tele.me: trang nhất của Telegram cộng đồng

Hồ sơ trò chuyện

Phat Duong
17:39:9

Mới cháy 1 300$

Phat Duong
17:39:17

Short em về bờ

Phat Duong
17:39:20
😊
Robert Nink
17:39:23

Ada

| CF JP MORGAN
17:39:33

Cháy btc ak

Phat Duong
17:39:42

Phat Duong
17:39:49

Cháy cha nó rồi chiều ăn trap

Phat Duong
17:40:4

Lúc 7h thấy lên 220-240

Phat Duong
17:40:8

Mà k có vol

Phat Duong
17:40:13

Nên short

Phat Duong
17:40:38

Mới đi tập thể dục về làm 2 cây bay luôn 1 lệnh cay

Phat Duong
17:40:42
😭
| CF JP MORGAN
17:43:33

Rồi ten ten

| CF JP MORGAN
17:43:46

Buổi thể dục 500 đô

Robert Nink
17:44:27

Chắc ng khỏe lắm

Robert Nink
17:44:31
😆
| CF JP MORGAN
17:46:26

Sao m vàng nhiều thế

| CF JP MORGAN
17:46:49

Avatar chói dễ sợ

Robert Nink
17:46:50

Đầu cơ vàng

Robert Nink
17:47:9

Có ctranh thì sag Nhật chỉ mag theo vàng

Robert Nink
17:50:42

JP kèo ko

| CF JP MORGAN
18:8:58

Kèo btc htai

| CF JP MORGAN
18:9:0

Hehe

| CF JP MORGAN
18:9:5
| CF JP MORGAN
18:9:9
😊
Robert Nink
18:9:15
👌
Robert Nink
18:9:19

Đi ngủ

Robert Nink
18:9:41

Đc hum có ý chí gỡ thì ko có kèo 🤣🤣🤣🤣

| CF JP MORGAN
18:13:43

Thoi pa btc ntn phieu

Robert Nink
18:14:4

👻

Phat Duong
18:17:24

cay

supper girl
18:23:29

btc lại lên

supper girl
18:23:35
| CF JP MORGAN
18:29:45

Ở app giao diện mới ak

| CF JP MORGAN
18:29:52

Mới thấy

Anonymouse tham gia nhóm
Hai Dinh
18:39:40

Có margin trên app rồi kìa

| CF JP MORGAN
18:40:53

Sao đăng nhập mk cấp 2 vô ko dc nhỉ

| CF JP MORGAN
18:41:1

Nó ko gửi về mail luôn

| CF JP MORGAN
18:41:4
😳
| CF JP MORGAN
18:44:42

Có rồi hehe

| CF JP MORGAN
18:44:49

Lại phải đánh magin sao

| CF JP MORGAN
18:44:55

Cz dụ dỗ hoài

| CF JP MORGAN
18:44:57
😠
| CF JP MORGAN
18:45:21

Đang sống yên ổn cho magin app lại ngứa tay

👑BestFomo👑
18:49:28
🔪
👑BestFomo👑
18:49:55

JP cho hỏi là VET nó có lên nữa ko nhỉ, để t all in phát

| CF JP MORGAN
18:54:37

T mới múc 43 nè

| CF JP MORGAN
18:54:57

App mới khó nhìn vl luôn

| CF JP MORGAN
18:55:1
😌