tele.me: trang nhất của Telegram cộng đồng

#Hackathon

...Hơn

Bài viết

Trò chơi Oasis#Hackathonsắp diễn ra! Tất cả các nhà phát triển đều được chào đón tham gia $ 5.000 giải thưởng và tiềm năng sẽ được lựa chọn bởi chương trình ươm tạo của Binance Labs! Hãy cùng#BUIDLLĐăng ký ngay hôm nay tạihttps://gameoocation.info

Trò chơi Oasis #Hackathon sắp diễn ra! Tất cả các nhà phát triển đều được chào đón tham gia $ 5.000 giải thưởng và ...

Game Oasis#Hackathon#Shanghaichapter successfully concluded with 1⃣1⃣ teams competing in 4⃣8⃣ hours.
Congrats 🎉to the winners and give a look at the#blockchain#gamesstanding out from this great#hacking!
Check out details:https://medium.com/@CocosBCX/an-overview-of-the-blockchain-games-stands-out-from-the-oasis-hackathon-shanghai-chapter-d381e99f836f

Game Oasis #Hackathon #Shanghai chapter successfully concluded with 1⃣1⃣ teams competing in 4⃣8⃣ hours.

Congrats 🎉to t...

Game Oasis#Hackathon#Shanghaichapter successfully concluded with 1⃣1⃣ teams competing in 4⃣8⃣ hours.
Congrats 🎉to the winners and give a look at the#blockchain#gamesstanding out from this great#hacking!
Check out details:https://medium.com/@CocosBCX/an-overview-of-the-blockchain-games-stands-out-from-the-oasis-hackathon-shanghai-chapter-d381e99f836f

Game Oasis #Hackathon #Shanghai chapter successfully concluded with 1⃣1⃣ teams competing in 4⃣8⃣ hours.

Congrats 🎉to t...

💛Trò chơi Oasis#Hackathon#BanginoisChương sẽ sớm diễn ra vào ngày 4 tháng 10 do@BinanceLabs@maticnetwork@CocosBCX@contentosio@CelerNetwork@AnkrNetwork@MarlinHQđồng tổ chức.
💛Hơn 3000$ giải thưởng và cơ hội đầu tư có thể đạt được!

💛Tìm hiểu thêm:https://game-oocation-blr.devportfolio.coCùng thảo luận tại:💛Cocos BCX VN :@cocosbcxvietnam💛Cocos BCX EN :@cocosbcxen

💛Trò chơi Oasis #Hackathon #Banginois Chương sẽ sớm diễn ra vào ngày 4 tháng 10 do @BinanceLabs @maticnetwork @Coco...

Game Oasis#Hackathonis under way!
Cocos-BCX Partner@caterina_zhang, R&D Head Reed Hong are presenting with@BinanceLabs@blockcraftersVC@CocosBCX@CelerNetwork@Contentos@TorusLabs&@maticnetwork.@COCOSKOREAHead Federic Lim made a presentation about Cocos-BCX.

Game Oasis #Hackathon is under way! 

Cocos-BCX Partner @caterina_zhang, R&D Head Reed Hong are presenting with @Bi...

Game Oasis#Hackathonis under way!
Cocos-BCX Partner@caterina_zhang, R&D Head Reed Hong are presenting with@BinanceLabs@blockcraftersVC@CocosBCX@CelerNetwork@Contentos@TorusLabs&@maticnetwork.@COCOSKOREAHead Federic Lim made a presentation about Cocos-BCX.

Game Oasis #Hackathon is under way! 

Cocos-BCX Partner @caterina_zhang, R&D Head Reed Hong are presenting with @Bi...

Game Oasis#Hackathonis heading to Seoul on Sept. 27 with@BinanceLabs@blockcraftersVC@CocosBCX@CelerNetwork@Contentos@TorusLabs&@maticnetwork.
It's time for games to chain up! Come to grab the big prizes & investment opportunities!

Learn more:https://www.onoffmix.com/event/194867

Game Oasis #Hackathon is heading to Seoul on Sept. 27 with @BinanceLabs @blockcraftersVC @CocosBCX @CelerNetwork @C...

Game Oasis#Hackathonis heading to Seoul on Sept. 27 with@BinanceLabs@blockcraftersVC@CocosBCX@CelerNetwork@Contentos@TorusLabs&@maticnetwork.
It's time for games to chain up! Come to grab the big prizes & investment opportunities!

Learn more:https://www.onoffmix.com/event/194867

Game Oasis #Hackathon is heading to Seoul on Sept. 27 with @BinanceLabs @blockcraftersVC @CocosBCX @CelerNetwork @C...