tele.me: trang nhất của Telegram cộng đồng

Hồ sơ trò chuyện

Captain X
17:29:58

May k đinh

Captain X
17:30:1
😃
| CF JP MORGAN
17:30:22

T đang mò coin nào

| CF JP MORGAN
17:30:25

Rơi ít

Captain X
17:30:30

Lâu lâu x2 kèo

| CF JP MORGAN
17:30:34

Ko nhiều chart giữ

| CF JP MORGAN
17:30:36

Chưa gãy

Captain X
17:30:37

Neo

Captain X
17:30:42
😃
| CF JP MORGAN
17:31:3
😁
| CF JP MORGAN
17:31:6

Ngon thế

Anonymouse tham gia nhóm
Anonymouse tham gia nhóm
Anonymouse tham gia nhóm
| CF JP MORGAN
17:32:4

Altcoin lúc nãy chụp dx giờ bán ko chup dc giờ vao hơi phiêu nhie

Anonymouse tham gia nhóm
Anonymouse tham gia nhóm
Anonymouse tham gia nhóm
Anonymouse tham gia nhóm
Anonymouse tham gia nhóm
Anonymouse tham gia nhóm
Anonymouse tham gia nhóm
Captain X
17:32:47

Uhm

Anonymouse tham gia nhóm
Anonymouse tham gia nhóm
| CF JP MORGAN
17:32:58

Dnt moá

| CF JP MORGAN
17:33:0

Hụt rôi

Robert Nink
17:33:17

Vet

Anonymouse tham gia nhóm
Robert Nink
17:33:19

Hụt

Robert Nink
17:33:21

Móa

| CF JP MORGAN
17:33:21

Đang soi mấy con thử

Anonymouse tham gia nhóm
Robert Nink
17:33:46

Gỡ vụ tối

Robert Nink
17:33:51

Đag âm 50 usd

Anonymouse tham gia nhóm
Captain X
17:34:3

Cdt

Captain X
17:34:6

Đẹp

Anonymouse tham gia nhóm
Anonymouse tham gia nhóm
Anonymouse tham gia nhóm
| CF JP MORGAN
17:34:16

Vet cứ tre0 42-43

Anonymouse tham gia nhóm
| CF JP MORGAN
17:34:30

Múc dx hold luob

Robert Nink
17:34:55

Vừa có tin list sàn bittrex

Robert Nink
17:35:3

Bay tốc váy

Captain X
17:36:2

Âm 50 đô k bằng âm btc lúc thế này

Captain X
17:36:8

Khi btc thấp

Captain X
17:36:15

Phải tăng btc

Robert Nink
17:36:16

Ko qtam btc