tele.me: trang nhất của Telegram cộng đồng

Hồ sơ trò chuyện

Summer 💖(BTC2019-TG 14.980)
0:0:4

Buy matic

Summer 💖(BTC2019-TG 14.980)
0:2:17

Btc chẳng còn lối rẽ nào ngoài đi lên. Có thể lên từ từ

Btc chẳng còn lối rẽ nào ngoài đi lên. Có thể lên từ từ
nguyễn nhân
0:4:16

Entry

Summer 💖(BTC2019-TG 14.980)
0:5:52

Cặp đô vuốt lên. Cặp btc 168 169

Summer 💖(BTC2019-TG 14.980)
0:6:0

167. Rải ra

nguyễn nhân
0:7:36

Chơi cặp usdt

nguyễn nhân
0:7:59

1425-1431

Tiền Thủy
0:34:52

/1FUp8AqAPUQ7rLD0avlKwdP6z0RJ

Tinh Nguyen
0:39:24

Mk thích cái câu hỏi ama của ng việt

Toan (Binance Angel) 🇻🇳
0:49:36

Follow twitter binance đi bạn

hai nguyen
0:55:29

Có khả năng cao sẽ rút chân nến tuần

Summer 💖(BTC2019-TG 14.980)
1:3:37

Bch buy 265 Stl h4 dưới 264 Tg 285 300

Bch buy 265
Stl h4 dưới 264
Tg 285 300
Đinh Nhật
1:44:22

ae cho hoi thang nay binance k co IEO ah :(

Viet Hoang
1:45:34

Trong form có chi tiết hướng dẫn. Em đặt bằng tiếng Việt thì dùng Google translate. Đọc form nhé

Viet Hoang
1:45:43
🇻🇳
Viet Hoang
1:45:51
🧘
Paraphan
1:45:59

coin vote cũng ok mà bác, vừa ra tin hốt xong lên bnb bán, cũng như ieo

Paraphan
1:46:1
😂
Viet Hoang
1:46:32

Anh chú ý ở kênh tele này, facebook page của Binance Vietnam sẽ luôn cập nhật

Paraphan
1:46:49

sáng cúp điện sao soạn ama síp

Paraphan
1:46:52

bùn quá

Paraphan
1:46:54
🐶
Đinh Nhật
1:48:27

bao gio co' coin vote ban nhi

Paraphan
1:48:38

nó ra tin mấy hôm trc r

Paraphan
1:48:54

h mỗi con bay +50% là ít r

Paraphan
1:48:57
😂
Victor-Target
1:51:4

Coin vote ra chưa nhỉ

Paraphan
1:52:28

ra rồi

Paraphan
1:52:46

aergo vs cortex

TNHTTL
1:53:15

Cám ơn bác nè 😊

Múc mạnh sắp hardfork

@Thaituyentdcchú ý bch nha

TNHTTL
1:56:8

Khi nào hardfork vậy bác

phan tuyen
1:56:23

Vụ gì

Viet Hoang
2:33:40
Summer 💖(BTC2019-TG 14.980)
2:40:56

Thật hử. Định ra con j sao. Hay nâng cấp thôi

Summer 💖(BTC2019-TG 14.980)
2:45:44

Cuối tuần vẫn thường thấy coin ngoại đạo nhỷ 😁

Cuối tuần vẫn thường thấy coin ngoại đạo nhỷ 😁
Anonymouse tham gia nhóm