BNB để tham gia Binance Launchpad, Lendi...

Binance hoàn tất nâng cấp NULS Mainnet 2.0, Mở Nạp & RútChi tiết:https://www.binance.com/vn/support/articles/360034572351Binance - Exchange The World#Binance#BinanceVietnam#ExchangeTheWorldCảm ơn sự ủng hộ của các bạn!Đội ngũ Binance

Kết nối với chúng tôi:
Facebook:http://bit.ly/BinanceVietnamFBTelegram:http://bit.ly/BinanceVNTGTwitter:http://bit.ly/BinanceTwitterVNhttp://bit.ly/BinanceVietnamTwitter

Binance hoàn tất nâng cấp NULS Mainnet 2.0, Mở Nạp & Rút

Chi tiết:
https://www.binance.com/vn/support/articles/360...

Thông báo huỷ bỏ một số cặp giao dịchChi tiết:https://www.binance.com/vn/support/articles/360034580431Binance - Exchange The World#Binance#BinanceVietnam#ExchangeTheWorldCảm ơn sự ủng hộ của các bạn!Đội ngũ Binance

Kết nối với chúng tôi:
Facebook:http://bit.ly/BinanceVietnamFBTelegram:http://bit.ly/BinanceVNTGTwitter:http://bit.ly/BinanceTwitterVNhttp://bit.ly/BinanceVietnamTwitter

Thông báo huỷ bỏ một số cặp giao dịch

Chi tiết:
https://www.binance.com/vn/support/articles/360034580431

Binance ...

Binance niêm yết Hedera Hashgraph (HBAR)
Chi tiết:https://www.binance.com/en/support/articles/360034163312Binance - Exchange The World#Binance#BinanceVietnam#ExchangeTheWorldCảm ơn sự ủng hộ của các bạn!Đội ngũ Binance

Kết nối với chúng tôi:
Facebook:http://bit.ly/BinanceVietnamFBTelegram:http://bit.ly/BinanceVNTGTwitter:http://bit.ly/BinanceTwitterVNhttp://bit.ly/BinanceVietnamTwitter

Binance niêm yết Hedera Hashgraph (HBAR)

Chi tiết:
https://www.binance.com/en/support/articles/360034163312

Binan...

Binance ra mắt nền tảng StakingChi tiết:https://www.binance.com/vn/support/articles/360034121332Binance - Exchange The World#Binance#BinanceVietnam#ExchangeTheWorldCảm ơn sự ủng hộ của các bạn!Đội ngũ Binance

Kết nối với chúng tôi:
Facebook:http://bit.ly/BinanceVietnamFBTelegram:http://bit.ly/BinanceVNTGTwitter:http://bit.ly/BinanceTwitterVNhttp://bit.ly/BinanceVietnamTwitter

Binance ra mắt nền tảng Staking

Chi tiết:
https://www.binance.com/vn/support/articles/360034121332

Binance - Exch...

Cuộc thi giao dịch NPXS - Giải thưởng lên tới $150,000Chi tiết:https://www.binance.com/vn/support/articles/360034480671Binance - Exchange The World#Binance#BinanceVietnam#ExchangeTheWorldCảm ơn sự ủng hộ của các bạn!Đội ngũ Binance

Kết nối với chúng tôi:
Facebook:http://bit.ly/BinanceVietnamFBTelegram:http://bit.ly/BinanceVNTGTwitter:http://bit.ly/BinanceTwitterVNhttp://bit.ly/BinanceVietnamTwitter

Cuộc thi giao dịch NPXS - Giải thưởng lên tới $150,000

Chi tiết:
https://www.binance.com/vn/support/articles/36003...

Binance hỗ trợ thêm Koinal - Mua Crypto bằng thẻ ghi nợ và thẻ tín dụng của bạnChi tiết:https://www.binance.com/vn/support/articles/360034008812Binance - Exchange The World#Binance#BinanceVietnam#ExchangeTheWorldCảm ơn sự ủng hộ của các bạn!Đội ngũ Binance

Kết nối với chúng tôi:
Facebook:http://bit.ly/BinanceVietnamFBTelegram:http://bit.ly/BinanceVNTGTwitter:http://bit.ly/BinanceTwitterVNhttp://bit.ly/BinanceVietnamTwitter

Binance hỗ trợ thêm Koinal - Mua Crypto bằng thẻ ghi nợ và thẻ tín dụng của bạn

Chi tiết:
https://www.binance.com/...

"Be careful what you wish for"
Buổi AMA - Hỏi & Đáp với CZ - CEO của Binance chúng ta sẽ diễn ra vào lúc 10:00 sáng nay trên Twitter của CZ (https://twitter.com/cz_binance)
Bạn có câu hỏi dành cho CZ ? Hãy chuẩn bị và tham gia cùng chúng tôi nhé.

Binance - Exchange The World#Binance#BinanceVietnam#ExchangeTheWorldCảm ơn sự ủng hộ của các bạn!Đội ngũ Binance

Kết nối với chúng tôi:
Facebook:http://bit.ly/BinanceVietnamFBTelegram:http://bit.ly/BinanceVNTGTwitter:http://bit.ly/BinanceTwitterVNhttp://bit.ly/BinanceVietnamTwitter

"Be careful what you wish for" 

Buổi AMA - Hỏi & Đáp với CZ - CEO của Binance chúng ta sẽ diễn ra vào lúc 10:00 sá...

