tele.me: trang nhất của Telegram cộng đồng

Hồ sơ trò chuyện

Captain X
16:34:21

Short để đời

Captain X
16:34:23
ảnh
Captain X
16:34:24

sướng vl

| CF JP MORGAN
16:34:29

Có tín hiệu là bụp

ok bac, minj k ranh ke fibo lam

| CF JP MORGAN
16:34:37

Con gì ấy

Captain X
16:34:42

XRP

Captain X
16:34:49

Hm trước Long

Captain X
16:34:53

Nay đành phải short

Captain X
16:34:58

lúc 5H chiều

Captain X
16:35:2

quay đầu hết

Captain X
16:35:51

Tôi chuẩn bị tháo XRP ra usdt

Bla Mật
16:38:41

BTC lên 9k đó các bác

Robert Nink
16:39:44

Lên như chưa bjo dc lên

Robert Nink
16:39:50
ảnh
| CF JP MORGAN
16:42:58

Etc len nhanh nhỉ

Captain X
16:43:10
ảnh
Captain X
16:43:10
ảnh
Captain X
16:43:16

Thân gửi

Robert Nink
16:43:24

Tối thấy lên có 1% định zô

| CF JP MORGAN
16:43:31

Vãi lìn

| CF JP MORGAN
16:43:32

Etc

Robert Nink
16:44:8
Captain X
16:44:32

Share r

Robert Nink
16:44:34

JP ngó mft xem thế nào

Captain X
16:44:35
😃
An Duong
16:44:36

Xả hết. Lời dc 1% btc cho uptrend alt :))

Robert Nink
16:47:3
👌
| CF JP MORGAN
16:54:40

Con đó nặng mông lắm

| CF JP MORGAN
16:54:45

Lâu rồi ko chơi

Robert Nink
16:54:59

Erd

Robert Nink
16:57:34

Có kèo j chưa sếp

Bang Nguyen
16:57:39

E đang đặt lệnh arn

Bang Nguyen
16:57:57

À ko.nhầm lệnh buy matic

Robert Nink
16:58:28

Đặt 0.001050 nhé

Bang Nguyen
16:58:55

E đặt 1450

Robert Nink
16:59:7

Quá cao

Bang Nguyen
17:0:18

Ặc

| CF JP MORGAN
17:1:0

1 tieng nha

| CF JP MORGAN
17:1:9

Gio hỡiphieeu

| CF JP MORGAN
17:1:17

Thích mất tiền hay sao ak

| CF JP MORGAN
17:1:27

Từ từ pa

| CF JP MORGAN
17:1:28
😊
Bs Hoa Súng
17:1:35

Btc phi kinh quá boss JP

Captain X
17:1:43
ảnh
Captain X
17:1:51

Vàng

Captain X
17:1:54
😃
| CF JP MORGAN
17:2:4

Chiều về btc rồi đang ấm

| CF JP MORGAN
17:2:19

Khi nào những người ôm atcoin bán cắt lỗ

| CF JP MORGAN
17:2:22

Mình múc