tele.me: trang nhất của Telegram cộng đồng

Hồ sơ trò chuyện

| CF JP MORGAN
17:11:54

Đêmo hôm qua share kèo ngon chiều hnay chốt kèo! Đêm nay btc bump

| CF JP MORGAN
17:11:57

Altcoin sml

| CF JP MORGAN
17:11:59
😊
| CF JP MORGAN
17:12:20

Cứ thong thả đả anh em soi có kèo ngon quăn lên anh em phân tích

| CF JP MORGAN
17:12:28

Vậy mới vui

Robert Nink
17:12:33

Link

Bang Nguyen
17:12:51

Ok

Bang Nguyen
17:13:3

E nằm im ở BTC vậy

| CF JP MORGAN
17:13:38

Đa số altcoin hồi rồi giờ vô hơi trể

Bang Nguyen
17:18:20

Azz

| CF JP MORGAN
17:19:55

Btc còn tăng chưa đã

| CF JP MORGAN
17:20:0

E ôm coin gì ak

Bang Nguyen
17:21:13

Dạ ko

Bang Nguyen
17:21:20

E thoát hoà rồi

Bang Nguyen
17:21:31

Nãy bắt hồi matic đc tí

Bang Nguyen
17:21:41

Bg ở $ và btc thôi

Captain X
17:26:27

Etc

Captain X
17:26:30
😃
Captain X
17:26:47

Đù out ra btc bên bitmex

Captain X
17:27:0

Mai mơi chuyển về bnb đc

Captain X
17:27:3
😃
Anonymouse tham gia nhóm
| CF JP MORGAN
17:27:52

Trời

| CF JP MORGAN
17:27:57

M chuyển usdt ak

| CF JP MORGAN
17:28:2

Lâu thế

| CF JP MORGAN
17:28:25

Matic roi kia

| CF JP MORGAN
17:29:9

Sngls kinh nhỉ

| CF JP MORGAN
17:29:15

Râu dài dễ sợ

Captain X
17:29:44

Sàn bnb tao allin nốt chỗ etc

Captain X
17:29:54

Lúc nãy clear stl

Captain X
17:29:58

May k đinh

Captain X
17:30:1
😃
| CF JP MORGAN
17:30:22

T đang mò coin nào

| CF JP MORGAN
17:30:25

Rơi ít

Captain X
17:30:30

Lâu lâu x2 kèo

| CF JP MORGAN
17:30:34

Ko nhiều chart giữ

| CF JP MORGAN
17:30:36

Chưa gãy

Captain X
17:30:37

Neo

Captain X
17:30:42
😃
| CF JP MORGAN
17:31:3
😁
| CF JP MORGAN
17:31:6

Ngon thế

Anonymouse tham gia nhóm
Anonymouse tham gia nhóm
Anonymouse tham gia nhóm
| CF JP MORGAN
17:32:4

Altcoin lúc nãy chụp dx giờ bán ko chup dc giờ vao hơi phiêu nhie

Anonymouse tham gia nhóm
Anonymouse tham gia nhóm
Anonymouse tham gia nhóm
Anonymouse tham gia nhóm
Anonymouse tham gia nhóm