Binance thêm Giao Dịch Ký Quỹ cho MATICChi tiết:https://www.binance.com/vn/support/articles/360033938952Binance - Exchange The World#Binance#BinanceVietnam#ExchangeTheWorldCảm ơn sự ủng hộ của các bạn!Đội ngũ Binance

Kết nối với chúng tôi:
Facebook:http://bit.ly/BinanceVietnamFBTelegram:http://bit.ly/BinanceVNTGTwitter:http://bit.ly/BinanceTwitterVNhttp://bit.ly/BinanceVietnamTwitter

Binance thêm Giao Dịch Ký Quỹ cho MATIC

Chi tiết:
https://www.binance.com/vn/support/articles/360033938952

Binanc...

Binance niêm yết Tezos (XTZ)Chi tiết:https://www.binance.com/vn/support/articles/360033775612Binance - Exchange The World#Binance#BinanceVietnam#ExchangeTheWorldCảm ơn sự ủng hộ của các bạn!Đội ngũ Binance

Kết nối với chúng tôi:
Facebook:http://bit.ly/BinanceVietnamFBTelegram:http://bit.ly/BinanceVNTGTwitter:http://bit.ly/BinanceTwitterVNhttp://bit.ly/BinanceVietnamTwitter

Binance niêm yết Tezos (XTZ)

Chi tiết:
https://www.binance.com/vn/support/articles/360033775612

Binance - Exchang...

Binance ra mắt giai đoạn 6 cho các sản phẩm Binance Lending
Chi tiết:https://www.binance.com/en/support/articles/360034139971Binance - Exchange The World#Binance#BinanceVietnam#ExchangeTheWorldCảm ơn sự ủng hộ của các bạn!Đội ngũ Binance

Kết nối với chúng tôi:
Facebook:http://bit.ly/BinanceVietnamFBTelegram:http://bit.ly/BinanceVNTGTwitter:http://bit.ly/BinanceTwitterVNhttp://bit.ly/BinanceVietnamTwitter

Binance ra mắt giai đoạn 6 cho các sản phẩm Binance Lending 

Chi tiết:
https://www.binance.com/en/support/articles...

Binance sẽ hỗ trợ EOS Hard Fork & Nâng cấp sắp tớiChi tiết:https://www.binance.com/vn/support/articles/360033773012Binance - Exchange The World#Binance#BinanceVietnam#ExchangeTheWorldCảm ơn sự ủng hộ của các bạn!Đội ngũ Binance

Kết nối với chúng tôi:
Facebook:http://bit.ly/BinanceVietnamFBTelegram:http://bit.ly/BinanceVNTGTwitter:http://bit.ly/BinanceTwitterVNhttp://bit.ly/BinanceVietnamTwitter

Binance sẽ hỗ trợ EOS Hard Fork & Nâng cấp sắp tới

Chi tiết:
https://www.binance.com/vn/support/articles/360033773...

Cuộc thi giao dịch ONT đã kết thúcChi tiết:https://www.binance.com/vn/support/articles/360034137951Binance - Exchange The World#Binance#BinanceVietnam#ExchangeTheWorldCảm ơn sự ủng hộ của các bạn!Đội ngũ Binance

Kết nối với chúng tôi:
Facebook:http://bit.ly/BinanceVietnamFBTelegram:http://bit.ly/BinanceVNTGTwitter:http://bit.ly/BinanceTwitterVNhttp://bit.ly/BinanceVietnamTwitter

Cuộc thi giao dịch ONT đã kết thúc

Chi tiết:
https://www.binance.com/vn/support/articles/360034137951

Binance - E...

Binance Futures dành tặng phần thưởng chào mừng lên tới 200,000 USDTChi tiết:https://www.binance.com/vn/support/articles/360033648552Binance - Exchange The World#Binance#BinanceVietnam#ExchangeTheWorldCảm ơn sự ủng hộ của các bạn!Đội ngũ Binance

Kết nối với chúng tôi:
Facebook:http://bit.ly/BinanceVietnamFBTelegram:http://bit.ly/BinanceVNTGTwitter:http://bit.ly/BinanceTwitterVNhttp://bit.ly/BinanceVietnamTwitter

Binance Futures dành tặng phần thưởng chào mừng lên tới 200,000 USDT

Chi tiết:
https://www.binance.com/vn/support/...

Binance sẽ tạm hoãn giao dịch BEAM trong 24h
Chi tiết:https://www.binance.com/en/support/articles/360033584192Binance - Exchange The World#Binance#BinanceVietnam#ExchangeTheWorldCảm ơn sự ủng hộ của các bạn!Đội ngũ Binance

Kết nối với chúng tôi:
Facebook:http://bit.ly/BinanceVietnamFBTelegram:http://bit.ly/BinanceVNTGTwitter:http://bit.ly/BinanceTwitterVNhttp://bit.ly/BinanceVietnamTwitter

Binance sẽ tạm hoãn giao dịch BEAM trong 24h

Chi tiết:

https://www.binance.com/en/support/articles/360033584192

...

Binance sẽ tạm hoãn giao dịch BEAM trong 24h
Chi tiết:https://www.binance.com/en/support/articles/360033584192Binance - Exchange The World#Binance#BinanceVietnam#ExchangeTheWorldCảm ơn sự ủng hộ của các bạn!Đội ngũ Binance

Kết nối với chúng tôi:
Facebook:http://bit.ly/BinanceVietnamFBTelegram:http://bit.ly/BinanceVNTGTwitter:http://bit.ly/BinanceTwitterVNhttp://bit.ly/BinanceVietnamTwitter

Binance sẽ tạm hoãn giao dịch BEAM trong 24h

Chi tiết:

https://www.binance.com/en/support/articles/360033584192

...

