tele.me: trang nhất của Telegram cộng đồng

Hồ sơ trò chuyện

John Nguyen
8:31:53

tiền tụt nhanh hơn tụt quần

Tùng Trần
8:32:22

?matic

John Nguyen
8:32:25

đang đợi nó cháy luôn tk

Tùng Trần
8:32:45
💎
Tùng Trần
8:32:52

hold con khác ngủ đông đi bác

Tùng Trần
8:33:0

cố kháng cự làm gì

Tùng Trần
8:33:26

bay kinh quá nhảy vào đi

John Nguyen
8:33:27

xong rồi

John Nguyen
8:33:30

dm k chịu xả

John Nguyen
8:33:32

chời ơi

John Nguyen
8:33:59
ảnh
Tùng Trần
8:34:0

thoát ra đi

John Nguyen
8:34:8

đợi xả

Tùng Trần
8:34:11

đừng kháng cự

An An
8:34:33

Con gi vậy

John Nguyen
8:34:39

matic

Nghia Cao
8:34:43

matic tởm vc

John Nguyen
8:34:53

shot lúc 348

John Nguyen
8:35:13

từ + 240 giờ - 500 mấy

John Nguyen
8:35:14

vãi

Tùng Trần
8:35:30

mình short lúc 34 lên quá chạy luôn đây

John Nguyen
8:35:42

giờ vẫn còn ôm

John Nguyen
8:35:44

haizz

John Nguyen
8:36:1

nay làm j pump mạnh vậy

Tùng Trần
8:36:31

thấy đường thì tầm 3 4 ngày nó lên 1 lần

Tùng Trần
8:36:35
😗
Long Huỳnh
8:36:46

FET h vào dc k mấy bác ? thấy sell off quá

Tùng Trần
8:37:16

bác mua ít lệnh gồng đi ko ngỏm

John Nguyen
8:37:34

tắt lun rồi

John Nguyen
8:37:40

kệ số phận

John Nguyen
8:37:46

coi nhưu mất tết

John Nguyen
8:37:52

tây..

John Nguyen
8:37:59

kiếm tết ta

An An
8:38:14

Matic chua dừng ở đó đâu

An An
8:38:18

Con lên nua

John Nguyen
8:38:28

um

John Nguyen
8:38:39

đợi lên 37 bán luôn

An An
8:38:47

Tầm đó

Tùng Trần
8:39:20

lực xả yếu quá

Matic ko có xả luôn .

John Nguyen
8:44:0

ngáo đá dữ quá

John Nguyen
8:44:6

đợi nó xả đá

Mr. Hiệp
8:44:45

Matic kinh vãi

Mr. Hiệp
8:44:49
😢
Tùng Trần
8:44:49

xả cũng không qua nổi 035 đâu

John Nguyen
8:45:4

cho nó về 35 cắt dc ít

An An
8:45:5

Lực mua mạnh

Tran https://www.imoex.top
8:45:38

tàu matic từng hơn x10, giờ mới x3 đã xông pha cản tàu à bác :)

John Nguyen
8:46:17

long lúc 332 - shot 447

John Nguyen
8:46:40

tầm đó ngừng ai dè bay lên luôn..

Toan Ng
8:47:33

Matic sắp lên top 30 r shot cái j

Toan Ng
8:47:36

:))))

John Nguyen
8:47:46

vì con matic này ăn x1 mua lúc 21

Toan Ng
8:47:50

Short

John Nguyen
8:47:54

bán lúc 28

Toan Ng
8:48:4

T ôm từ xưa giờ x3 r

Toan Ng
8:48:6

:))))

John Nguyen
8:48:12

lấy 3k lời ra long shot cho biết với thiên hạ

Toan Ng
8:48:23

Matic là eth đó nhưng mà layer 2

John Nguyen
8:48:32

um

Toan Ng
8:48:40

Sắp stake rồi nên lên mạnh vậy

Toan Ng
8:48:49

Yên tâm ae sẽ thấy matic lên top 30

Tùng Trần
8:49:18

?matic

Tùng Trần
8:49:28

lên nữa nè

Luna Whale
8:49:33

Tui short matic 330 lên 370 cắt lỗ, lên 430 short tiếp, mới cắt 470 tip, dcm matic, éo dính vô bọn coin ml bơm thổi nữa.

Trần Tiến
8:50:5

500 sts r

Trần Tiến
8:50:9

vãi lol

Trần Tiến
8:50:10

😂

John Nguyen
8:50:28

um

John Nguyen
8:50:29

vãi

Toan Ng
8:50:29

Trc có cái vote ở group matic price discusion thì 71% là holder, 11% là trader

Summer 💖(BTC2019-TG 14.980)
8:50:30

Rvn vđv ngược đây. Lên đàng hoàng mạnh mẽ k như btc hâm

Rvn vđv ngược  đây.  Lên đàng hoàng mạnh mẽ k như btc hâm
Trần Tiến
8:50:37

x3,6 từ đáy

Giờ vào matic đc ko a em ?

Kudo Shinichi
8:50:51
😑
Toan Ng
8:50:52

Nên correction ko sâu đâu

John Nguyen
8:50:52

vào shot

Toan Ng
8:50:57

Giờ cao rồi

Phong Nguyễn
8:51:3

vào short chết cụ con đó đi

Phong Nguyễn
8:51:6

1 cháy 2 ăn

John Nguyen
8:51:9

um

Toan Ng
8:51:21

Còn tiền ko mà short hỡi man

Toan Ng
8:51:22

=))))

John Nguyen
8:51:38

hết zòi

Toan Ng
8:51:39

Ai short thì cắt lỗ đi

John Nguyen
8:51:58

đu bám

Toan Ng
8:51:59

Hnay ấm về stake đấy

John Nguyen
8:52:2

cho quá kiếp người

Toan Ng
8:52:4

Đôi tiếng nữa nè

😂😂 short chạy 2 lần rùi

John Nguyen
8:52:18

haha

Hoang Tuyet
8:52:24

Binance list nhiều coin quá trời

Tùng Trần
8:52:31

em shtort nó cả 3 lần

John Nguyen
8:52:39
ảnh
John Nguyen
8:52:47

update tình hình cho cháy tk

Tùng Trần
8:52:48

037 tới mông rồi

Anonymouse tham gia nhóm
Anonymouse tham gia nhóm
Summer 💖(BTC2019-TG 14.980)
8:52:52

Vet cơ hội trade với đồng rub mà tụt thía

Vet cơ hội trade với đồng rub mà tụt thía
Toan Ng
8:52:55

🙈🙈🙈