tele.me: trang nhất của Telegram cộng đồng

Hồ sơ trò chuyện

Captain X
17:3:49
😎
Captain X
17:3:58

Short cả vàng

Bs Hoa Súng
17:4:2

Hqua vào kèo matic . sell tự động dc có 5%. Đen

Robert Nink
17:5:16

Hic

Robert Nink
17:5:23

Ltc pump

Robert Nink
17:5:33

Số nhọ vl

Captain X
17:6:3
ảnh
Robert Nink
17:6:5

Ae theo kèo mình share ko

Robert Nink
17:6:20

Bjo mình bán thì mọi ng mua vào

Captain X
17:6:48
ảnh
Bs Hoa Súng
17:7:0
😂
| CF JP MORGAN
17:7:28

Matic vừa test 157

| CF JP MORGAN
17:7:39

165 hơi cao

Captain X
17:8:57

Thôi

Captain X
17:9:0

Ngủ

Captain X
17:9:3
😃
| CF JP MORGAN
17:11:54

Đêmo hôm qua share kèo ngon chiều hnay chốt kèo! Đêm nay btc bump

| CF JP MORGAN
17:11:57

Altcoin sml

| CF JP MORGAN
17:11:59
😊
| CF JP MORGAN
17:12:20

Cứ thong thả đả anh em soi có kèo ngon quăn lên anh em phân tích

| CF JP MORGAN
17:12:28

Vậy mới vui

Robert Nink
17:12:33

Link

Bang Nguyen
17:12:51

Ok

Bang Nguyen
17:13:3

E nằm im ở BTC vậy

| CF JP MORGAN
17:13:38

Đa số altcoin hồi rồi giờ vô hơi trể

Bang Nguyen
17:18:20

Azz

| CF JP MORGAN
17:19:55

Btc còn tăng chưa đã

| CF JP MORGAN
17:20:0

E ôm coin gì ak

Bang Nguyen
17:21:13

Dạ ko

Bang Nguyen
17:21:20

E thoát hoà rồi

Bang Nguyen
17:21:31

Nãy bắt hồi matic đc tí

Bang Nguyen
17:21:41

Bg ở $ và btc thôi

Captain X
17:26:27

Etc

Captain X
17:26:30
😃
Captain X
17:26:47

Đù out ra btc bên bitmex

Captain X
17:27:0

Mai mơi chuyển về bnb đc

Captain X
17:27:3
😃
Anonymouse tham gia nhóm
| CF JP MORGAN
17:27:52

Trời

| CF JP MORGAN
17:27:57

M chuyển usdt ak

| CF JP MORGAN
17:28:2

Lâu thế

| CF JP MORGAN
17:28:25

Matic roi kia

| CF JP MORGAN
17:29:9

Sngls kinh nhỉ

| CF JP MORGAN
17:29:15

Râu dài dễ sợ

Captain X
17:29:44

Sàn bnb tao allin nốt chỗ etc

Captain X
17:29:54

Lúc nãy clear stl

Captain X
17:29:58

May k đinh

Captain X
17:30:1
😃
| CF JP MORGAN
17:30:22

T đang mò coin nào

| CF JP MORGAN
17:30:25

Rơi ít