Binance niêm yết Beam (BEAM)Chi tiết:https://www.binance.com/vn/support/articles/360033568792Binance - Exchange The World#Binance#BinanceVietnam#ExchangeTheWorldCảm ơn sự ủng hộ của các bạn!Đội ngũ Binance

Kết nối với chúng tôi:
Facebook:http://bit.ly/BinanceVietnamFBTelegram:http://bit.ly/BinanceVNTGTwitter:http://bit.ly/BinanceTwitterVNhttp://bit.ly/BinanceVietnamTwitter

Binance niêm yết Beam (BEAM)

Chi tiết:
https://www.binance.com/vn/support/articles/360033568792

Binance - Exchang...

Tính năng tự động mượn và trả đã có trên Binance MarginChi tiết:https://www.binance.com/vn/support/articles/360033903731Binance - Exchange The World#Binance#BinanceVietnam#ExchangeTheWorldCảm ơn sự ủng hộ của các bạn!Đội ngũ Binance

Kết nối với chúng tôi:
Facebook:http://bit.ly/BinanceVietnamFBTelegram:http://bit.ly/BinanceVNTGTwitter:http://bit.ly/BinanceTwitterVNhttp://bit.ly/BinanceVietnamTwitter

Tính năng tự động mượn và trả đã có trên Binance Margin

Chi tiết:
https://www.binance.com/vn/support/articles/3600...

Một màu xanh xanh, chấm thêm màu vàng, một màu đen chấm thêm vàng...sắc màu Binance.
Bạn muốn thấy những màu sắc gì tại giao diện của Binance ? Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ, ý kiến và màu yêu thích của bạn và nhận luôn 1 BNB từ chúng tôi nhé.http://bit.ly/BinanceColorBinance - Exchange The World#Binance#BinanceVietnam#ExchangeTheWorldCảm ơn sự ủng hộ của các bạn!Đội ngũ Binance

Kết nối với chúng tôi:
Facebook:http://bit.ly/BinanceVietnamFBTelegram:http://bit.ly/BinanceVNTGTwitter:http://bit.ly/BinanceTwitterVNhttp://bit.ly/BinanceVietnamTwitter

Một màu xanh xanh, chấm thêm màu vàng, một màu đen chấm thêm vàng...sắc màu Binance. 

Bạn muốn thấy những màu sắc ...

Một màu xanh xanh, chấm thêm màu vàng, một màu đen chấm thêm vàng...sắc màu Binance.
Bạn muốn thấy những màu sắc gì tại giao diện của Binance ? Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ, ý kiến và màu yêu thích của bạn và nhận luôn 1 BNB từ chúng tôi nhé.http://bit.ly/BinanceColorBinance - Exchange The World#Binance#BinanceVietnam#ExchangeTheWorldCảm ơn sự ủng hộ của các bạn!Đội ngũ Binance

Kết nối với chúng tôi:
Facebook:http://bit.ly/BinanceVietnamFBTelegram:http://bit.ly/BinanceVNTGTwitter:http://bit.ly/BinanceTwitterVNhttp://bit.ly/BinanceVietnamTwitter

Một màu xanh xanh, chấm thêm màu vàng, một màu đen chấm thêm vàng...sắc màu Binance. 

Bạn muốn thấy những màu sắc ...

Binance thêm Giao Dịch Ký Quỹ cho DASH và ZECChi tiết:https://www.binance.com/vn/support/articles/360033850511Binance - Exchange The World#Binance#BinanceVietnam#ExchangeTheWorldCảm ơn sự ủng hộ của các bạn!Đội ngũ Binance

Kết nối với chúng tôi:
Facebook:http://bit.ly/BinanceVietnamFBTelegram:http://bit.ly/BinanceVNTGTwitter:http://bit.ly/BinanceTwitterVNhttp://bit.ly/BinanceVietnamTwitter

Binance thêm Giao Dịch Ký Quỹ cho DASH và ZEC

Chi tiết: 
https://www.binance.com/vn/support/articles/360033850511
...

Binance mở cổng tiền phát định BUSD và sẽ niêm yết BUSDChi tiết:https://www.binance.com/vn/support/articles/360033449692Binance - Exchange The World#Binance#BinanceVietnam#ExchangeTheWorldCảm ơn sự ủng hộ của các bạn!Đội ngũ Binance

Kết nối với chúng tôi:
Facebook:http://bit.ly/BinanceVietnamFBTelegram:http://bit.ly/BinanceVNTGTwitter:http://bit.ly/BinanceTwitterVNhttp://bit.ly/BinanceVietnamTwitter

Binance mở cổng tiền phát định BUSD và sẽ niêm yết BUSD

Chi tiết: 
https://www.binance.com/vn/support/articles/360...

Binance ra mắt giai đoạn 5 cho các sản phẩm Binance LendingChi tiết:https://www.binance.com/vn/support/articles/360033808071Binance - Exchange The World#Binance#BinanceVietnam#ExchangeTheWorldCảm ơn sự ủng hộ của các bạn!Đội ngũ Binance

Kết nối với chúng tôi:
Facebook:http://bit.ly/BinanceVietnamFBTelegram:http://bit.ly/BinanceVNTGTwitter:http://bit.ly/BinanceTwitterVNhttp://bit.ly/BinanceVietnamTwitter

Binance ra mắt giai đoạn 5 cho các sản phẩm Binance Lending

Chi tiết:
https://www.binance.com/vn/support/articles/...

