tele.me: trang nhất của Telegram cộng đồng

Hồ sơ trò chuyện

Captain X
17:26:30
😃
Captain X
17:26:47

Đù out ra btc bên bitmex

Captain X
17:27:0

Mai mơi chuyển về bnb đc

Captain X
17:27:3
😃
Anonymouse tham gia nhóm
| CF JP MORGAN
17:27:52

Trời

| CF JP MORGAN
17:27:57

M chuyển usdt ak

| CF JP MORGAN
17:28:2

Lâu thế

| CF JP MORGAN
17:28:25

Matic roi kia

| CF JP MORGAN
17:29:9

Sngls kinh nhỉ

| CF JP MORGAN
17:29:15

Râu dài dễ sợ

Captain X
17:29:44

Sàn bnb tao allin nốt chỗ etc

Captain X
17:29:54

Lúc nãy clear stl

Captain X
17:29:58

May k đinh

Captain X
17:30:1
😃
| CF JP MORGAN
17:30:22

T đang mò coin nào

| CF JP MORGAN
17:30:25

Rơi ít

Captain X
17:30:30

Lâu lâu x2 kèo

| CF JP MORGAN
17:30:34

Ko nhiều chart giữ

| CF JP MORGAN
17:30:36

Chưa gãy

Captain X
17:30:37

Neo

Captain X
17:30:42
😃
| CF JP MORGAN
17:31:3
😁
| CF JP MORGAN
17:31:6

Ngon thế

Anonymouse tham gia nhóm
Anonymouse tham gia nhóm
Anonymouse tham gia nhóm
| CF JP MORGAN
17:32:4

Altcoin lúc nãy chụp dx giờ bán ko chup dc giờ vao hơi phiêu nhie

Anonymouse tham gia nhóm
Anonymouse tham gia nhóm
Anonymouse tham gia nhóm
Anonymouse tham gia nhóm
Anonymouse tham gia nhóm
Anonymouse tham gia nhóm
Anonymouse tham gia nhóm
Captain X
17:32:47

Uhm

Anonymouse tham gia nhóm
Anonymouse tham gia nhóm
| CF JP MORGAN
17:32:58

Dnt moá

| CF JP MORGAN
17:33:0

Hụt rôi

Robert Nink
17:33:17

Vet

Anonymouse tham gia nhóm
Robert Nink
17:33:19

Hụt

Robert Nink
17:33:21

Móa

| CF JP MORGAN
17:33:21

Đang soi mấy con thử

Anonymouse tham gia nhóm
Robert Nink
17:33:46

Gỡ vụ tối

Robert Nink
17:33:51

Đag âm 50 usd

Anonymouse tham gia nhóm
Captain X
17:34:3

Cdt