tele.me: trang nhất của Telegram cộng đồng

Hồ sơ trò chuyện

Captain X
17:34:6

Đẹp

Anonymouse tham gia nhóm
Anonymouse tham gia nhóm
Anonymouse tham gia nhóm
| CF JP MORGAN
17:34:16

Vet cứ tre0 42-43

Anonymouse tham gia nhóm
| CF JP MORGAN
17:34:30

Múc dx hold luob

Robert Nink
17:34:55

Vừa có tin list sàn bittrex

Robert Nink
17:35:3

Bay tốc váy

Captain X
17:36:2

Âm 50 đô k bằng âm btc lúc thế này

Captain X
17:36:8

Khi btc thấp

Captain X
17:36:15

Phải tăng btc

Robert Nink
17:36:16

Ko qtam btc

Robert Nink
17:36:21
😆
supper girl
17:36:21
supper girl
17:36:27

âm luôn ak

Captain X
17:36:31

Ai chả biết

Captain X
17:36:34
😃
Robert Nink
17:36:35

Ra USD là chuẩb nhất

Captain X
17:37:3

Okie

Robert Nink
17:37:7
ảnh
Captain X
17:37:7

Chuẩn

| CF JP MORGAN
17:37:8

Con naon list

| CF JP MORGAN
17:37:12

Tao fomo nao

| CF JP MORGAN
17:37:13
😊
Robert Nink
17:37:17

Làm 1 gạch bằng ăn cả nvayf

Robert Nink
17:37:20

Ngày

| CF JP MORGAN
17:38:4

Tao treo 2 btc vet 43 2 btc 42 dính nào dính ko thì thui

| CF JP MORGAN
17:38:5
😊
Phat Duong
17:38:24

Anh em short lên thuyền chưa

Phat Duong
17:38:32

Láy lại những gì đã mất nào :D

Robert Nink
17:38:35

Lên giường rồi

| CF JP MORGAN
17:39:2

Short gì giờ

| CF JP MORGAN
17:39:4
😳
Phat Duong
17:39:9

Mới cháy 1 300$

Phat Duong
17:39:17

Short em về bờ

Phat Duong
17:39:20
😊
Robert Nink
17:39:23

Ada

| CF JP MORGAN
17:39:33

Cháy btc ak

Phat Duong
17:39:42

Phat Duong
17:39:49

Cháy cha nó rồi chiều ăn trap

Phat Duong
17:40:4

Lúc 7h thấy lên 220-240

Phat Duong
17:40:8

Mà k có vol

Phat Duong
17:40:13

Nên short

Phat Duong
17:40:38

Mới đi tập thể dục về làm 2 cây bay luôn 1 lệnh cay

Phat Duong
17:40:42
😭
| CF JP MORGAN
17:43:33

Rồi ten ten

| CF JP MORGAN
17:43:46

Buổi thể dục 500 đô

Robert Nink
17:44:27

Chắc ng khỏe lắm

Robert Nink
17:44:31
😆