Cuộc thi giao dịch WIN đã kết thúc
Chi tiết:https://www.binance.com/vn/support/articles/360033452632Binance - Exchange The World#Binance#BinanceVietnam#ExchangeTheWorldCảm ơn sự ủng hộ của các bạn!Đội ngũ Binance

Kết nối với chúng tôi:
Facebook:http://bit.ly/BinanceVietnamFBTelegram:http://bit.ly/BinanceVNTGTwitter:http://bit.ly/BinanceTwitterVNhttp://bit.ly/BinanceVietnamTwitter

Cuộc thi giao dịch WIN đã kết thúc

Chi tiết:
https://www.binance.com/vn/support/articles/360033452632

Binance - E...

Cuộc thi giao dịch CHZ - Giải thưởng CHZ lên tới $50,000, với 6 vé VIP xem trận đấu của Atletico Madrid!Chi tiết:https://www.binance.com/vn/support/articles/360033451332Binance - Exchange The World#Binance#BinanceVietnam#ExchangeTheWorldCảm ơn sự ủng hộ của các bạn!Đội ngũ Binance

Kết nối với chúng tôi:
Facebook:http://bit.ly/BinanceVietnamFBTelegram:http://bit.ly/BinanceVNTGTwitter:http://bit.ly/BinanceTwitterVNhttp://bit.ly/BinanceVietnamTwitter

Cuộc thi giao dịch CHZ  - Giải thưởng CHZ lên tới $50,000, với 6 vé VIP xem trận đấu của Atletico Madrid!

Chi tiết...

Binance hoàn tất quay số mua Band và sẽ mở giao dịch cho BAND
Chi tiết:https://www.binance.com/en/support/articles/360033446712Binance - Exchange The World#Binance#BinanceVietnam#ExchangeTheWorldCảm ơn sự ủng hộ của các bạn!Đội ngũ Binance

Kết nối với chúng tôi:
Facebook:http://bit.ly/BinanceVietnamFBTelegram:http://bit.ly/BinanceVNTGTwitter:http://bit.ly/BinanceTwitterVNhttp://bit.ly/BinanceVietnamTwitter

Binance hoàn tất quay số mua Band và sẽ mở giao dịch cho BAND
Chi tiết:https://www.binance.com/en/support/articles/360033446712Binance - Exchange The World#Binance#BinanceVietnam#ExchangeTheWorldCảm ơn sự ủng hộ của các bạn!Đội ngũ Binance

Kết nối với chúng tôi:
Facebook:http://bit.ly/BinanceVietnamFBTelegram:http://bit.ly/BinanceVNTGTwitter:http://bit.ly/BinanceTwitterVNhttp://bit.ly/BinanceVietnamTwitter

Binance hoàn tất quay số mua Band và sẽ mở giao dịch cho BAND

Chi tiết:
https://www.binance.com/en/support/article...

Binance hoàn tất quay số mua Band và sẽ mở giao dịch cho BAND
Chi tiết:https://www.binance.com/en/support/articles/360033446712Binance - Exchange The World#Binance#BinanceVietnam#ExchangeTheWorldCảm ơn sự ủng hộ của các bạn!Đội ngũ Binance

Kết nối với chúng tôi:
Facebook:http://bit.ly/BinanceVietnamFBTelegram:http://bit.ly/BinanceVNTGTwitter:http://bit.ly/BinanceTwitterVNhttp://bit.ly/BinanceVietnamTwitter

Binance hoàn tất quay số mua Band và sẽ mở giao dịch cho BAND

Chi tiết:
https://www.binance.com/en/support/article...

Binance hoàn tất quay số mua Band và sẽ mở giao dịch cho BAND
Chi tiết:https://www.binance.com/en/support/articles/360033446712Binance - Exchange The World#Binance#BinanceVietnam#ExchangeTheWorldCảm ơn sự ủng hộ của các bạn!Đội ngũ Binance

Kết nối với chúng tôi:
Facebook:http://bit.ly/BinanceVietnamFBTelegram:http://bit.ly/BinanceVNTGTwitter:http://bit.ly/BinanceTwitterVNhttp://bit.ly/BinanceVietnamTwitter

Binance hoàn tất quay số mua Band và sẽ mở giao dịch cho BAND

Chi tiết:
https://www.binance.com/en/support/article...

Binance thêm Giao Dịch Ký Quỹ cho ATOMChi tiết:https://www.binance.com/vn/support/articles/360033805771Binance - Exchange The World#Binance#BinanceVietnam#ExchangeTheWorldCảm ơn sự ủng hộ của các bạn!Đội ngũ Binance

Kết nối với chúng tôi:
Facebook:http://bit.ly/BinanceVietnamFBTelegram:http://bit.ly/BinanceVNTGTwitter:http://bit.ly/BinanceTwitterVNhttp://bit.ly/BinanceVietnamTwitter

Binance thêm Giao Dịch Ký Quỹ cho ATOM

Chi tiết:
https://www.binance.com/vn/support/articles/360033805771

Binance...

Chương trình chào bán Band (BAND) & Yêu cầu vé bắt đầu.
Chỉ còn hơn 2 giờ trước khi quá trình yêu cầu nhận vé kết thúc lúc 13:00 ngày 17/09/2019 và việc quay số sẽ bắt đầu ngay sau đó. Người dùng hãy thực hiện yêu cầu nhận vé trước khi việc quay số bắt đầu. Chúc mọi người may mắn.

