tele.me: trang nhất của Telegram cộng đồng

Hồ sơ trò chuyện

Anonymouse tham gia nhóm
Anonymouse tham gia nhóm
Anonymouse tham gia nhóm
Anonymouse tham gia nhóm
Captain X
17:32:47

Uhm

Anonymouse tham gia nhóm
Anonymouse tham gia nhóm
| CF JP MORGAN
17:32:58

Dnt moá

| CF JP MORGAN
17:33:0

Hụt rôi

Robert Nink
17:33:17

Vet

Anonymouse tham gia nhóm
Robert Nink
17:33:19

Hụt

Robert Nink
17:33:21

Móa

| CF JP MORGAN
17:33:21

Đang soi mấy con thử

Anonymouse tham gia nhóm
Robert Nink
17:33:46

Gỡ vụ tối

Robert Nink
17:33:51

Đag âm 50 usd

Anonymouse tham gia nhóm
Captain X
17:34:3

Cdt

Captain X
17:34:6

Đẹp

Anonymouse tham gia nhóm
Anonymouse tham gia nhóm
Anonymouse tham gia nhóm
| CF JP MORGAN
17:34:16

Vet cứ tre0 42-43

Anonymouse tham gia nhóm
| CF JP MORGAN
17:34:30

Múc dx hold luob

Robert Nink
17:34:55

Vừa có tin list sàn bittrex

Robert Nink
17:35:3

Bay tốc váy

Captain X
17:36:2

Âm 50 đô k bằng âm btc lúc thế này

Captain X
17:36:8

Khi btc thấp

Captain X
17:36:15

Phải tăng btc

Robert Nink
17:36:16

Ko qtam btc

Robert Nink
17:36:21
😆
supper girl
17:36:21
supper girl
17:36:27

âm luôn ak

Captain X
17:36:31

Ai chả biết

Captain X
17:36:34
😃
Robert Nink
17:36:35

Ra USD là chuẩb nhất

Captain X
17:37:3

Okie

Robert Nink
17:37:7
ảnh
Captain X
17:37:7

Chuẩn

| CF JP MORGAN
17:37:8

Con naon list

| CF JP MORGAN
17:37:12

Tao fomo nao

| CF JP MORGAN
17:37:13
😊
Robert Nink
17:37:17

Làm 1 gạch bằng ăn cả nvayf

Robert Nink
17:37:20

Ngày

| CF JP MORGAN
17:38:4

Tao treo 2 btc vet 43 2 btc 42 dính nào dính ko thì thui

| CF JP MORGAN
17:38:5
😊
Phat Duong
17:38:24

Anh em short lên thuyền chưa

Phat Duong
17:38:32

Láy lại những gì đã mất nào :D