Chi tiết:https://www.binance.com/vn/support/articles/360033765351Binance - Exchange The World#Binance#BinanceVietnam#ExchangeTheWorldCảm ơn sự ủng hộ của các bạn!Đội ngũ Binance

Kết nối với chúng tôi:
Facebook:http://bit.ly/BinanceVietnamFBTelegram:http://bit.ly/BinanceVNTGTwitter:http://bit.ly/BinanceTwitterVNhttp://bit.ly/BinanceVietnamTwitter

Chương trình chào bán Band (BAND) & Yêu cầu vé bắt đầu. 

Chỉ còn hơn 2 giờ trước khi quá trình yêu cầu nhận vé kết...

Binance ra mắt giai đoạn 4 cho các sản phẩm Binance LendingChi tiết:https://www.binance.com/vn/support/articles/360033400832Binance - Exchange The World#Binance#BinanceVietnam#ExchangeTheWorldCảm ơn sự ủng hộ của các bạn!Đội ngũ Binance

Kết nối với chúng tôi:
Facebook:http://bit.ly/BinanceVietnamFBTelegram:http://bit.ly/BinanceVNTGTwitter:http://bit.ly/BinanceTwitterVNhttp://bit.ly/BinanceVietnamTwitter

Binance ra mắt giai đoạn 4 cho các sản phẩm Binance Lending

Chi tiết:
https://www.binance.com/vn/support/articles/...

Binance ra mắt giai đoạn 4 cho các sản phẩm Binance LendingChi tiết:https://www.binance.com/vn/support/articles/360033400832Binance - Exchange The World#Binance#BinanceVietnam#ExchangeTheWorldCảm ơn sự ủng hộ của các bạn!Đội ngũ Binance

Kết nối với chúng tôi:
Facebook:http://bit.ly/BinanceVietnamFBTelegram:http://bit.ly/BinanceVNTGTwitter:http://bit.ly/BinanceTwitterVNhttp://bit.ly/BinanceVietnamTwitter

Binance ra mắt giai đoạn 4 cho các sản phẩm Binance Lending

Chi tiết:
https://www.binance.com/vn/support/articles/...

Binance Futures chính thức ra mắt
Chi tiết:https://www.binance.com/vn/support/articles/360033314152Binance - Exchange The World#Binance#BinanceVietnam#ExchangeTheWorldCảm ơn sự ủng hộ của các bạn!Đội ngũ Binance

Kết nối với chúng tôi:
Facebook:http://bit.ly/BinanceVietnamFBTelegram:http://bit.ly/BinanceVNTGTwitter:http://bit.ly/BinanceTwitterVNhttp://bit.ly/BinanceVietnamTwitter

Binance Futures chính thức ra mắt

Chi tiết: 
https://www.binance.com/vn/support/articles/360033314152

Binance - E...

Binance Futures chính thức ra mắt
Chi tiết:https://www.binance.com/vn/support/articles/360033314152Binance - Exchange The World#Binance#BinanceVietnam#ExchangeTheWorldCảm ơn sự ủng hộ của các bạn!Đội ngũ Binance

Kết nối với chúng tôi:
Facebook:http://bit.ly/BinanceVietnamFBTelegram:http://bit.ly/BinanceVNTGTwitter:http://bit.ly/BinanceTwitterVNhttp://bit.ly/BinanceVietnamTwitter

Binance Futures chính thức ra mắt

Chi tiết: 
https://www.binance.com/vn/support/articles/360033314152

Binance - E...

Binance hoàn tất phân phối BTT tháng 9Chi tiết:https://www.binance.com/vn/support/articles/360033674211Binance - Exchange The World#Binance#BinanceVietnam#ExchangeTheWorldCảm ơn sự ủng hộ của các bạn!Đội ngũ Binance

Kết nối với chúng tôi:
Facebook:http://bit.ly/BinanceVietnamFBTelegram:http://bit.ly/BinanceVNTGTwitter:http://bit.ly/BinanceTwitterVNhttp://bit.ly/BinanceVietnamTwitter

Binance hoàn tất phân phối BTT tháng 9

Chi tiết:
https://www.binance.com/vn/support/articles/360033674211

Binance...

Binance ra mắt nền tảng giao dịch FuturesChi tiết:https://www.binance.com/vn/support/articles/360033273472Binance - Exchange The World#Binance#BinanceVietnam#ExchangeTheWorldCảm ơn sự ủng hộ của các bạn!Đội ngũ Binance

Kết nối với chúng tôi:
Facebook:http://bit.ly/BinanceVietnamFBTelegram:http://bit.ly/BinanceVNTGTwitter:http://bit.ly/BinanceTwitterVNhttp://bit.ly/BinanceVietnamTwitter

Binance ra mắt nền tảng giao dịch Futures

Chi tiết:
https://www.binance.com/vn/support/articles/360033273472

Bina...

Binance ra mắt nền tảng giao dịch FuturesChi tiết:https://www.binance.com/vn/support/articles/360033273472Binance - Exchange The World#Binance#BinanceVietnam#ExchangeTheWorldCảm ơn sự ủng hộ của các bạn!Đội ngũ Binance

Kết nối với chúng tôi:
Facebook:http://bit.ly/BinanceVietnamFBTelegram:http://bit.ly/BinanceVNTGTwitter:http://bit.ly/BinanceTwitterVNhttp://bit.ly/BinanceVietnamTwitter

Binance ra mắt nền tảng giao dịch Futures

Chi tiết:
https://www.binance.com/vn/support/articles/360033273472

Bina...

20,000 ONT Airdrop cho các tài khoản ký quỹ mới! Giao dịch ONT với giải thưởng lên tới 80,000 ONT!Chi tiết:https://www.binance.com/vn/support/articles/360033591911Binance - Exchange The World#Binance#BinanceVietnam#ExchangeTheWorldCảm ơn sự ủng hộ của các bạn!Đội ngũ Binance

Kết nối với chúng tôi:
Facebook:http://bit.ly/BinanceVietnamFBTelegram:http://bit.ly/BinanceVNTGTwitter:http://bit.ly/BinanceTwitterVNhttp://bit.ly/BinanceVietnamTwitter

20,000 ONT Airdrop cho các tài khoản ký quỹ mới! Giao dịch ONT với giải thưởng lên tới 80,000 ONT!

Chi tiết:
https...

Love you 9000 😉 Cảm ơn anh em đã ủng hộ.
Hướng tới 16800 members mời anh CZ qua ăn phở uống cafe nhé 😉

Binance - Exchange The World#Binance#BinanceVietnam#ExchangeTheWorldCảm ơn sự ủng hộ của các bạn!Đội ngũ Binance

Kết nối với chúng tôi:
Facebook:http://bit.ly/BinanceVietnamFBTelegram:http://bit.ly/BinanceVNTGTwitter:http://bit.ly/BinanceTwitterVNhttp://bit.ly/BinanceVietnamTwitter

Love you 9000 😉 Cảm ơn anh em đã ủng hộ. 

Hướng tới 16800 members mời anh CZ qua ăn phở uống cafe nhé 😉 

Binance ...

Binance sẽ hỗ trợ Hard Fork sắp tới Ethereum Classic (ETC) AtlantisChi tiết:https://www.binance.com/vn/support/articles/360033589811Binance - Exchange The World#Binance#BinanceVietnam#ExchangeTheWorldCảm ơn sự ủng hộ của các bạn!Đội ngũ Binance

Kết nối với chúng tôi:
Facebook:http://bit.ly/BinanceVietnamFBTelegram:http://bit.ly/BinanceVNTGTwitter:http://bit.ly/BinanceTwitterVNhttp://bit.ly/BinanceVietnamTwitter

Binance sẽ hỗ trợ Hard Fork sắp tới Ethereum Classic (ETC) Atlantis

Chi tiết:
https://www.binance.com/vn/support/a...

Band Protocol - dự án mới nhất trên Binance Launchpad sẽ có buổi AMA Hỏi & Đáp với cộng đồng Binance Việt Nam vào lúc 14:00 ngày 14/09/2019 tạihttps://t.me/BinanceVietnameseHãy đọc bản nghiên cứu chuyên sâu của Binance Research (https://info.binance.com/en/research/BAND-2019-09-06.html)và đặt câu hỏi cho đội ngũ Band Protocol để tham gia buổi AMA và nhận phần thưởng trị giá lên tới 1000$.
Mỗi câu hỏi được chọn trả lời, mỗi câu quiz trả lời đúng bạn sẽ nhận được$BANDtương đương 20$ từ đội ngũ Band Protocol.http://bit.ly/BinanceVNBandProtocolAMA1. Chia sẻ sự kiện này trên bất cứ nền tảng mạng xã hội, ứng dụng chat nào2. Tham gia Binance Vietnam:https://t.me/BinanceVietnamesevà Band Protocol:http://bit.ly/BandProtocolBinanceVNBinance - Exchange The World#Binance#BinanceVietnam#ExchangeTheWorldCảm ơn sự ủng hộ của các bạn!Đội ngũ BinanceKết nối với chúng tôi:Facebook:http://bit.ly/BinanceVietnamFBTelegram:http://bit.ly/BinanceVNTGTwitter:http://bit.ly/BinanceTwitterVN

Band Protocol - dự án mới nhất trên Binance Launchpad sẽ có buổi AMA Hỏi & Đáp với cộng đồng Binance Việt Nam vào l...

Band Protocol - dự án mới nhất trên Binance Launchpad sẽ có buổi AMA Hỏi & Đáp với cộng đồng Binance Việt Nam vào lúc 14:00 ngày 14/09/2019 tạihttps://t.me/BinanceVietnameseHãy đọc bản nghiên cứu chuyên sâu của Binance Research (https://info.binance.com/en/research/BAND-2019-09-06.html)và đặt câu hỏi cho đội ngũ Band Protocol để tham gia buổi AMA và nhận phần thưởng trị giá lên tới 1000$.
Mỗi câu hỏi được chọn trả lời, mỗi câu quiz trả lời đúng bạn sẽ nhận được$BANDtương đương 20$ từ đội ngũ Band Protocol.http://bit.ly/BinanceVNBandProtocolAMA1. Chia sẻ sự kiện này trên bất cứ nền tảng mạng xã hội, ứng dụng chat nào2. Tham gia Binance Vietnam:https://t.me/BinanceVietnamesevà Band Protocol:http://bit.ly/BandProtocolBinanceVNBinance - Exchange The World#Binance#BinanceVietnam#ExchangeTheWorldCảm ơn sự ủng hộ của các bạn!Đội ngũ BinanceKết nối với chúng tôi:Facebook:http://bit.ly/BinanceVietnamFBTelegram:http://bit.ly/BinanceVNTGTwitter:http://bit.ly/BinanceTwitterVN

Band Protocol - dự án mới nhất trên Binance Launchpad sẽ có buổi AMA Hỏi & Đáp với cộng đồng Binance Việt Nam vào l...

Binance ra mắt giai đoạn 3 cho các sản phẩm Binance LendingChi tiết:https://www.binance.com/vn/support/articles/360033178352Binance - Exchange The World#Binance#BinanceVietnam#ExchangeTheWorldCảm ơn sự ủng hộ của các bạn!Đội ngũ Binance

Kết nối với chúng tôi:
Facebook:http://bit.ly/BinanceVietnamFBTelegram:http://bit.ly/BinanceVNTGTwitter:http://bit.ly/BinanceTwitterVNhttp://bit.ly/BinanceVietnamTwitter

Binance ra mắt giai đoạn 3 cho các sản phẩm Binance Lending

Chi tiết:
https://www.binance.com/vn/support/articles/...

Binance ra mắt giai đoạn 3 cho các sản phẩm Binance LendingChi tiết:https://www.binance.com/vn/support/articles/360033178352Binance - Exchange The World#Binance#BinanceVietnam#ExchangeTheWorldCảm ơn sự ủng hộ của các bạn!Đội ngũ Binance

Kết nối với chúng tôi:
Facebook:http://bit.ly/BinanceVietnamFBTelegram:http://bit.ly/BinanceVNTGTwitter:http://bit.ly/BinanceTwitterVNhttp://bit.ly/BinanceVietnamTwitter

Binance ra mắt giai đoạn 3 cho các sản phẩm Binance Lending

Chi tiết:
https://www.binance.com/vn/support/articles/...

Binance sẽ hỗ trợ nâng cấp NULS Mainnet 2.0Chi tiết:https://www.binance.com/vn/support/articles/360033528631Binance - Exchange The World#Binance#BinanceVietnam#ExchangeTheWorldCảm ơn sự ủng hộ của các bạn!Đội ngũ Binance

Kết nối với chúng tôi:
Facebook:http://bit.ly/BinanceVietnamFBTelegram:http://bit.ly/BinanceVNTGTwitter:http://bit.ly/BinanceTwitterVNhttp://bit.ly/BinanceVietnamTwitter

Binance sẽ hỗ trợ nâng cấp NULS Mainnet 2.0

Chi tiết:
https://www.binance.com/vn/support/articles/360033528631

Bi...

Giới thiệu sự kiện chào bán Band Protocol (BAND) trên Binance Launchpad
Chi tiết:https://www.binance.com/en/support/articles/360033102832https://www.facebook.com/229159527654709/posts/505743333329659?sfns=moBinance - Exchange The World#Binance#BinanceVietnam#ExchangeTheWorldCảm ơn sự ủng hộ của các bạn!Đội ngũ Binance

Kết nối với chúng tôi:
Facebook:http://bit.ly/BinanceVietnamFBTelegram:http://bit.ly/BinanceVNTGTwitter:http://bit.ly/BinanceTwitterVNhttp://bit.ly/BinanceVietnamTwitter

Giới thiệu sự kiện chào bán Band Protocol (BAND) trên Binance Launchpad

Chi tiết:
https://www.binance.com/en/suppo...

Giới thiệu sự kiện chào bán Band Protocol (BAND) trên Binance Launchpad
Chi tiết:https://www.binance.com/en/support/articles/360033102832Binance - Exchange The World#Binance#BinanceVietnam#ExchangeTheWorldCảm ơn sự ủng hộ của các bạn!Đội ngũ Binance

Kết nối với chúng tôi:
Facebook:http://bit.ly/BinanceVietnamFBTelegram:http://bit.ly/BinanceVNTGTwitter:http://bit.ly/BinanceTwitterVNhttp://bit.ly/BinanceVietnamTwitter

Giới thiệu sự kiện chào bán Band Protocol (BAND) trên Binance Launchpad

Chi tiết:
https://www.binance.com/en/suppo...

Binance tăng hạn mức mượn các tài sản ký quỹ và giảm phí dành cho người dùng VIP
Chi tiết:https://www.binance.com/vn/support/articles/360033036172Binance - Exchange The World#Binance#BinanceVietnam#ExchangeTheWorldCảm ơn sự ủng hộ của các bạn!Đội ngũ Binance

Kết nối với chúng tôi:
Facebook:http://bit.ly/BinanceVietnamFBTelegram:http://bit.ly/BinanceVNTGTwitter:http://bit.ly/BinanceTwitterVNhttp://bit.ly/BinanceVietnamTwitter

Binance tăng hạn mức mượn các tài sản ký quỹ và giảm phí dành cho người dùng VIP

Chi tiết:
https://www.binance.com...

Binance niêm yết Chiliz (CHZ)Chi tiết:https://www.binance.com/vn/support/articles/360033377831Binance - Exchange The World#Binance#BinanceVietnam#ExchangeTheWorldCảm ơn sự ủng hộ của các bạn!Đội ngũ Binance

Kết nối với chúng tôi:
Facebook:http://bit.ly/BinanceVietnamFBTelegram:http://bit.ly/BinanceVNTGTwitter:http://bit.ly/BinanceTwitterVNhttp://bit.ly/BinanceVietnamTwitter

Binance niêm yết Chiliz (CHZ)

Chi tiết:
https://www.binance.com/vn/support/articles/360033377831

Binance - Exchan...

Cuộc thi giao dịch WIN & BTT - Giao dịch nhận ngay một chiếc BMW!Chi tiết:https://www.binance.com/vn/support/articles/360033343051Binance - Exchange The World#Binance#BinanceVietnam#ExchangeTheWorldCảm ơn sự ủng hộ của các bạn!Đội ngũ Binance

Kết nối với chúng tôi:
Facebook:http://bit.ly/BinanceVietnamFBTelegram:http://bit.ly/BinanceVNTGTwitter:http://bit.ly/BinanceTwitterVNhttp://bit.ly/BinanceVietnamTwitter

Cuộc thi giao dịch WIN & BTT - Giao dịch nhận ngay một chiếc BMW!

Chi tiết:
https://www.binance.com/vn/support/art...

Binance sẽ hỗ trợ Edgeware (EDG) Lockdrop cho người dùng nắm giữ ETHChi tiết:https://www.binance.com/vn/support/articles/360033342491Binance - Exchange The World#Binance#BinanceVietnam#ExchangeTheWorldCảm ơn sự ủng hộ của các bạn!Đội ngũ Binance

Kết nối với chúng tôi:
Facebook:http://bit.ly/BinanceVietnamFBTelegram:http://bit.ly/BinanceVNTGTwitter:http://bit.ly/BinanceTwitterVNhttp://bit.ly/BinanceVietnamTwitter

Binance sẽ hỗ trợ Edgeware (EDG) Lockdrop cho người dùng nắm giữ ETH

Chi tiết:
https://www.binance.com/vn/support/...

https://www.facebook.com/BinanceVietnamese/posts/493632341207425Cuộc thi dép tông Binance đã kết thúc. Dù không có tác phẩm nào của chúng ta đạt giải nhưng cá nhân ad thấy các tác phẩm của các Binancians Việt Nam là đẹp nhất 😉Cảm ơn sự ủng hộ nhiệt tình và tham gia của các designers của chúng ta, Binance Việt Nam sẽ xin dành tặng tất cả các bạn đã gửi tác phẩm của mình một món quà nhỏ từ Binance.
Tran Ngoc Hieu
Trịnh Công Sang
Trịnh Thị Lan Anh
NGUYEN KHAI HOAN
Nguyen Huy Hieu

Hieu Tran@Sangkaros1@lananh0802@khaihoan98@minhdang18Các bạn có thể nhắn inbox cho Binance Việt Nam thông tin liên lạc, địa chỉ của các bạn để Binance Việt Nam gửi quà nhé.Binance - Exchange The World#Binance#BinanceVietnam#ExchangeTheWorldCảm ơn sự ủng hộ của các bạn!Đội ngũ Binance
Kết nối với chúng tôi:
Facebook:http://bit.ly/BinanceVietnamFBTelegram:http://bit.ly/BinanceVNTGTwitter:http://bit.ly/BinanceTwitterVNhttp://bit.ly/BinanceVietnamTwitter

Binance thêm cặp giao dịch BTT/TRX và WIN/TRXChi tiết:https://www.binance.com/vn/support/articles/360033334391Binance - Exchange The World#Binance#BinanceVietnam#ExchangeTheWorldCảm ơn sự ủng hộ của các bạn!Đội ngũ Binance

Kết nối với chúng tôi:
Facebook:http://bit.ly/BinanceVietnamFBTelegram:http://bit.ly/BinanceVNTGTwitter:http://bit.ly/BinanceTwitterVNhttp://bit.ly/BinanceVietnamTwitter

Binance thêm cặp giao dịch BTT/TRX và WIN/TRX

Chi tiết:
https://www.binance.com/vn/support/articles/360033334391

...

Nâng cấp Binance WebSocket Order Book - Nhanh hơn 10 lầnChi tiết:https://www.binance.com/vn/support/articles/360032916632Binance - Exchange The World#Binance#BinanceVietnam#ExchangeTheWorldCảm ơn sự ủng hộ của các bạn!Đội ngũ Binance

Kết nối với chúng tôi:
Facebook:http://bit.ly/BinanceVietnamFBTelegram:http://bit.ly/BinanceVNTGTwitter:http://bit.ly/BinanceTwitterVNhttp://bit.ly/BinanceVietnamTwitter

Nâng cấp Binance WebSocket Order Book - Nhanh hơn 10 lần

Chi tiết:
https://www.binance.com/vn/support/articles/360...

Cuộc thi Binance Futures: Nền tảng giao dịch tương lai trong tầm tay!Chi tiết:https://binance.zendesk.com/hc/vi/articles/360032888452Binance - Exchange The World#Binance#BinanceVietnam#ExchangeTheWorldCảm ơn sự ủng hộ của các bạn!Đội ngũ Binance

Kết nối với chúng tôi:
Facebook:http://bit.ly/BinanceVietnamFBTelegram:http://bit.ly/BinanceVNTGTwitter:http://bit.ly/BinanceTwitterVNhttp://bit.ly/BinanceVietnamTwitter

Cuộc thi Binance Futures: Nền tảng giao dịch tương lai trong tầm tay!

Chi tiết:
https://binance.zendesk.com/hc/vi/...

Binance ra mắt giai đoạn 2 cho các sản phẩm Binance LendingChi tiết:https://www.facebook.com/229159527654709/posts/503860323517960?sfns=moBinance - Exchange The World#Binance#BinanceVietnam#ExchangeTheWorldCảm ơn sự ủng hộ của các bạn!Đội ngũ Binance

Kết nối với chúng tôi:
Facebook:http://bit.ly/BinanceVietnamFBTelegram:http://bit.ly/BinanceVNTGTwitter:http://bit.ly/BinanceTwitterVNhttp://bit.ly/BinanceVietnamTwitter

Binance ra mắt giai đoạn 2 cho các sản phẩm Binance Lending

Chi tiết:
https://www.facebook.com/229159527654709/pos...